05282024uto

Po 100 rokoch existencie kina v Leviciach prišla kríza

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Po 100 rokoch existencie kina v Leviciach prišla krízaLEVICE 7. júna 2012 - Téma okolo súčasnej situácie kina Junior a levického amfiteátra, v ktorých sa prestalo premietať z dôvodu ukončenia dodávok 35mm filmu, sa dotkla aj levického Filmového klubu Otáznik. Oslovili sme preto vedúceho tohto klubu Ing. Romana Ďurčaťa, aby nám ozrejmil vzniknutú situáciu, ako i porozprával o súčasnom ale i budúcom pôsobení FK Otáznik.

Ako vnímate súčasnú situáciu v meste Levice, keď nepremieta ako kino Junior tak i levický amfiteáter?

Ako prejav kultúrneho barbarstva tohto mesta. Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo. Kompetentní ale aj občania mesta (vrátanie mňa) by sa viac mali zamyslieť nad touto situáciou, ktorá tu vznikla po sto rokoch existencie kina v Leviciach.

FK Otáznik má momentálne filmové prázdniny, ako to bude po nich? Podľa slov riaditeľky MsKS Levice máte zakúpené kópie filmov do konca tohto kalendárneho roka a tým zabezpečenú prevádzku levického filmového klubu.

FK Otáznik sa s riaditeľkou MsKS dohodol na dokončení sezóny 2012. To znamená, že sa odpremietajú filmy od septembra do konca decembra 2012. Zoznam filmov nájdete na internetovej stránke Filmového klubu Otáznik.
Ako to bude na budúci rok to neviem. (tech. pozn.: kópie filmov si filmové kluby a aj kiná nekupujú, ale požičiavajú od distribučných spoločností. Filmové kluby zväčša od ASFK). Podotýkam, že FK Otáznik nepremieta zväčša archívne filmy, ale novinky, no nie Hollywoodske...

Ako vidíte budúcnosť FK Otáznik po roku 2012?

To sa ešte neviem vyjadriť, no nestrácam nádej.

Myslíte si, že sa dalo predísť tejto súčasnej situácií? Ak áno, tak akým spôsobom podľa Vás?

Určite áno. Kino v Leviciach je dlhodobo zo strany mesta zanedbávané: zlý technický stav zvuku, premietacích zariadení, samotnej kinosály... Tieto technické problémy, ako aj samotná digitalizácia sa podľa priorít dajú riešiť aj v krátkodobom horizonte, len tu musí byť vôľa (a nie výhovorky) predstaviteľov mesta. Samozrejme, je tu priestor na možnú zmenu programovej štruktúry samotného kina ako aj počet predstavení...

Ako by ste Vy videli možnosti čo najrýchlejšieho riešenia tejto situácie?

Pokiaľ by kino nebolo zdigitalizované, tak zminimalizovať počet filmových predstavení. No a samozrejme postupne zdigitalizovať a zmodernizovať samotné kino. Oveľa menšie mestá ako Levice to zrealizovali (Ružomberok, Partizánske, Malacky, Pezinok, ...), ale aj porovnateľné mestá ako napr. Nové Zámky.

V mesiacoch júl-august 2012 sa bude realizovať rekonštrukcia kinosály na multifunkčný charakter. Myslíte si, že táto rekonštrukcia pomôže súčasnej situácií k lepšiemu?

Myslím si, že áno. I keď je diskutabilné, či sú dané finančné prostriedky do kina Junior (100 000,-€) v súčasnosti najpotrebnejšou investíciou. No rozhodne to otvára priestor pre bohatšie a rozmanitejšie využitie samotnej kinosály (menší počet filmových predstavení na úkor napr. divadelných) a tým sa energeticky a aj organizačne dá ušetriť mnoho finančných prostriedkov bez úpadku kultúrneho (filmového) diania v Leviciach.

Boli ste aj Vy ako predstavitelia FK Otáznik prizvaní pre tvorbu nového vzhľadu kinosály pre túto rekonštrukciu?

Nie. Nikto nás ohľadom tejto rekonštrukcie nekontaktoval.

V prípade, že viete o konkrétnych plánoch rekonštrukcie, vytkli by ste týmto plánom niečo, prípadne by ste mali na niektoré veci iný názor?

Bohužiaľ, viem iba o rekonštrukcii ako takej s prihliadnutím na divadelné predstavenia. Nemám bližšie informácie a z toho dôvodu sa ani neviem konkrétnejšie k tejto otázke vyjadriť.

Do kina v Leviciach všeobecne nechodí veľa ľudí. V čom vidíte tento nezáujem? Čo by sa podľa Vás malo zlepšiť, zmeniť?

Nemám všetky potrebné čísla, no len na školských predstaveniach (mimo programovej štruktúry kina) sa minulý rok zúčastnilo 3813 žiakov, čo vôbec nie je zanedbateľné číslo, či už do počtu alebo spoločensko-kultúrneho významu.
Znižovanie návštevnosti kín je celosvetový trend (minimálne v Čechách a na Slovensku) tomuto stavu napomáha (na Slovensku) zlý technický stav kín ale i v nemalej miere konzumnosť spoločnosti ako takej. A samotné komerčné kino komplexy a kiná z dlhodobého hľadiska tiež majú svoj podiel na znižovaní záujmu o filmové predstavenia.
Aby kino malo lepšiu návštevnosť, musí mať dobrý technický stav – aby dokázalo konkurovať domácej technike. Netreba zabúdať ani na nenásilnú školskú výchovu, či už na základných alebo stredných školách. Tá sa po roku 1990 takmer úplne zastavila. Diváci sa tým pádom postupne presunuli na internet, domov pred TV, …

Ako vidíte budúcnosť kina Junior a amfiteátra do najbližšej budúcnosti? (aj po výstavbe nových obchodných centier)

Viem si predstaviť kino Junior a aj amfiteáter ako vynikajúcu alternatívu (nie konkurenciu) oproti komerčným kinám v obchodných centrách, kde je pre bežných ľudí finančná dostupnosť na filmy o niečo ťažšia. Filmové predstavenia v Juniore a aj na amfiteátri sa môžu vhodne skombinovať s inými kultúrnymi podujatiami mesta a vytvoriť dobrý kultúrno-spoločenský základ mesta Levice.
No ako to bude naozaj, to až čas ukáže. Hádam nám naše deti nebudú vytýkať naše súčasné počínanie...

Prečítajte si aj ďalší rozhovor na túto tému s riaditeľkou MsKS Bertou Jasečkovou.

zdroj: www.leviceonline.sk

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre