ŠTEFAN GREGOR - krúžkujte č. 105 na kandidátke 12 SLOBODA A SOLIDARITA - Voľte silnú ekonomiku pre regióny Slovenska
09242023ned

Rekonštruujú internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 7. septembra 2022 - Ešte v máji 2020 poslanec MsZ v Leviciach a Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ervín Szalma informoval, že NSK schválil 527. 500 eur na rekonštrukciu školského internátu Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku (SOŠ PaSV) v Leviciach. Jej rekonštrukcia sa však začala až tento rok, teda o dva roky neskôr.

Rekonštruujú internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Podľa neho bola zmluva o dielo podpísaná dňa 19.5.2022 a nadobudla účinnosť dňa 23.5.2022. "Viď. https://www.unsk.sk/register/detail/zmluvy/54824. V zmysle platnej zmluvy je zhotoviteľom firma: jai group s.r.o. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne do 20 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Celková cena Diela spolu s DPH: 1.770.909,20 eur. Projektovú dokumentáciu zabezpečovala firma BEAST STUDIO," približuje poslanec MsZ v Leviciach a NSK.

Prečítajte si aj:

Andrej Budai foto - video služby

Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie

Rekonštruujú internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Prečo sa táto rekonštrukcia začala až o dva roky neskôr? Aj táto investícia prichádza až pred voľbami. "Na základe dohovoru s riaditeľkou školy a zhotoviteľom bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi dňa 3.8.2022 z dôvodu, že školský internát bol obsadený žiakmi do konca školského roka a nebolo efektívne na posledný mesiac školského roka preubytovávať žiakov. Po ukončení školského roku bolo následne potrebné internát vyprázdniť a pripraviť na jeho rekonštrukciu. V súčasnosti, od dátumu odovzdania staveniska prebieha realizácia rekonštrukcie. Momentálne sa vymieňajú okná," vysvetľuje Ervín Szalma a dodáva. "Chcelo by to voľby každý rok..."

Rekonštruujú internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Szalma ďalej v roku 2020 informoval aj o rekonštrukcii frekventovanej cesty a chodníka pred školským internátom. "V náväznosti po skončení tejto investície NSK je pripravená projektová dokumentácia na rekonštrukciu frekventovanej cesty a chodníka pred školským internátom na ulici Zd. Nejedlého. Finančné prostriedky však ešte musí schváliť Mestské zastupiteľstvo v Leviciach, tak aby sa realizácia začala po skončení do investície internátu," dodal v roku 2020.

Rekonštruujú internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Rekonštruujú internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Rekonštruujú internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Rekonštruujú internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Rekonštruujú internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Rekonštruujú internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Zdroj: Úrad NSK

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre