05282024uto

Občania zachránili levické kino

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Občania zachránili levické kinoLEVICE 4. mája 2013 – Je známe, že na digitalizáciu kina Junior v Leviciach Audiovizuálny fond schválil príspevok vo výške 37 500 EUR, čo je 42% z celkového rozpočtu na realizáciu tohto diela. Vyzerá to tak, že už 1.júna 2013 budú môcť zdigitalizované kino Junior navštíviť prví návštevníci, keďže by sa podľa slov riaditeľky MSKS Levice Bc. Berty Jasečkovej mali práce na kine realizovať od druhej polovice apríla a prvej polovice mája.

Hlavnými iniciátormi na digitalizáciu kina boli predseda Filmového klubu Otáznik Roman Ďurčať a občiansky aktivista a aktívny podporovateľ filmového klubu Július Vékony, ktorých sme taktiež oslovili, aby nám povedali svoje stanovisko k samotnej digitalizácii a schválenému príspevku od AVF.

RM - TECH - bazény na mieru, prekrytia, stavby, servis

Ako vnímate schválenie príspevku AVF na digitalizáciu kina Junior?

Roman Ďurčať: Som veľmi rád, že audiovizuálny fond schválil dotáciu. Nesmierne milo ma prekvapilo pozitívne hodnotenie, členov komisie audiovizuálneho fondu, filmového klubu v meste Levice. Netreba zabúdať, že táto dotácia je aj záväzok MsKS a celého mesta, aby v budúcnosti kvalitne fungovalo mestské kino v spolupráci s filmovým klubom Otáznik. Zámerne sa odvolávam na filmový klub, lebo vďaka jeho 16-ročnej úspešnej existencie v meste pomohol žiadosti o dotáciu (alternatíva voči bežným komerčným kinám, prezentovanie európskej kinematografie,...), ale aj kinu samotnému.
Bol som príjemne prekvapený záujmom mnohých ľudí o existenciu kina. Pri presadzovaní digitalizácie mi veľmi pomohol J. Vékony (občiansky aktivista) a následne pán poslanec M. Zaujec, ktorý sa výrazne pričinil o samotnú digitalizáciu konkrétnymi krokmi a návrhmi. Svojou činnosťou sa na digitalizáciu podieľalo mnoho ľudí aj mimo mesta, no nedá mi nespomenúť občiansku skupinu na sociálnej sieti „Levické veci verejné (LVV)“, ktorá sa za pomoci otvorených diskusií snaží prispieť k riešeniu nejedného problému mesta Levice, okrem iného bola aj pri celom procese digitalizácie.
Občania zachránili levické kinoV budúcej činnosti by som rád videl ucelenú a konkrétnu koncepciu samotného kina. Úspešné fungovanie mestského kina by malo byť založené na aktívnom prístupe manažéra kina (spolupráca so školami, s filmovým klubom, propagácia kinematografie,...) a nie len na „monotónne – sterilné“ prevádzkovanie. Podľa môjho názoru MsKS má ľudský potenciál (bez toho, aby prijímali nových ľudí) na toto kvalitné fungovanie, len jeho vedenie ho musí vedieť správne využiť. Digitalizovanému kinu prajem mnoho divákov a aj úspechov a samozrejme sa teším na užšiu spoluprácu filmového klubu Otáznik s kinom Junior, ako aj so samotným mestom Levice zastúpeným MsKS Levice.“

Július Vékony: Samozrejme, podporu AVF vnímam pozitívne. Len mi je trochu ľúto, že MsKS Levice požiadalo o tento príspevok dosť neskoro. Kino bolo totiž zavreté práve z dôvodu ukončenia distribúcie filmov na klasickom filmovom materiáli. Preto skutočnosť, že MsKS (a mesto ako zriaďovateľ) nezabezpečilo včasnú digitalizáciu a zatvorilo kino, vnímam ako isté zlyhanie. Vieme dokázať, že až po výzve na záchranu kina (na jeho digitalizáciu), ktorú pripravil Roman Ďurčat z FK Otáznik, bola podaná žiadosť na AVF.
Treba pripomenúť, že FK Otáznik premietal aj po zatvorení kina ďalej – až do marca 2013. V náväznosti na to podotknem, že teplota v kine pri zimných premietaniach nebola vyhovujúca. Návštevníkom bolo jednoducho zima. Pevne verím, že vo vynovenom kine takéto problémy už nenastanú.

Každý člen komisie AVF sa pre digitalizáciu kina vyjadril dosť pozitívne, čomu by ste to pripísali?

Július Vékony: Myslím, že je to tým, že je to jediné kino v Leviciach, ktoré je v prevádzke a to iba pre Filmový klub Otáznik, ktorý pracuje pod MsKS od roku 1997. V Leviciach premietalo od roku 1912 kino Apollo (hotel Lev), v tridsiatych rokoch pribudlo kino Orient (Slovan), v 60. rokoch pribudol Amfiteáter, v 70 rokoch kino Družba a ako posledné kino pribudlo kino Junior.
Za ďalšie by som za pozitívne reakcie členov komisie pripísal nasledovných skutočnostiam:
• zabezpečenie 50% spolufinancovania digitalizácie zo strany mesta Levice;
• pravidelná projekcia európskej filmovej tvorby;
• tradícia Filmového klubu;
• alternatívne formy využívania novej technológie.

Občania zachránili levické kinoAko vidíte budúcnosť FK Otáznik v roku 2013 a v najbližších rokoch? Bude FK Otáznik fungovať aj naďalej po digitalizácii kina Junior?

Roman Ďurčať: Činnosť filmového klubu Otáznik by sa výrazne nemala zmeniť, akurát tu vidím rozšírenie možnosti prezentovania filmových diel vďaka digitalizácii. Či bude naďalej existovať FK Otáznik, nezáleží na mne, ale v prvom rade na divákoch a potom na predstaviteľoch mesta zastúpených MsKS Levice. Samozrejme si treba uvedomiť, že filmový klub tvorí ako jediný alternatívu ku komerčnej kinematografii a snaží sa okrem iného aj o kultúrne vzdelávanie mládeže rôznym tematickým zameraním.

Za digitalizáciu kina Junior ste sa zasadzovali veľmi aktívne, čo bolo podľa Vás najnáročnejšie pre proces požiadania/schválenia príspevku na samotnú digitalizáciu?

Július Vékony: Podľa mňa bolo ťažké práve nájsť vhodnú formu komunikácie so zástupcami mesta (poslanci MsZ, primátor). Tu bol veľmi nápomocný Miloš Zaujec, ktorý nám vysvetlil, že by bolo vhodné presvedčiť o potrebe digitalizácie komisiu Kultúry a následne poslancov MsZ, čo sa nakoniec aj podarilo.
Najnáročnejšie bolo vysvetliť kompetentným, že mesto potrebuje zdigitalizovať svoje kino aj napriek tomu, že súkromní investori majú v pláne budovať vlastné kiná (OC Európa, OC Ónyx) Treba si uvedomiť, že mestské kino sa môže vydať aj inou cestou ako klasické komerčné kiná, ktoré by boli prevádzkované buď Cinemax-om, prípadne Tatrafilm-om.

Po digitalizácii kina Junior bude k dispozícii aj naďalej staršia technológia na 35mm film, alebo aj FK Otáznik bude premietať digitalizovane?

Roman Ďurčať: Novinky vie filmový klub premietať digitalizovane, len niektoré staršie filmy alebo reprízy by sme chceli premietať na starých premietačkách.

Zmení sa nejakým spôsobom cenová politika FK Otáznik po digitalizácii kina Junior, príp. podmienky na prijímanie nových členov FK?

Roman Ďurčať: Zatiaľ sme o zmene ceny vstupenky a ceny členských preukazov nepremýšľali.

Bude sa premietanie FK Otáznik realizovať podobne, ako to bolo doteraz - 1x do týždňa - štvrtky, alebo sa plánujú zmeny?

Roman Ďurčať: Pevne verím, že štvrtkové projekcie budú patriť FK Otáznik a aj týždňová periodicita ostane nezmenená.

Sú v pláne nové stratégie na prilákanie viacerých návštevníkov na premietanie filmov FK?

Roman Ďurčať: Máme v pláne byť viac otvorení regionálnym tvorcom (nie len filmov) a následne s nimi participovať na kultúrnom dianí v našom regióne.

Ako vnímate súčasne postavenie FK Otáznik, aké sú ciele a ambície do roka 2013 a do najbližšej budúcnosti?

Roman Ďurčať: Chceli by sme si aj naďalej zachovať vysokú priazeň divákov a to hlavne vďaka kvalitnejšej prezentácii filmových diel v našom najväčšom okrese.
Július Vékony: Spolupráca s MsKS by mala pokračovať aj naďalej. Uvažujeme aj nad založením občianskeho združenia FK Otáznik. Určite urobíme všetko preto, aby tradícia filmového klubu v Leviciach pokračovala tak ako doteraz v bezproblémovej spolupráci s MsKS.

Akú cenovú politiku by ste odporúčali už pre digitalizované premietanie kina Junior? (výška vstupného)

Július Vékony: Na túto otázku zareagujem jednoducho: filmy pre školy, filmový klub, vysielania pre deti by mali byť koncipované tak, aby boli dostupné verejnosti.

Hodnotenie komisie audiovizuálneho fondu nájdete na tomto linku: http://registracia.avf.sk/formular_statistiky.php?x_krok=3&x_id=2609

Prečítajte si aj:
- Digitalizované levické kino Junior môžeme navštíviť už o mesiac – rozhovor s riaditeľkou MSKS Levice Bc. Bertou Jasečkovou a Milošom Zaujecom

- Žiadosť o digitalizáciu (email poslancom MsZ).

- O digitalizácii s predsedom komisie kultúry MsZ;
- Zlepší sa digitalizáciou kina Junior záujem verejnosti o kino samotné?;
- Po 100 rokoch existencie kina v Leviciach prišla kríza;
- Mesto s najväčším okresom na Slovensku je bez kina.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre