08142020pia
Proficon Vodomerná šachta - projektovanie výrobkov z betónu či vodomernú šachtu, štandardizované betónové kocky či betónové stĺpy, preprava stavebných materiálov

Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach otvorilo svoje brány (video)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 13. februára 2020 - Gymnázium svätého Vincenta de Paul na Saratovskej ulici 87 v Leviciach otvorilo svoje brány v rámci Dňa otvorených dverí.

Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach otvorilo svoje brány (video)

Pozrite si našu videoreportáž z DOD tu:

Gymnázium ponúka štvorročné študijné odbory. Na škole modernizujú vyučovací proces prostredníctvom najmodernejšej informačnej a komunikačnej techniky, pripravujú vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na všetkých typoch vysokých škôl a nájdu uplatnenie na domácom aj medzinárodnom trhu práce. V ponuke tu je atraktívny učebný program, vo vzťahu učiteľ – žiak tu pestujú v duchu vízie školy vyvážený vzťah priateľa i odborníka, víziou školy je úspešný absolvent, postavený na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy. Venuje sa tu pozornosť fyzickému a duševnému rastu žiakov školy, o čom svedčí dlhoročné líderstvo v športových súťažiach doma i vo svete. Škola sa netají vysokou úrovňou kvalifikovanosti pedagogického zboru.

Škola tiež ponúka vyučovanie štyroch cudzích jazykov - anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského, pričom je tu aktívna spolupráca s jazykovými školami. Okrem toho škola organizuje exkurzie do zahraničia - do Paríža, Londýna, Viedne, Prahy či Ríma. V rámci medzinárodných aktivít bol škole v rámci projektu Euroscola pridelený grant na všetky náklady spojené s rokovaním v Európskom parlamente v Štrasburgu. Škola je aktívna v programe Erasmus +, realizujú sa prípravné stretnutia projektu Comenius.

Triedy a odborné učebne informačnej a komunikačnej techniky sú vybavené didaktickou technikou, vo vyučovaní sa využívajú iPady, 32 učebníc je zdigitalizovaných, zakúpili sa mobilné laboratóriá pre prírodovedné predmety, LMS Moodle testy – interaktívne testy k zdigitalizovaným učebniciam, kvalitná technika LabQuestov v podobe PC, nechýbajú interaktívne a keramické tabule vo všetkých triedach.

V rámci krúžkovej činnosti škola ponúka Florbalový krúžok, Turistický krúžok, Fyzika plus, Krúžky zamerané na zdokonalenie jazykových kompetencii - konverzácie v cudzích jazykoch /anglický a francúzsky jazyk/, Informatika, Dejepisno-geografický, Chemický a Biologický krúžok. Ďalej sa tu organizujú pravidelné besedy, duchovné a spoločenské aktivity, vzdelávacie projekty, príprava na predmetové olympiády, študentské konferencie, kurzy a na škole funguje aj študentská firma,

Škola tiež ponúka športové a iné aktivity, poskytuje dve telocvične, pohybové štúdio, lezeckú stenu, multifunkčné ihrisko, florbalové ihrisko, zapája sa do všetkých športových súťaží, o čom svedčia aj športové úspechy školy ako napríklad zisk 1. miesta na Majstrovstvách sveta v basketbale dievčat 3x3.

Škola disponuje bezbariérovým prístupom a možnosťou presunu medzi poschodiami výťahom, poskytuje pomoc školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa. Škola disponuje vlastnou školskou jedálňou s online systémom výberu z dvoch jedál, šalátový pult, voľba nápojov, mliečny automat. Možnosti ubytovania poskytuje v školských internátoch v meste Levice.

Najväčšou výhodou školy je, že jej absolventi sa pravidelne uplatňujú v praxi na vysokých školách na Slovensku ale aj v zahraničí.

zdroj, foto a video: Andrej Budai foto - video služby, Leviceonline.sk, TVTEKOVHONT.SK

Podporte finančne Leviceonline.sk a TVTEKOVHONT.SK
TVTEKOVHONT.SK - regionálna internetová televízia zameraná na okres Levice, blízke okolie a regióny Tekov a Hont

POZRITE SI TIEŽ:

Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie
Nakúpdoma.sk - eshop - Byt a domácnosť, elektronika a spotrebiče, šport a fitness, kuchyňa, pánska a dámska móda, obuv, Topshop produkty, alko-nealko nápoje, kozmetika

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre