01162021sob

Začína sa verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu KD Družba v Leviciach

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 19. októbra 2020 - V súčasnosti sa začína verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu KD Družba, teda architektonickej štúdie, projektu k stavebnému povoleniu a realizačného projektu na rekonštrukciu DK Družba v Leviciach. Informuje o tom mesto Levice na svojej web stránke.

Začína sa verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu KD Družba v Leviciach

Mesto má v rozpočte schválených 123.480 Eur na projektovú dokumentáciu pre uskutočnenie stavby a autorský dozor, 141.600 Eur na projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a 20.000 Eur na nákup licencií. "Do pol roka by mohla byť štúdia a rozpočet hotové, k čomu sa následne vyjadrí aj mestské zastupiteľstvo. V ďalšej časti sa vypracuje projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby, predpoklad do konca roka 2021. Realizácia rekonštrukcie by sa mala uskutočniť po etapách, postupne sa potom môže rozhodovať o zdrojoch financovania, určite budú potrebné zdroje z fondov EÚ aj z rozpočtu mesta. Spracovaná projektová dokumentácia je však podmienkou pre uchádzanie sa o akýkoľvek cudzí zdroj financovania," vysvetľuje mesto na svojej web stránke.

Poslanci schválili prijatie návratnej finančnej výpomoci od vlády

V dôsledku rozhodnutia vlády SR o rozsahu a spôsobe kompenzácií výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 pre miestnu a regionálnu samosprávu mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.10.2020 schválilo ďalšiu zmenu rozpočtu. Dôvodom bolo prijatie návratnej finančnej výpomoci od vlády. "Vláda SR na svojom 32. zasadnutí dňa 12. augusta 2020 schválila Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, z ktorého vyplýva, že spôsob kompenzácie má podobu poskytnutia návratnej finančnej výpomoci, ktorá je bezúročná a je splatná v ročných splátkach v rokoch 2024 až 2027 a to vždy k 31. októbru príslušného kalendárneho roka," dodáva mesto.

V zmysle prijatých pravidiel a informácií z Ministerstva financií SR bude predpokladaný výpadok dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 pre mesto Levice vo výške 712.999 Eur a do tejto výšky je možné čerpať aj túto návratnú finančnú výpomoc. "Z uvedeného dôvodu poslanci schválili prijatie návratnej finančnej výpomoci v plnej výške a do úpravy rozpočtu mesta na rok 2020 bola zaradená návratná finančná výpomoc mestu Levice na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 712.999 Eur," opisuje mesto Levice.

Uvedená čiastka bude využitá na refundáciu kapitálových výdavkov vynaložených na zhodnotenie majetku mesta, obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, rekonštrukciu budov MŠ a rekonštrukciu športového areálu na V. ZŠ. "Zároveň bola schválená zmena účelu použitia rezervného fondu vo výške 712.999 Eur na financovanie obnovy a rekonštrukcie miestnych komunikácií, rekonštrukcie MŠ Okružná – II.etapa a rekonštrukcie športového areálu na V. ZŠ za podmienky, že bude návratná finančná výpomoc Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo výške 712 999 eur poskytnutá a prostriedky rezervného fondu budú použité na financovanie rekonštrukcie DK Družba," uzatvára mesto.

zdroj: mesto Levice, foto: Leviceonline.sk

VÝHODNÁ REKLAMA NA LEVICEONLINE.SK a TVTEKOVHONT TU. TERAZ AKCIA! Objednajte si u nás reklamu na určité obdobie a získate ju na 2x dlhšie!

Výhodná reklama na Leviceonline.sk a TVTEKOVHONT

Podporte projekt celoregionálnej internetovej televízie TVTEKOVHONT

Pozrite si videoreportáže TVTEKOVHONT tu: https://www.youtube.com/tvtekovhont

Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie

Prečítajte si:

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre