02232024pia

Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach otvorilo svoje brány - video

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 28. decembra 2018 - Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach privítalo žiakov 9. ročníkov základných škôl v rámci Dňa otvorených dverí. Študenti a pracovníci 4-ročného študijného odboru gymnázia záujemcov previedli všetkými učebňami a predstavili im možnosti vzdelávania i mimoškolských aktivít.

Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach otvorilo svoje brány - video

Pozrite si našu videoreportáž zo Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 14. decembra 2018:

Škola modernizuje vyučovací proces prostredníctvom najmodernejšej informačno-komunikačnej techniky, pripravujeme vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na všetkých typoch vysokých škôl a nájdu uplatnenie na domácom aj medzinárodnom trhu práce. Ponúka atraktívny učebný program, vo vzťahu učiteľ – žiak v duchu vízie školy pestujeme vyvážený vzťah priateľa i odborníka. Víziou školy je úspešný absolvent, postavený na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy. Venuje pozornosť fyzickému a duševnému rastu našich žiakov, o čom svedčí dlhoročné líderstvo v športových súťažiach doma i vo svete. Okrem toho má vysokú úroveň kvalifikovanosti pedagogického zboru.

Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, je tu možnosť získania osvedčení či certifikátov. V ponuke je výučba anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka, škola spolupracuje s jazykovými školami, realizujú sa tu konverzácie anglického jazyka s kanadským lektorom.

Okrem toho škola realizuje medzinárodné aktivity ako projekt Euroscola - pridelený grant na všetky náklady spojené s rokovaním v Európskom parlamente v Strasbourgu, v športovej oblasti – zisk 1. miesta na Majstrovstvách sveta v basketbale dievčat 3x3, Erasmus +, prípravné stretnutia projektu Comenius v belgickom Liége a konferencia Európskej komisie v litovskom Vilniuse.

Majdôležitejšími projektami školy sú Modernizácia vyučovacieho procesu - vybavenie školy didaktickou technikou, vybavenie tried a odborných učební IKT, využívanie iPadov na vyučovaní, zdigitalizovanie 32 učebníc, zakúpenie mobilného laboratória pre prírodovedné predmety, LMS Moodle testy – interaktívne testy k zdigitalizovaným učebniciam, kvalitná technika LabQuestov v podobe PC, interaktívne a keramické tabule vo všetkých triedach.

Nakúpdoma.sk - eshop - Byt a domácnosť, elektronika a spotrebiče, šport a fitness, kuchyňa, pánska a dámska móda, obuv, Topshop produkty, alko-nealko nápoje, kozmetika

V rámci krúžkovej činnosti sa na škole realizujú krúžky Viac ako peniaze, Florbalový krúžok, Volejbal, Fyzika plus, Krúžky zamerané na zdokonalenie jazykových kompetencii - konverzácie v cudzích jazykoch /ANJ, FRJ, RUJ, NEJ/, Informatika, Dejepisno-geografický, Chemický a Biologický krúžok.

Ani v športových a iných aktivitách škola nezaostáva. Škola poskytuje dve telocvične, pohybové štúdio, lezeckú stenu, multifunkčné ihrisko, florbalové ihrisko, zapája sa do všetkých športových súťaží, o čom svedčia aj športové úspechy školy, pravidelné besedy, exkurzie, výlety do Paríža, Prahy, Viedne, Ríma, atď. Funguje tu aj študentská firma, duchovné a spoločenské aktivity, vzdelávacie projekty či príprava na predmetové olympiády, študentské konferencie a kurzy.

Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie

Ďalej škola disponuje bezbariérovým prístupom a možnosťou presunu medzi poschodiami výťahom, poskytuje pomoc školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa.

V rámci možností ubytovania a stravovania tu je vlastná školská jedáleň s online systémom výberu z dvoch jedál, šalátový pult, voľba nápojov, mliečny automat ako aj možnosť ubytovania v školských internátoch v meste Levice.

Absolventi Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach sa v praxi uplatnia na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí.

zdroj, foto a video: www.leviceonline.sk, www.regionline.sk

POZRITE SI TIEŽ:

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre