ŠTEFAN GREGOR - krúžkujte č. 105 na kandidátke 12 SLOBODA A SOLIDARITA - Voľte silnú ekonomiku pre regióny Slovenska
09242023ned

V boji s odpadom na vodnej stavbe Veľké Kozmálovce pomôže unikátny stroj

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

VEĽKÉ KOZMÁLOVCE 4. augusta 2020 - Unikátny stroj - plavidlo pre zber odpadu určené na čistenie vodných plôch po celom svete CollectiX pomôže v boji s odpadom na vodnej stavbe Veľké Kozmálovce. Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, (SVP) Marián Bocák, čistenie vodnej stavby Veľké Kozmálovce prebehlo práve dnes, pričom ruku k dielu tu priložili aj zamestnanci SVP, ktorí zbierali odpad na brehoch vodnej stavby.

V boji s odpadom na vodnej stavbe Veľké Kozmálovce pomôže unikátny stroj

Odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečili s výraznou zľavou Technické služby mesta Tlmače a bezplatne ho odobralo združenie Tatiar, ktoré sa zaoberá triedením a recykláciou odpadu v oblasti Veľkých Kozmáloviec. "Spoločnosť Progroupe sediment removal a.s. vďaka spolupráci s Pacific Garbage Screening e.V. okrem vodnej stavby vo Veľkých Kozmálovciach bezplatne vyzbiera odpad aj na Vodnej stavbe Ružín. Zamestnanci SVP, ktorý je správcom nádrže Veľké Kozmálovce zároveň vyzbierajú odpad z brehov, čím spoločne prispejú k čistejšiemu životnému prostrediu. Pri nádrži Ružín sa do zbierania odpadu z brehov zapoja dobrovoľníci organizovaní Občianskym združením Ružínska priehrada o.z.," vyjadril sa Bocák.

Betónová vodomerná šachta - projektovanie výrobkov z betónu či vodomernú šachtu, štandardizované betónové kocky či betónové stĺpy, preprava stavebných materiálov

Proficon Vodomerná šachta - projektovanie výrobkov z betónu či vodomernú šachtu, štandardizované betónové kocky či betónové stĺpy, preprava stavebných materiálov

Občania Slovenskej republiky, žijúci v blízkosti vodných tokov, sú často postihnutí sekundárnymi následkami veľkých prietokov. Medzi takéto následky patrí aj naplavený odpad, ktorý veľká voda zozbiera zo svojho povodia. "Pri opadnutí vody ostáva odpad zachytený na hrádzach a brehoch vodných stavieb. Najhoršia situácia je každoročne na vodných stavbách Veľké Kozmálovce (na rieke Hron) a Ružín (rieky Hornád a Hnilec). Povodie Hornádu nad vodnou stavbou je zvlášť výdatným zdrojom plastového a iného odpadu. Dobrovoľníci z občianskeho združenia Ružínska priehrada o.z. čistia každoročne v spolupráci so Správou povodia Hornádu a Bodvy brehy Ružínskej priehrady," priblížil hovorca SVP.

Zamestnanci a strojné vybavenie v správe SVP však musí zabezpečovať najmä bezpečnosť a udržiavanie prevádzkových hladín a prietokov na vodných stavbách a preto na čistenie vodnej plochy a brehov nad rámec povinností tak neostáva veľa priestoru. "Tu vstupuje na scénu spoločnosť Pacific Garbage Screening e.V., ktorá zabezpečuje toto konkrétne čistenie po technickej aj finančnej stránke. Táto Nemecká nezisková organizácia bola založená s jasným účelom - čistiť rieky a ochrániť moria od plastového odpadu spojením technologických inovácií a ekologickej inšpirácie s cieľom v udržateľnej budúcnosti. Spolu s firmou Berky GmbH vyvinuli CollectiX, plavidlo pre zber odpadu určené na čistenie vodných plôch po celom svete. Vďaka riadeniu s umelou inteligenciou je CollectiX schopný spracovať až desať ton plastov každý deň a má potenciál zmeniť každodenný boj s plastovým znečistením po celom svete," vysvetlil Marián Bocák.

VÝHODNÁ REKLAMA NA LEVICEONLINE.SK a TVTEKOVHONT TU. TERAZ AKCIA! Objednajte si u nás reklamu na určité obdobie a získate ju na 2x dlhšie!

Výhodná reklama na Leviceonline.sk a TVTEKOVHONT

Samozrejme, v Nemecku nemali sprvu veľké povedomie o situácii s odpadom na slovenských vodných tokoch. Tu pomohli dlhodobé partnerské vzťahy firmy Progroupe sediment removal a.s. s výrobcom strojov Berky GmbH. "Spoločnosť Progroupe sediment removal a.s. sa roky venuje údržbe vodných plôch, najmä ťažbe a strojnému spracovaniu sedimentov, v čom patrí medzi svetovú špičku. Pre ťažbu sedimentu používajú stroje rovnakého výrobcu Berky GmbH, kde spolupracujú aj pri samotnom vývoji týchto mechanizmov. Pri údržbe vodných plôch na Slovensku sa pracovníci Progroupe sediment removal a.s. často stretli s naplaveným odpadom, no na Slovensku zatiaľ nebolo dostupné univerzálne riešenie," dodal Bocák.

Predstavitelia Progroupe sediment removal a.s. začali jednania o vyčistení najviac zasiahnutých vôd na Slovensku novým strojom CollectiX. Pre financovanie čistenia založila Pacific Garbage Screening e.V. crowdfundingovú kampaň na serveri startnext.com, kde behom dvoch týždňov vybrali vyše 20.000 Eur. "Po splnení cieľa kampane sa naplno rozbehli jednania so správcami vodných plôch, aktivistami a inými zúčastnenými subjektami. Cieľom nebolo len vyzbierať odpad, ale ho aj ekologicky zhodnotiť, recyklovať alebo energeticky spaľovať. Organizáciu akcie a obsluhu stroja CollectiX zabezpečuje Progroupe sediment
removal a.s.," povedal hovorca.

Na vodnej stavbe Ružín prispeje k úspechu najmä občianske združenie Ružínska priehrada o.z., ktorého predseda Jozef Kojecký pomohol s organizáciou dobrovoľníkov, zabezpečil žeriav a veľkokapacitné kontajnery na odvoz odpadu. "SVP zase poskytne svoju dočasnú skládku, kde umožnilo bezplatné uskladnenie vyzbieraného odpadu na preschnutie. Po preschnutí bude odpad prevezený do spaľovne v Košiciach, kde sa spálením odpadu vyrobí teplo a elektrická energia. Vďaka patrí aj prepravcovi Kuehne+Nagel, ktorý zabezpečil bezplatnú kompletnú prepravu stroja CollectiX z Nemecka. Svojim dielom takisto prispeli aj spoločnosti Žeriavy Košice s.r.o. a KOB TRADE s.r.o., ktoré na svoje služby ponúkla výraznú zľavu," uzavrel Bocák.

Čistenie vodnej stavby Veľké Kozmálovce za účasti všetkých zainteresovaných zástupcov spoločností (Dr. Tilman Flöhr, riaditeľ výskumu a vývoja v Pacific Garbage Screening e.V.; Felix Knoll, generálny riaditeľ v Berky GmbH; Matej Béreš, obchodný riaditeľ v Progroupe sediment removal a.s.; Štefan Kuruc, riaditeľ správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa, SVP, š.p.) prebehlo dňa 4.8.2020. Čistenie vodnej stavby Ružín prebehne v rovnakej zostave v dňoch 5.-6.8.2020, akurát za SVP bude prítomný riaditeľ správy povodia Hornádu a Bodvy, Marián Miščík a predseda občianskeho združenia Ružínska priehrada o.z.
Jozef Kojecký.

zdroj a foto: SVP, š.p.

Podporte projekt celoregionálnej internetovej televízie TVTEKOVHONT

Pozrite si videoreportáže TVTEKOVHONT tu: https://www.youtube.com/tvtekovhont

Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie

Prečítajte si:

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre