02232024pia

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Nezávislí kandidáti PRE LEVICE ohlásili svoju kandidatúru

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 1. októbra 2018 - Skupina desiatich nezávislých kandidátov pod spoločným krédom PRE LEVICE ohlásila svoju kandidatúru za poslancov do Mestského zastupiteľstva v Leviciach vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018. Na ich čele je kandidát na primátora mesta Levice Ján Krtík.

Nezávislí kandidáti PRELEVICE ohlásili svoju kandidatúru

Dňa 20. septembra 2018 nezávislí kandidáti PRE LEVICE s občanmi mesta na priateľskom stretnutí diskutovali na aktuálne témy mesta, predstavili im hlavné tézy svojho volebného programu, ale aj diskutovali a odpovedali na ich zvedavé otázky.

Nezávislí kandidáti PRE LEVICE kandidujú v prvom a druhom volebnom obvode nasledovne:

1. volebný obvod

10. MUDr. Gabriel Földi
15. PaedDr. Štefan Kalocsay
18. RNDr. Ján Krtík
20. Ladislav Lutovský
28. Csaba Tolnai

2. volebný obvod

5. Mgr. Peter Benček
7. Ing. Dušan Daniš PhD.
8. Martin Drdoš
24. Jozef Kubovič
28. PhDr. Roman Salinka

Pozrite si video z ohlásenia kandidatúry nezávislých poslancov PRE LEVICE aj s príhovormi jednotlivých kandidátov tu:

Podrobne rozpracovaný volebný program PRE LEVICE je rozdelený na osem oblastí:

  • v Efektívnej samospráve si ako hlavné úlohy kandidáti PRE LEVICE kladú zmeniť prácu komisií, poslancov i mestské zastupiteľstva, racionalizovať činnosť mestského úradu, každoročne predkladať odpočet volebného programu a pravidelne sa stretávať s občanmi mimo úradu, vo verejnom obstarávaní preferovať elektronické aukcie.
  • V časti Kvalitné miesto na bývanie sa zamerajú na opravené a bezbariérové komunikácie, presadzujú vybrané komunálne činnosti realizovať mestom (napr. starostlivosť o zeleň), pocitové mapy ako podklad pre plánovanie rekonštrukcií verejných priestorov.
  • V časti Zeleň a životné prostredie sú hlavné témy koncepcia mestskej zelene, podpora zelenej infraštruktúry (viac veľkých stromov), tvorba greenways (líniová zeleň), revitalizácia parkov, amfiteátra, historickej promenády a lesoparku, separovanie odpadu vrátane elektroodpadu.
  • V časti Kultúra a šport považujú Nezávislí Pre Levice za priority podporu talentov, umelcov mesta; kľúčovou je rekonštrukcia Družby, aby mesto získalo kultúrno spoločenské a kreatívne centrum s potenciálom podporiť rozvoj kongresového cestovného ruchu v regióne; získať štatút Levice - Mesto kultúry a z toho vyplývajúcu podporu pre širokú škálu kultúrnych podujatí v meste; podporujú budovanie streetworkoutových ihrísk vrátane mestských častí; značenie trás pre nordic walking.
  • Program ďalej definuje priority v oblasti bezpečnosti (napr. efektívna zmena v činnosti Mestskej polície, rozširovanie kamerového systému), v cestovnom ruchu je to okrem iného presun časti aktivít na Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Tekov, organizácia podujatí s cieľom podporiť kongresový a zážitkový cestovný ruch.
  • V časti Aktívne občianstvo za hlavné úlohy Nezávislí Pre Levice považujú starostlivosť o seniorov, zdravotne znevýhodnených. Vytvoria podmienky pre participatívne rozpočtovanie; zriadia radu pre koncepciu Smart City pre tvorbu vízie mesta na 15-20 rokov. V programe nechýba európska dimenzia rozvoja mesta.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre