08142020pia
Proficon Vodomerná šachta - projektovanie výrobkov z betónu či vodomernú šachtu, štandardizované betónové kocky či betónové stĺpy, preprava stavebných materiálov

Na potoku Sikenica v mestských častiach Kalinčiakovo a Horša vyčíňajú bobry - video

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

KALINČIAKOVO / HORŠA 11. apríla 2019 - Na potoku Sikenica v mestských častiach Kalinčiakovo a Horša vyčíňajú bobry. Za obete im padlo už mnoho stromov, ktoré si miestni obyvatelia všimli a obávajú sa, že spadnuté stromy spôsobia pri veľkej vode problémy.

Na potoku Sikenica v mestských častiach Kalinčiakovo a Horša vyčíňajú bobry

Bobor je zákonom chránený a ľuďom v tomto okolí neprekáža. "No v časoch prívalových dažďov a topenia jarného snehu môžu prevalené stromy cez tok Sikenica zahatať vodu, ktorá sa môže vyliať do záhrad a pivníc obyvateľov. Na meste Levice oddelení životného prostredia a ochrany bude, ako sa s tým vysporiada," povedal Roman Salinka, poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Leviciach a predseda komisie MsZ v Leviciach pre Mestskú časť Kalinčiakovo.

Pozrite si našu videoreportáž aj s rozhovormi:

Bobry podľa Salinku vyhľadávajú tiché a príjemné prostredie s čistou vodou. "Asi to predznamenáva, že v okolí Kalinčiakova a Horše je ticho, kľud a voda je nezávadná. Bobry tu majú pokoj aj od ľudí, aj ľudia mu dajú pokoj, tak sa mu tu dobre žije. Mám pocit a dojem, že tu žijú dobrí ľudia," dodal Salinka.

Bobry sa podľa člena komisie MsZ v Leviciach pre Mestskú časť Kalinčiakovo Romana Nappela v tejto lokalite nevyskytovali. "Ale keďže je tu tok zarastený už aj stromami, začali sa tu objavovať. Stromy vyhryzávajú až pri koreni, majú tu svoj biotop, ktorý im vyhovuje. Bojíme sa, keď príde veľká voda, všetky smeti, ktoré voda donesie, sa tu nahrnú spolu aj s rozhryzenými konármi a stromami, tým pádom bude ohrozoná Mestská časť Kalinčiakovo," vyjadril sa Nappel, ktorý je psíčkarom a približne rok sleduje a predpokladá, že bobrov je v tejto lokalite čoraz viac.

Nakúpdoma.sk - eshop - Byt a domácnosť, elektronika a spotrebiče, šport a fitness, kuchyňa, pánska a dámska móda, obuv, Topshop produkty, alko-nealko nápoje, kozmetika Zľavaonline.sk - paleta najlepších zliav Sexland.sk - všetko pre Vaše potešenie

Niektorí obyvatelia rozhryzené stromy na toku už odpratali. "Proti bobrom nič nemáme, len chceme mať poriadok na prietoku Sikenice. "Týmto by som chcel osloviť vodohospodárov, aby neupravovali len svah, ale aby prišli vypíliť stromy na toku Sikenice, ktoré by v prípade vodnej kalamity mohli ohroziť našu mestskú časť" ukončil člen komisie.

O stanovisko k tejto situácii sme požiadali aj odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Leviciach. Jeho vedúca Eva Červenáková, nám k situácii nám zaslala nasledovné vyjadrenie:

"Bobor vodný je druhom európskeho významu, ktorý je chráneným živočíchom v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody „) a je uvedený v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody. V zmysle § 35 zákona o ochrane prírody je chráneného živočícha zakázané : úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli , úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli, úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli. V zmysle § 40 zákona o ochrane prírody Ministerstvo životného prostredia SR môže povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených druhov ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva a výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácie dotknutého druhu v jeho prirodzenom areáli. V zmysle § 40 ods. 3 zákona o ochrane prírody výnimku MŽP SR môže povoliť : v záujme ochrany dotknutých druhov alebo ochrany prírodných biotopov, pri predchádzaní závažných škôd na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, vodnom hospodárstve, pri predchádzaní závažných škôd aj na inom type majetku, v záujme verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti ľudí."

zdroj, foto a video: www.leviceonline.sk, www.regionline.sk, Andrej Budai foto - video služby

POZRITE SI TIEŽ:

Nakúpdoma.sk - eshop - Byt a domácnosť, elektronika a spotrebiče, šport a fitness, kuchyňa, pánska a dámska móda, obuv, Topshop produkty, alko-nealko nápoje, kozmetika
Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre