07132020pon

Levice - Kino, Film

Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 4. septembra 2015 - Levické kino Junior ako jediná kinosála v celom okrese Levice je zatvorená. V auguste sa totiž začali rekonštrukčné práce, ktoré pozostávajú z častí: vzduchotechnika, elektroinštalácia, osvetlenie, podhľad a debarierizácia s úpravou, čím sa začala I. etapa rekonštrukcie - Obnovy kinosály Junior.

Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne

Dňa 24.4.2015 bola zverejnená výzva vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na predkladanie ponúk na obnovu kinosály Junior v Leviciach a dňa 4.6.2015 komisia pre verejné obstarávanie vybrala z uchádzačov, ktorí splnili podmienky verejeného obstarávania firmu LEVSTAV - Levice s.r.o.

Výučba Anglického a Španielkého jazyka v Leviciach - jazyková škola ACADEMIA OLÉ

Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne

Zodpovednosťou za tieto práce stanovilo MsKS Levice teda firmu Levstav - Levice s.r.o. na základe uzatvorenia Zmluvy o
dielo dňa 30.7.2015, ktorá je zverejnená na stránke MsKS Levice (http://www.mskslevice.sk/image/zmluvy_2015/img_0091.pdf).
Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne


Na túto I. etapu rekonštrukcie kinosály CK Junior je vyčlenených vyše 200 000 EUR. Momentálne je kinosála CK Junior, v ktorej kino len nedávno zdigitalizovali na 2D a 3D premietanie, vyprataná. Nadšenci filmu v Leviciach a okolí si tak zdigitalizované kino dlho neužili.

V rámci I. etapy rekonštrukcie tak bolo nutné z kinosály takmer všetko povynášať. Ako prvé išlo von 400 starých sedačiek a
zodraté linoleum. Museli tu tiež použiť lešenie na zvesenie opony, osvetľovacej techniky a strop so starou vzduchotechnikou, neónovými svetlami a elektroinštaláciou. Stropy by mali byť v rámci rekonštrukcie natreté špeciálnym náterom pre zvukový systém 3D, ktorý by mal zabezpečiť lepší zvukový efekt. Samozrejmosťou bude úprava vzduchotechniky a svietidiel.

LeviceUbytovanie.sk - Predaj a prenájom a predaj 1. a 5. izbových zrekonštruovaných bytov v Leviciach

Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne

Práce na rekonštrukcii kinosály CK Junior prebiehajú na dvoch miestach:
- v kinosále, kde sú staré sedadlá rozobrané a odložené kvôli zachovaniu
- v priestoroch starej vzduchotechniky, ktorá bola odstránená

Podľa uzatvoreneje zmluvy by I. etapa rekonštrukcie kinosály CK Junior mala byť hotová do dvoch mesiacov, t.j. do konca
októbra 2015, ale keďže sa stal zádrhel v nadväzujúcej II. etape rekonštrukcie - inštalácie nových sedadiel, v súčasnosti je znovuotvorenie kinosály v nedohľadne.
Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne

Milovníci filmu z Levíc a okolia si môžu premietanie vychutnať v levickej synagóge

Ako náplasť pre všetkých tých, ktorí v Leviciach radi chodia do kina, bude náhrada premietania v levickej synagóge, ale aj to až od septembra 2015.


Výmena sedadiel v kinosále CK Junior Levice sa nekoná, jeden z účastníkov súťaže podal námietku

Druhou etapou rekonštrukcie kinosály CK Junior je výmena nových kresiel. Dňa 4.5.2015 bola zverejnená výzva vo Vestníku
Úradu pre verejné obstarávanie na predkladanie ponúk na výmenu kresiel pre kino CK Junior. Dňa 8.6.2015 zasadala výberová
komisia pre verejné obstarávanie.

Toto boli sedadlá, z ktorých komisia vyberala víťaza:

Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne
Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne
Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne
Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne
Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne

Toto sedadlo bolo víťazné:

Jediné kino v okrese Levice Junior rekonštruujú, kedy ho opäť otvoria, je otázne

Dňa 29.6.2015 však bola verejnému obstarávateľovi doručená námietka od jedného z uchádzačov, podľa § 138 ods. 2 pís.f)
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ po výkone kontroly v predmetnej podlimitnej zákazke skonštatoval, že pri spracovaní súťažných podkladov došlo k zásadným pochybeniam pri tvorbe súťažných podkladov a obsah súťažných podkladov nezodpovedá požiadavkám
verejného obstarávateľa. Na základe skutočnosti, že súťažné podklady vykazovali jednoznačný rozpor medzi požadovanými
zadaniami definovanými verejným obstarávateľom, ktoré absentovali v súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ po zistení
uvedených pochybení pristúpil ku kroku zrušenia podlimitnej zákazky v súlade s § 46 ods. 2 zákona z dôvodu, aby nedošlo k
porušeniu základných princípov verejného obstarávania, najmä princípu transparentnosti, hospodárnosti a rovnakého
zaobchádzania.

Následne verejný obstarávateľ dňa 10.7.2015 uverejnil vo Vestníku Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky
č. 135/2015 pod značkou 14128-ZWT – zrušenie súťaže. MsKS Levice v súčasnosti stále čaká na vyjadrenie Úradu pre verejné
obstarávanie. Po obdržaní vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie MsKS Levice vyhlási novú verejnú súťaž.

Verejné obstarávanie je teda momentálne zrušené a má byť vyhlásená nová súťaž. Kedy sa však tak stane, kto súťaž vyhrá, za
akú sumu a či opäť niekto danú súťaž nenapadne, je otázne. Nebuďme však pesimisti a verme, že sa to všetko vyrieši čím skôr v prospech milovníka kultúry v Leviciach a budeme si tak môcť čoskoro sadnúť do nových sedadiel a vynovených priestorov kinosály CK Junior v Leviciach.

Podľa odhadov by sa mal z dôvodu väčšej šírky nových sedadiel počet miest na sedenie znížiť z predchádzajúcich 402 miest na 368.

zdroj: www.leviceonline.sk, fotografie: MsKS Levice

Prečítajte si:

V levickom kine Junior je nainštalovaná technológia Dolby 3D systému

Zdigitalizované kino Junior začína premietaním ku Dňu detí

Občania zachránili levické kino

O digitalizácii s predsedom komisie kultúry MsZ

Zlepší sa digitalizáciou kina Junior záujem verejnosti o kino samotné?

Zrekonštruovanú sálu CK Junior pokrstili Nevyliečiteľní

Levická kinosála prechádza rekonštrukciou, bude z nej multifunkčný priestor

Po 100 rokoch existencie kina v Leviciach prišla kríza

Mesto s najväčším okresom na Slovensku je bez kina

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre