02282020pia

Názory predstaviteľov mesta Levice na nové kvetináče a rekonštrukciu chodníka pred MsÚ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 12. septembra 2018 - Približne pred mesiacom sme informovali o cenách za kúpu a inštaláciu nových kvetináčov pred budovou Mestského úradu (MsÚ) v Leviciach aj s výsadbou kvetín v nich, ako aj o cene rekonštrukcie chodníka pred ňou. Mesto za to zaplatilo celkovo 31.300 eur.

Názory predstaviteľov mesta Levice na nové kvetináče a rekonštrukciu chodníka pred MsÚ
Unity Club Levice - Oldies party, DJ Vojto Krajčír, 6.10.2018

 

Zaujímal nás názor predstaviteľov mesta na túto tému, odpoveď sme však doteraz obdržali len od Evy Ürgeovej z MsÚ, zástupcu primátora mesta Levice Jána Krtíka a poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Leviciach Rastislava Kasana, Márie Kuriačkovej, Csabu Tolnaiho a Romana Karaffu.

Eva Ürgeová, vedúca oddelenia životného prostredia a komunálnych vecí:

Osadenie nových mobilných kvetinových nádob plánujeme už niekoľko rokov, nakoľko staré nádoby nevyhovujú súčasným architektonickým požiadavkám na centrálne mestské zóny.
Pri výbere nových nádob sme mali požiadavky, aby boli vhodné do exteriéru, aby boli odolné voči klimatickým vplyvom, voči vandalizmu, aby mali vnútornú vložku s prepadovou nádobou pre vodu, aby objem zeminy bol minimálne 160 litrov, aby boli vhodné na prezimovanie výsadby z trvaliek a aby mali dizajn s vysokou estetickou hodnotou. Lacnejšie nádoby s požadovanými vlastnosťami sme na slovenskom trhu nenašli, presnejšie, nenašli sme žiadne iné vyhovujúce nádoby.
Nové mobilné kvetinové nádoby boli dodané firmou ENGO, s.r.o. Trnava a boli vyrobené vo Francúzku. Výsadbu realizovala záhradnícka spoločnosť LANDALI.
Teší nás, že máme veľmi dobré ohlasy na kvetináče od obyvateľov a dúfame, že aj tí, ktorým sa prípadne nepáčia, si časom obľúbia tieto kvetinové nádoby od známych dizajnérov s prekrásnou výsadbu od levickej záhradnej architektky.

Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:

Na základe podkladov z oddelenia územného plánu a stavebného poriadku bol dňa 19.07.2018 do majetku mesta zaradený dlhodobý investičný majetok pod názvom "Chodník Námestie hrdinov 1" (pred budovou MsÚ), inventárne číslo 021/2645 v obstarávacej cene 26.772,63 eur (cena majetku = 23.773,63 eur, cena projektu = 3000 eur). Zaradenie rekonštrukcie bolo schválené mestským zastupiteľstvom 19. apríla 2018 rozpočtovým opatrením č.2/2018. Na základe podkladov z oddelenia životného prostredia a komunálnych vecí boli dňa 26.06.2018 do majetku mesta zaradené kvetináče - pod názvom "Nádoba HEDERA" - 5 kusov v celkovej hodnote 5940 eur (kus = 1188 eur), inventárne číslo 751/14085, 751/14085/1, 751/14085/2, 751/14085/3, 751/14085/4.
Osadenie nových mobilných kvetinových nádob plánujeme už niekoľko rokov, nakoľko staré nádoby nevyhovujú súčasným architektonickým požiadavkám na centrálne mestské zóny. Pri výbere nových nádob sme mali požiadavky, aby boli vhodné do exteriéru, aby boli odolné voči klimatickým vplyvom, voči rozmáhajúcemu sa vandalizmu, aby mali vnútornú vložku s prepadovou nádobou pre vodu, aby objem zeminy bol minimálne 160 litrov, aby boli vhodné na
prezimovanie výsadby z trvaliek a aby mali dizajn s vysokou estetickou hodnotou. Lacnejšie nádoby s požadovanými vlastnosťami sme na slovenskom trhu nenašli, presnejšie, nenašli sme žiadne iné vyhovujúce nádoby (ani bez požiadavky na estetickú kvalitu). Výberu kvetinových nádob sme sa venovali niekoľko mesiacov na internetových stránkach, ako aj v dostupných katalógov bez výsledku. Nakoniec vyhovujúce kvetinové nádoby sme objavili na záhradníckej konferencii v Nitre spojenej s výstavou.
Nové mobilné kvetinové nádoby Hedera boli dodané firmou ENGO, s.r.o. so sídlom Bulharská 35, 917 01 Trnava a boli vyrobené vo Francúzsku. Výsadbu realizovala záhradnícka spoločnosť LANDALI. Pri obstarávaní exteriérových kvetinových nádob bol dodržaný zákon o verejnom obstarávaní a smernica primátora č. 45 o verejnom obstarávaní, postupovali sme podľa článku 8 a 9 smernice primátora. Celková suma predmetu zákazky bez DPH predstavovala 4950 eur, s DPH 5940 eur. Finančné prostriedky na kvetinové nádoby boli schválené mestským zastupiteľstvom v položke 9.12. Výsadba zelene - projekty, realizácie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GearBest je viac ako len eshop. GearBest je určený pre milovníkov gadgetu - inteligentné telefóny, inteligentné hodinky, automobilová elektronika, RC Quadcopters, LED svietidlá, spotrebná elektronika, atď.

GearBest je viac ako len eshop. GearBest je určený pre milovníkov gadgetu - inteligentné telefóny, inteligentné hodinky, automobilová elektronika, RC Quadcopters, LED svietidlá, spotrebná elektronika, atď.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rastislav Kasan, poslanec MsZ:

O rekonštrukcii som bol samozrejme informovaný, nakoľko to bola dopredu plánovaná investícia, ktorá bola plánovaná v aj v rozpočte mesta na rok 2018. Aj mňa však prekvapila samotná realizacia dvojúrovňového chodníka, ktorý len skopíroval pôvodný stav, ktorý už vtedy nespĺňal potreby bezbariérového prechodu na parkovacie plochy. Škoda, pretože jedna vec je rekonštrukcia a druhá účelnosť a tieto by podľa môjho názoru mali ísť spolu ruka v ruke, ak chceme efektívne využívať finančné zdroje mesta. A samotné kvetináče sú už len čerešnička na torte. Keď sme pred dvoma rokmi s Levickým okrašľovacím spolkom spustili "demonštratívnu" akciu za zelené námestie a osadili drevené kvetináče so stromami (8 kusov) stálo to spolok dokopy 500 EUR.....Aj tento príklad vypovedá o absurdnosti výšky nákladov za 5 kvetináčov, ktoré by mali byť za tu cenu zrejme vykladané swarovského krištáľmi...... a možno sú ale zvnútra, len sme sa do nich nepozreli.

Mária Kuriačková, poslankyňa MsZ:

My ako poslanci sme schválili návrh rozpočtu na tento rok, kde bol zahrnutý projekt rekonštrukcie chodníka pri MsÚ. Realizáciu projektu má na starosti úrad, nie poslanci. Čo sa týka kvetináčov, ja osobne by som zvolila dizajn, ktorý by viac ladil s historickou budovou MsÚ. Myslím si, že by sa mali takéto projekty zverejniť pred realizáciou, aby sa mohli aj občania k nim vyjadrovať.

Csaba Tolnai, poslanec MsZ:

Kvetináče určite neboli lacné, ale treba uviesť aj to, že ide o veľmi kvalitné a štýlové kvetináče. Kvetináče boli nakupované s dôrazom na ich moderný dizajn, životnosť a odolnosť pred vandalmi. Ide o vkusnú úpravu priečelia, vchodu radnice. Možno stojí o diskusiu to, ako v budúcnosti skrášliť bez vysokých nákladov naše ulice. Chce to však oveľa väčšiu občiansku angažovanosť. Pokiaľ to tak nebude, musíme rátať s finančne náročnejšími projektmi.

Roman Karaffa, poslanec MsZ:

Rekonštrukcia chodníka a nové kvetináče pred levickým mestským úradom stálo skutočne viac ako 30.000 eur. Na otázku, či ide o efektívne využité peniaze z rozpočtu mesta, je potrebné poznať niekoľko skutočností. Predpokladám, že všetky vynaložené prostriedky boli riešené v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Občania mesta sa zrejme pozastavili nad cenou kvetináčov od firmy ENGO. Študoval som stránku uvedenej firmy. Firma funguje už 26 rokov, zameriava sa na oblasť vinohradníctva, lesníctva, škôlkárstva – vodné, pôdne analýzy, plány výživy, ošetrovanie porastov.... Na stránkach sa nenachádzajú cenníky produktov, firma ich posiela na vyžiadanie. Podľa vyjadrenia zamestnancov Oddelenia životného prostredia a komunálnych vecí mali pri výbere nových nádob požiadavky, aby kvetináče boli použiteľné v exteriéri, aby odolávali klimatickým vplyvom, vandalizmu, aby mali vnútornú štruktúru na vhodné zavlažovanie a objem bol najmenej 160 litrov. Mali by slúžiť na prezimovanie rastlín a mali byť mobilné. Podľa prieskumu trhu, ktorý som urobil, sú len dve možnosti. Žiadne kvetináče, alebo drahé kvetináče. Betónové, alebo hlinené kvetináče takých rozmerov na trhu zrejme nie sú. Peniaze na výsadbu zelene boli riadne schválené v rozpočte na tento kalendárny rok, výber dodávateľov robilo príslušné oddelenie MsÚ. Možno by pomohlo, keby bol návrh rozpočtu mesta predložený aspoň v hrubých rysoch na verejnú diskusiu (v podstate sa to deje na stránkach mesta v položke e-gov, Elektronická úradná tabuľa), aby sa občania mohli vyjadriť. Hrozí však stav, kedy sa stretne mnoho a mnoho názorov, možno nekompetentných, možno neodborných, možno veľmi rozdielnych. Občanom treba fungujúce verejné osvetlenie, dobré cesty a chodníky, dostatok parkovacích miest, dobrú občiansku vybavenosť....... ale chcú kvalitný kultúrny a spoločenský život, chcú pekné životné prostredie, pekné okolie svojho bydliska, krásne ulice, budovy, námestia a parky...... V rukách to majú poslanci mestského zastupiteľstva, dostali dôveru občanov...... V rozhovoroch o probléme kvetináčov pred MsÚ som počul rôzne názory občanov. Od absolútneho odmietania až po nadšenie zo skrášlenia priestoru pred mestským úradom..... Môj názor. Kvetináče aj s výsadbou sú pridrahé. Lacnejšie nie, to radšej žiadne. Neviem, čo na to čitatelia.....

Ďakujeme za názory.

zdroj a fotografia: www.leviceonline.sk

Nakúpdoma.sk - eshop - Byt a domácnosť, elektronika a spotrebiče, šport a fitness, kuchyňa, pánska a dámska móda, obuv, Topshop produkty, alko-nealko nápoje, kozmetika
Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie

POZRITE SI TIEŽ:

PhDr. Soňa Kosorinová, klinický psychológ a psychoterapeut, Levice

Hľadaj v Leviciach a v okolí

Montáž a servis poplašných a zabezpečovacích systémov Levice a okolie - Mont Servis MaR elektro Tibor Budai
 Služby24 - Upratovacie práce - tepovanie áut

Ardox, reklamná agentúra.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre