01162021sob

Ako sa so súčasnou mimoriadnou situáciou vysporiadali školy, učitelia ale i rodičia v okrese Levice?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 8. apríla 2020 - Vzhľadom k aktuálnej mimoriadnej situácii z dôvodu šírenia koronavírusu sú zatvorené všetky školské aj predškolské zariadenia. Ako sa so súčasnou situáciou v okrese Levice vysporiadali školy, učitelia, ako učitelia riešia úlohy, ako sa podarilo zvládnuť nové výzvy vo vzdelávaní, ako riaditelia škôl udržiavajú kontakty s učiteľmi, ale zaujímalo nás tiež, ako zvládajú súčasnú situáciu aj samotní rodičia.

Ako sa so súčasnou mimoriadnou situáciou vysporiadali školy, učitelia ale i rodičia v okrese Levice?

Priebeh vyučovania na Základnej škole (ZŠ) sv. Vincenta de Paul v Leviciach momentálne zabezpečujú prostredníctvom Edupage i ďalších online platforiem (Zoom, Gmail, Viber, WhatsApp, Duo). "Konkrétny spôsob výučby si pedagógovia zvolili podľa možností svojich žiakov. Vedenie školy denne spolu komunikuje prostredníctvom online porád. Zápis do ZŠ, Materskej školy (MŠ) a Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach na ďalší školský rok riešime elektronicky. Komunikácia s našimi deťmi prebieha bez problémov, zadané úlohy si podľa možností vypracujú a následne odosielajú na kontrolu. Zároveň sa zapájajú do mnohých výziev a projektov, ktoré im priebežne ponúkame, čím im zmysluplne vypĺňame celodenné aktivity," vysvetlila Mária Farkašová, riaditeľka ZŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach.

Farkašová chápe, že v mnohých rodinách je momentálne vypätá situácia. "Mnohí chodia do zamestnania, prípadne sa snažia zabezpečiť chod domácností, pomáhajú susedom, šijú rúška a podobne. A to všetko v atmosfére strachu a obáv z najbližších dní. Plne si uvedomujeme danú situáciu, lebo aj my sme jej súčasťou. Veríme, že spoločným úsilím docielime jednotu aj vo formách vzdelávania, a to aj napriek mnohým obmedzeniam. Vzdelávanie má momentálne obmedzené možnosti, naším spoločným úsilím musíme dosiahnuť, aby naši žiaci nestratili pravidelný návyk, učiť sa," dodala Farkašová.

Kvalita vzdelania a klasifikácia jednotlivých predmetov nie je momentálne možná tak, ako na ňu boli všetci na škole zvyknutí a nastavení. "Pokiaľ to situácia dovoľuje, povzbudzujeme a motivujeme k učeniu. Nechceme, aby sa rodičia stali učiteľmi, ale našimi partnermi vo vzdelávaní. Ďakujem všetkým zamestnancom a aj rodičom, že v tejto neštandardnej situácii odvádzajú výbornú pedagogickú prácu a spoluprácu," povedala riaditeľka školy.

Nakúpdoma.sk - eshop - Byt a domácnosť, elektronika a spotrebiče, šport a fitness, kuchyňa, pánska a dámska móda, obuv, Topshop produkty, alko-nealko nápoje, kozmetika Zľavaonline.sk - paleta najlepších zliav Sexland.sk - všetko pre Vaše potešenie

Online pôsobí aj inkluzívny tím našej školy, ktorý tvoria špeciálna pedagogička, psychologička a asistentky, ktoré dennodenne komunikujú s deťmi, učiteľmi a rodičmi. "Sú veľkou oporou pri učení, upravujú učebné texty na jednoduchšiu štruktúrovanú formu s vizuálnou obrazovou podporou. V rámci našej školy nezabúdame ani na najmenších škôlkárov. Aj napriek tomu, že sú deti doma, učiteľky do online platforiem zasielajú rodičom pre deti rôzne aktivity, príbehy, námety tvorivých činností. Niektoré tvoria deťom k téme týždňa videonahrávky a tak zdieľajú s deťmi vzdelávacie aktivity. V rámci home office tvoria učebné pomôcky, vytvárajú interaktívne prezentácie k témam učebných osnov MŠ, ako zásobník metodických pomôcok, zapájajú sa do projektov eTwinning - cezhraničnej spolupráce, ako i vytvárajú projekty - Ja som Slovák ty Slovenka a Olympiáda trochu inak," približuje Farkašová.

Nakúpdoma.sk - eshop - Byt a domácnosť, elektronika a spotrebiče, šport a fitness, kuchyňa, pánska a dámska móda, obuv, Topshop produkty, alko-nealko nápoje, kozmetika

ZŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach disponuje 3D tlačiarňou, momentálne sa snažia v rámci svojich možností nájsť spôsob výroby ochranných štítov pre zdravotníkov aspoň v levickom okrese. "Mnoho našich zamestnancov šilo rúška, ktoré už odovzdali na mestský úrad, levickú onkológiu a farnosť Levice - Rybníky. Prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vznikla webová stránka ttps://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie. Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami. V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov. Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov," vysvetlila Farkašová.

"Prijímame výzvu sv. Otca, s ktorou sa počas nedávneho Urbi et orbi obrátil na nás kresťanov - "Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba", uzatvorila riaditeľka ZŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach.

Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie

Aktuálnu situáciu z pohľadu učiteľa nám priblížila učiteľka 1. stupňa ZŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach Mária Chujacová. "Veľmi rýchlo sme sa museli zorientovať a pripraviť sa na iný štýl výučby. Tak ako učitelia, tak aj deti a rodičia. Mnohí vyučujú online, rozdelia si deti do skupiniek a vedú s nimi hodinu, na ktorej potrebujú prebrať novú látku, prípadne si ich potrebujú vypočuť, ako čítajú. Pracujeme s rôznymi webovými stránkami, určenými pre výučbu detí, kde si môžu vyskúšať prebraté učivo na rôznych úlohách. Zadávame úlohy cez edupage, rovnako aj testy. Posielame im tam rôzne prílohy s pracovnými listami. Máme aj spätnú väzbu od detí. Na email alebo na edupage nám posielajú vypracované úlohy a testy. Tie následne vyhodnotíme známkou, prípadne ich upozorníme na chyby a určite si tie chyby s nimi rozoberieme, aby pochopili," priblížila učiteľka 1. stupňa ZŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach.

Žiaci tiež vypracovávajú projekty na zvolené témy, tie ako fotografiu pošlú učiteľovi. "Ústne odpovedajú tak, že sa natočia na video a to pošlú učiteľovi. Učiteľ im pošle doplňujúce otázky na messenger, alebo email a potom sú ohodnotení známkou. Informujeme sa, ako sa im darí, či všetkému rozumejú, prípadne ako niečomu nerozumejú, tak sa môžu opýtať. Mám pocit, že pre rodičov je to náročnejšia práca a to hlavne zladiť časovo. Ale za pár dní si každý z učiteľov a rodičov našiel systém, ktorý mu vyhovuje a dokázali sme sa zladiť," doplnila Mária Chujacová.

Matka žiačky 3.A triedy ZŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach Lauri Balogh by chcela poďakovať pani učiteľke Chujacovej. "Aj v takejto ťažkej situácii vie byť pre deti veľmi nápomocná. Zadávanie úloh je jednoduché, vždy nám vysvetlí, čo je pre deti dôležité, na čo sa treba zamerať. Aj keď chodím do práce, stíhame si všetko zladiť. Snažíme sa udržiavať si režim presne taký, ako mala Lauri aj v škole. Okrem učenia posielame aj videá, čo všetko sa učíme doma, ako sa učíme variť. Posielame odpovede pomocou videí, čo je aj pre Lauru veľmi zaujímavé. Ďakujeme veľmi pekne," vyjadrila sa matka žiačky.

Aj na ZŠ Ladislava Balleka v Šahách museli nájsť vhodný spôsob, akým pokračovať vo vzdelávaní počas mimoriadnej situácie. "Prerušenie vyučovania v základných školách postavilo učiteľov aj rodičov pred situáciu doposiaľ nevídanú – ako zo dňa na deň pracovať v škole bez školy. Vďaka zredukovanému počtu hodín, invencii učiteľov, známym i novoobjaveným portálom, spolupráci s rodičmi a značnej miere kreativity, vzdelávanie našich školákov naďalej pokračuje. Netvrdím, že ideálne, problémom sú pasívni žiaci, hľadáme možnosti, ako ich mobilizovať a zapojiť. Naopak, pozitívom sú bližšie vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Cez monitor počítača sa ocitáme na vzájomnej návšteve vo svojich bytoch, v súkromnej sfére, kde odstup prirodzene prechádza do priateľskejších vzťahov," povedala Beata Bazalová, riaditeľka ZŠ Ladislava Balleka v Šahách.

Nevyhnutná je efektívna komunikácia s kolegami, a to podľa potreby mobilom, esemeskami, emailami, prostredníctvom messengera, škola vytvorila neformálnu facebookovú skupinu, v rámci ktorej si vymieňajú názory, tipy, ale aj vtipy. "Učitelia naviac využívajú portály Edupage a Zborovňa, využívajú videochat. Som na nich nesmierne hrdá, vidím, že odovzdávajú nielen vedomosti, ale živo sa zaujímajú o to, či sú žiaci zdraví a ako trávia čas. Verím, že to spolu zvládneme a nezbláznime sa. Pri zachovaní správnej miery, štipke humoru, nadhľade a s vedomím, že v týchto časoch je najdôležitejšie zachovať si zdravie. Telesné, ale aj to duševné," dodala Bazalová.

Ako ako vyzerá online vyučovanie z pohľadu učiteľky ZŠ Ladislava Balleka v Šahách? "Preferujem online komunikáciu, ráno začínam staršími žiakmi, po pozdravoch nasledujú otázky typu "Ako sa máme?", "Čo nové?", "Čo nás trápi?", "Čo nás zaskočilo pri riešení úloh predchádzajúci deň?", dávam im priestor, aby sa rozhovorili. Spočiatku rozpačité vyučovanie sa po dvoch týždňoch stabilizovalo, žiaci vedia, ako majú byť na online hodinu pripravení. Vysvetlím učivo, overím si porozumenie, ústnou formou prejdeme úlohy na osvojenie, precvičovanie alebo upevňovanie učiva. Zhrniem, čo sme sa naučili, čo sme si precvičili. V záverečnej časti nechávam priestor na otázky, zadávam cvičenia, ktoré žiaci musia vypracovať písomnou formou. Mám pripravené aj poznámky pre žiakov, ktorí nie sú online, ale úlohy si plnia," vysvetľuje pani učiteľka ZŠ Ladislava Balleka v Šahách.

Je približne desať hodín, keď učiteľka prechádza k štyrom skupinkám vo svojej triede. "Sme prváci. Po týždni už všetci vieme, čo máme pripravené - šlabikár, farbičky, obyčajnú ceruzku. Deti si už zvykli na skupinky, ktoré som vytvorila. Na ich tváričkách badám úsmev až radosť, že sa vidíme. Po úvodných pozdravoch a kratučkom rozhovore ako sa máme, čítame domácu úlohu z predchádzajúceho dňa. Deti pracujú plynule podľa mojich inštrukcií, sem-tam nás vyrušuje ozvena alebo chrapčanie. S ozvenou som sa naučila pracovať, pokyny prerušujem, kým doznie môj hlas na druhej strane. Striedam aktivity. Rodičia mi vypracované strany v zošitoch odfotografujú mobilom a priebežne posielajú prostredníctvom aplikácie messenger do súkromnej správy, alebo v e-maile formou prílohy. Vypracované úlohy kontrolujem, opravujem, hodnotím, pochválim, povzbudzujem. V týchto nejasných časoch môžem povedať, že mám šťastie na rodičov aj žiakov, nerepcú, pracujú. Neustále sme v kontakte. Reagujeme na situáciu, prispôsobujeme sa jej," vysvetlila učiteľka.

A ako reagujú na takýto spôsob výučby rodičia žiakov ZŠ Ladislava Balleka v Šahách? "Tým, že sme v práci, je náš syn odkázaný v učení na seba a pomoc staršej sestry. Beriem to ako možnosť otestovať jeho samostatnosť. Milo ma prekvapil telefonát od učiteľa, zisťoval, ako sa nám darí. Rodičia majú skupiny a tiež si navzájom radia," vyjadril sa jeden z rodičov. 

"Pre niektorých rodičov je technicky náročnejšie, sťahovať učebné materiály z internetu, mladší žiaci ešte potrebujú pomoc a dohľad rodičov. Ale zvykáme si," dodal druhý rodič. 

"Mne by sa páčilo, keby mali dopoludnia viac online vyučovania, keby im učiteľ priamo odprezentoval učivo, najmä pri náročnejších predmetoch ako biológia, chémia, fyzika," uzavrel ďalší rodič.

zdroj: Leviceonline.sk, foto: Pixabay.com

POZRITE SI TIEŽ:

Podporte finančne Leviceonline.sk a TVTEKOVHONT.SK
TVTEKOVHONT.SK - regionálna internetová televízia zameraná na okres Levice, blízke okolie a regióny Tekov a Hont

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre