05212024uto

Šahy a okolie

Mestská športová hala v Šahách - áno či nie? Názory poslancov MsZ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ŠAHY 28. apríla 2021 - V Šahách aktuálne dosť rezonuje otázka výstavby novej športovej haly, ktorej realizácia je v súčasnosti nateraz menej pravdepodobná. Mesto totiž do 31. marca nepodalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na tento projekt, čo bol hraničný termín na jej podanie.

Mestská športová hala v Šahách - áno či nie? Názory poslancov MsZ

Ilustračná fotografia - Mestská športová hala v Leviciach.

Mesto žiadosť nepodalo z dôvodu absencie niekoľkých poslancov na viacerých Mestských zastupiteľstvách (MsZ), čím nebolo MsZ uznášania schopné. Oslovili sme preto všetkých poslancov MsZ v Šahách, aby nám poslali svoj osobný názor na tento projekt. Niektorí z nich nám buď odpoveď doteraz neposlali, alebo svoje stanovisko odmietli zverejniť.

Alžbeta Bukorová:
"Pred piatimi rokmi, keď sa zrodila tá myšlienka, som podporovala snahu, aby mesto malo modernú polyfunkčnú športovú halu, ktorú sa dá využiť aj na rôzne iné udalosti. Vždy som bola aj budem za rozvoj nášho mesta - tak ako všetci z nás. Som ale zásadne proti ľahkovážnemu vyhadzovaniu peňazí mesta v časoch plných neistoty. 
Ako vízia výstavba modernej športovej haly je mimoriadne lákavá, ale  rozpočet plánovanej investície už teraz vychádza na sumu skoro 2,5 milióna eur, čo ešte môže rásť. Mám taký dojem, že mnohí Šahania pristupujú k tomu tak, že to bude pre mesto zadarmo, "veď je to projekt". Žiaľ, nebude to zadarmo. Bude to stáť najmenej 1,2 milióna eur pre mesto a to len vtedy, ak sa cieľová suma 2,5 milióna nezmení, postupom času sa nezvyšuje.
Výzva na tento projekt je vypísaná tak, že o dotáciu (NFP) možno žiadať maximálne v rozsahu 50%. Položme si jednoduchú otázku: čo bude, ak nedostaneme najvyššiu možnú sumu, teda 50%. Odpoveď: budeme sa musieť uchádzať o ďalší úver - a to jedine iba na tú stavbu.  
Momentálne sme zadlžení približne na pol milióna, k tomu pripočítajme tých 1,2 milióna, plus ešte 300 tisíc na kotly v nemocnici. Sme už okolo dvoch miliónov a ešte sme nehovorili ani o zničených cestách, chodníkoch, ani o Šóderoši, o mestských prastarých kotloch a celého vykurovacieho systému, o parkoch bez kvetov, o chátrajúcej autobusovej zastávke, o chýbajúcich parkoviskách, o nevyužitej budove poliklinky, atď.
Vďaka tohtoročnému už schválenému rozpočtu rezervný fond mesta bude takmer úplne vyčistený, vymazaný, vynulovaný. Ešte môžeme počítať s očakávaným prebytkom za rok 2020, ale z toho veľká časť prejde na prestavbu budovy bývalej reštaurácie Lagúna na účely základnej umeleckej školy (ZUŠ). Preto na vyššie spomínané potrebné opravy, rekonštrukcie a stavby mesto nebude mať  financie. 
Pokúsila som sa teda vysvetliť, prečo nie som za takýto "rozvoj" mesta, teda za výstavbu novej športovej haly, ktorá svojimi  rozmermi nepresahuje v značnej miere rozmery momentálne chátrajúcej bývalej mestskej športovej haly T-18. Za zlomok sumy 1,2 milióna eur by sme mohli zrekonštruovať tú budovu, a zostalo by nám aj na iné investície, ktorých následkom by boli viditeľnejšie a rozsiahlejšie zmeny v našom prekrásnom, len veľmi zanedbávanom malebnom mestečku."

Pavel Makovínyi:
"Z môjho pohľadu zveľadenie mesta aj výstavbou komplexu športovej haly považujem za skutočne vec prospešnú, slúžiacu širokej verejnosti. Bude hlavne pre športovo zameraných občanov a mládež, ale určite poslúži a bude na prospech celej verejnosti aj ako kultúrny stánok s možnosťou usporadúvania koncertov a kultúrnych podujatí. Bude aj miestom spoločenského života. Veľkosťou a budúcim vybavením považujem zámer za primeraný potrebám a veľkosti mesta. Pevne verím, že túto šancu na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku nepremárnime."

František Rusznyák:
"Osobne ja som zástancom výstavby tejto športovej multifunkčnej haly, pretože je v našom meste potreba existencie takejto budovy. Efektivita takejto haly by asi bola a koniec koncov aj keď odporcovia tohto projektu vravia o finančne prestrelenom projekte, ktorý by zaťažil mesto, avšak to je uhol pohľadu, pretože tam by bola aj určitá dotácia zo športového fondu a budova by tu zostala. Takže ja som za výstavbu."

Prečítajte si aj:

Pavel Hudec:
"V krátkosti od začiatku:
- myšlienka výstavby športovej haly vznikla na základe spoločenskej požiadavky po tom, ako mesto bolo nútené zatvoriť mestskú telocvičňu T-18 z bezpečnostných dôvodov /narušená statika stavby/
- konkrétne sme sa začali s touto témou zaoberať už v predchádzajúcom volebnom období, kedy celé vtedajšie zastupiteľstvo jednomyseľne podporilo realizáciu danej myšlienky
- na základe toho mesto dalo vypracovať niekoľko variant architektonických návrhov
- k prezentácii týchto návrhov bola zvolaná samostatná pracovná porada za účasti všetkých poslancov
- jednomyseľne bol vybraný "najhonosnejší" - teda aj finančne najnáročnejší variant, ktorý ale spĺňal všetky požiadavky moderného športového stánku /dodatočne sa ešte na základe požiadavky predĺžila hracia plocha/
- na základe týchto skutočností mesto začalo riešiť doklady potrebné k realizácii tejto stavby s tým, aby boli k dispozícii v prípade šance získať finančné prostriedky na základe prípadnej vhodnej výzvy.

Súčasný stav:
- bola zverejnená výzva v zmysle ktorej je možnosť získať finančné prostriedky do výšky 50% z oprávnených nákladov
- potrebná dokumentácia k zahájeniu výstavby /teda aj podaniu žiadosti/ vrátane platného stavebného povolenia je schválená
- pokiaľ viem, mesto podalo žiadosť v termíne - bol daný do konca marca
- k danej žiadosti bolo potrebné uznesenie mestského zastupiteľstva
- posledné dve riadne zvolané zasadnutia neboli uznášaniaschopné /práceneschopnosť, karanténa/ potom sa zvolalo online zasadnutie/ tiež nebolo uznášaniaschopné - pre mňa z nepochopiteľných dôvodov ???/
- výsledok - nie je potrebné uznesenie /ak toto bude dôvod neúspechu niekto si bude môcť spytovať svedomie/
- spoločenská požiadavka na existenciu mestskej športovej haly naďalej trvá a stupňuje sa
- mesto je v dostatočnej finančnej kondícii k vykrytiu finančných nákladov aj prostredníctvom úveru
- je tu jedinečná šanca získať tak žiadanú športovú halu s možnosťou aj iného /kultúrneho/ využitia
- deväť z dvanástich poslancov súčasného zastupiteľstva je "staronových", ktorí podporovali zahájenie tejto investície /verejnosť očakáva naďalej väčšinovú podporu tejto iniciatívy zo strany zastupiteľstva/

Moje stanovisko na záver:
- jednoznačne podporujem výstavbu mestskej športovej haly
- v prefinancovaní nevidím žiadne riziko - mesto je v dobrej finančnej kondícii s možnosťou bezproblémového výhodného úveru
- existencia tohto športového stánku výrazným spôsobom zvýši úroveň športového a kultúrneho vyžitia občanov /hlavne mládeže/ nášho mesta
- podporí sa rozvoj existujúcich športových klubov /futbal, stolný tenis, karate, tenis, atď./ a vznik ďalších v iných športoch
- môže motivovať mládež k aktívnemu športu tak potrebného k dnešnému životnému štýlu
- verím, že zvíťazí zdravý rozum a výstavba športovej haly sa stane realitou."

Vojtech Hammersmidt:
"Môj názor na výstavbu športovej haly v Šahách je nasledovný. Bývalú športovú halu T-18 využívali hlavne športovci stolnotenisového, tenisového oddielu, oddielu karate ale aj športovci amatérskych klubov a široká verejnosť. Táto športová hala v roku 2012 bola uzavretá kvôli havarijného stavu strešnej konštrukcie. Od tej doby športovci spomínaných oddielov pôsobia v telocvičniach rôznych šahanských škôl. Samozrejme, tréningy musia prispôsobiť k rozvrhu príslušnej školy. Do týchto telocviční sa široká verejnosť nedostane. Práve preto sa v roku 2017 zrodila myšlienka, aby sme vybudovali novú mestskú športovú halu, ktorá bude slúžiť tak športovcom ako aj širokej verejnosti. Športovú halu sme plánovali vybudovať v areáli futbalového štadióna, a takto by sme vytvorili jeden všestranný športový komplex s parkoviskom a vnútroareálovými komunikáciami. V roku 2018 sa vyhotovili projekty a vedenie mesta sledovalo výzvy na spolufinancovanie vybudovania mestskej športovej haly. Bohužiaľ také výzvy neboli až do roku 2021, keď sa naskytla možnosť získať dotáciu z fondu podpory pre šport pri MŠ SR. Vedenie mesta vynaloží všetok úsilie na, aby sme získali nejakú dotáciu na výstavbu mestskej športovej haly."

zdroj a ilustračná fotografia: Leviceonline.sk

Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie

Páči sa Vám práca Leviceonline.sk a TVTEKOVHONT? Podporte nás

Cieľom portálu Leviceonline.sk a regionálnej internetovej televízie TVTEKOVHONT je prinášať Vám aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá a ďalšie užitočné a praktické informácie, ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas najmä z okresu Levice a blízkeho okolia.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť nás môžete poukázaním akejkoľvek sumy na účet nášho občianskeho združenia Regionline.sk:

Slovenská sporiteľňa IBAN:
SK37 0900 0000 0051 5918 8001

konštantný symbol:
0558

FIRMY a ŽIVNOSTNÍCI POZOR! VÝHODNÁ REKLAMA NA LEVICEONLINE.SK a TVTEKOVHONT TU.

TERAZ AKCIA! Objednajte si u nás reklamu na určité obdobie a získate ju na 2x dlhšie!

Výhodná reklama na Leviceonline.sk a TVTEKOVHONT
TVTEKOVHONT.SK - regionálna internetová televízia zameraná na okres Levice, blízke okolie a regióny Tekov a Hont

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre