01292020str

Pre budovanie nových parkovacích miest na sídlisku Rybníky 5 v Leviciach si vlastník pozemkov stanovil podmienky

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 10. decembra 2016 - V marci tohto roku sme informovali, že mesto Levice plánuje na sídlisku Ryníky V. na v súčasnosti nevyužívaných pozemkoch medzi daným sídliskom a bývalou "Textilkou" vybudovať 182 nových parkovacích miest. Tento plán by uľahčil aktuálne mimoriadne ťažkú situáciu s parkovaním v danej lokalite a vybudovanie nových parkovacích miest mimo obytných zón by dozaista pomohlo nielen vodičom samotným, ale aj peším chodcom.

Pre budovanie nových parkovacích miest na sídlisku Rybníky 5 v Leviciach si vlastník pozemkov stanovil podmienky

Vlastníkom daného pozemku je však súkromná spoločnosť Andritz Kufferath, s.r.o., ktorá v priestoroch bývalého bavlnárskeho závodu v súčasnosti podniká v oblasti vývoja, výroby a distribúcie formovania tkanín a od ktorej plánuje mesto Levice dané pozemky odkúpiť.

Esines.sk - tvorba web stránok a e-shopov

Doteraz však nebolo jasné, aké bude mať stanovisko k daným plánom mesta samnotná súkromná spoločnosť, aké podmienky si spoločnosť zadá pre odkúpenie pozemkov a za akú cenu bude spoločnosť ochotná daný pozemok predať.

Pre budovanie nových parkovacích miest na sídlisku Rybníky 5 v Leviciach si vlastník pozemkov stanovil podmienky

Oslovili sme preto opäť zástupcu primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka, aby nám aktuálnu situáciu ozrejmil.

"Jednou z priorít mesta v nasledujúcom roku je riešenie parkovania na sídlisku Rybníky 5. Pozemok, ktorý prichádza do úvahy, vlastní firma Andritz Kufferath s.r.o. Mesto v roku 2014 túto firmu oslovilo so zámerom odkúpiť pozemok, s cieľom vybudovať dostatočný počet parkovacích miest, pričom ponúklo cenu 23 € za meter štvorcový. Keďže ide o spoločnosť, ktorej vlastníkom je zahraničná spoločnosť, schvaľovací proces trval takmer dva roky. V roku 2015 dalo mesto spracovať štúdiu parkoviska a geometrický plán. Geometrickým plánom bola z pozemkov spoločnosti odčlenená výmera 4642 m2, ktorá bola odsúhlasená oboma stranami. Túto výmeru a tým aj predaj odsúhlasilo predstavenstvo zahraničnej spoločnosti koncom októbra 2016 pre mesto Levice s týmito podmienkami:

1. Mesto Levice sa v zmluve zaviaže, že v lokalite kde Andritz Kufferath s.r.o. Levice vlastní pozemky a ktoré sú v územnom pláne schválené a určené ako priemyselná zóna, nedôjde v najbližších 20 rokoch k zmene územného plánu;

Andrej Budai photo

2. Do zmluvy o odpredaji pozemkov zapracovať, že mesto Levice nebude požadovať ďalší pás izolačnej zelene v zmysle platného územného plánu, t.j. parkovisko a 5m izolačný pás na pozemku spoločnosti, spolu 30m, bude dostatočná izolačná zeleň pre ich zamýšľanú výstavbu priemyselného objektu;

3. Cenu za pozemok navrhujú 34 € za m2.

Uvedené skutočnosti boli predmetom rokovania komisií MsZ i mestskej rady v novembri a materiál bude predložený i na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 15. decembra 2016.

Treba uviesť, že s touto sumou počíta i návrh rozpočtu na budúci rok. Momentálne mestský úrad zabezpečuje podklady na zisťovacie konanie vplyvov na životné prostredie, je vypísané verejné obstarávanie na výber dodávateľa projektovej dokumentácie, predpokladaný počet státí je 182.

Potom bude spracovaná projektová dokumentácia, ktorá určí presný počet státí i cenu za vybudovanie. Potom bude možné požiadať o územné rozhodnutie a stavebné povolenie, dovtedy však musí prebehnúť odkúpenie pozemku."

zdroj: Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice, fotografie: Google Maps

POZRITE SI TIEŽ:

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

PhDr. Soňa Kosorinová, klinický psychológ a psychoterapeut, Levice

Hľadaj v Leviciach a v okolí

Montáž a servis poplašných a zabezpečovacích systémov Levice a okolie - Mont Servis MaR elektro Tibor Budai
 Služby24 - Upratovacie práce - tepovanie áut

Ardox, reklamná agentúra.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre