04232024uto

Mesto Levice odmenilo Zlaté levíčatá

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 18. júna 2013 - Symbolickou bodkou za celoročnou snahou žiakov je ocenenie ich výsledkov odovzdaním vysvedčenia. Tých najlepších, ktorí úspešne reprezentovali školu a dosiahli najvýznamnejšie výsledky na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach, odmeňuje samospráva mesta Levice ocenením Zlaté levíča.
Tento školský rok navrhli školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice na toto ocenenie spolu 25 žiakov. Ocenenia za svoju usilovnosť si prevzali 14.júna 2013. O príjemný kultúrny program sa postarali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Leviciach.

Mesto Levice odmenilo Zlaté levíčatá 2013

RM - TECH - bazény na mieru, prekrytia, stavby, servis

Ocenenie ZLATÉ LEVÍČA 2013 bolo udelené nasledovným žiakom:

Maríne Urbanovej, žiačke deviateho ročníka Základnej školy A. Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, za úspešnú reprezentáciu v oblasti literárnej tvorby a umeleckého prednesu na celoslovenskej úrovni

Jakubovi Nichtovi, žiakovi deviateho ročníka Základnej školy A. Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, za úspešnú reprezentáciu v predmetových olympiádach z dejepisu a geografie

Martinovi Gregorovi, žiakovi deviateho ročníka Základnej školy A. Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, za reprezentáciu v súťaži PlayEnergy a chemickej olympiáde

Tomášovi Kukučkovi, žiakovi deviateho ročníka Základnej školy A. Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, za 1. miesto v celoslovenskom kole v Logickej olympiáde intelektovo nadaných žiakov

Patrícii Bátovskej, žiačke ôsmeho ročníka Základnej školy, Ul. sv. Michala 42, Levice, za úspešnú reprezentáciu mesta a školy v biologickej olympiáde na úrovni obvodu a kraja

Tereze Brezíkovej, žiačke siedmeho ročníka Základnej školy, Ul. sv. Michala 42, Levice, za úspešnú reprezentáciu v olympiáde anglického jazyka na úrovni kraja

Timotei Bátovskej, žiačke šiesteho ročníka Základnej školy, Ul. sv. Michala 42, Levice, za úspechy v biologickej olympiáde a matematickej súťaži

Adamovi Karasovi, žiakovi ôsmeho ročníka Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice, za úspechy v olympiádach prírodovedných predmetov (geografia, matematika a fyzika) a technika na úrovni okresu a kraja

Bronislave Tolnaiovej, žiačke ôsmeho ročníka Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice, za reprezentáciu v prednese poézie a prózy v celoslovenskom kole

Samuelovi Longauerovi, žiakovi štvrtého ročníka Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice, za úspechy v divadelných súťažiach v anglickom jazyku a 1. miesto v celoslovenskom kole v tvorbe multimediálnych prác

Linde Ábelovej, žiačke ôsmeho ročníka Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice, za 1. Miesto Majstrovstiev Slovenska starších žiačok vo volejbale a reprezentácia školy vo viacerých športových súťažiach

Marekovi Ďatkovi, žiakovi deviateho ročník Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice, za 100% úspešnosť v Testovaní 9-2013, reprezentáciu v športových súťažiach, najmä v ľadovom hokeji

Veronike Mészárosovej, žiačke siedmeho ročníka Základnej školy, Saratovská ul. 43, Levice, za reprezentáciu v umeleckom prednese poézie a prózy na úrovni kraja a Slovenska a v biologickej olympiáde

Karin Jánošovej, žiačke piateho ročníka Základnej školy, Saratovská ul. 43, Levice, za úspechy a umiestnenia v matematických a športových súťažiach

Lucii Endrészovej, žiačke ôsmeho ročníka Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice, za reprezentáciu v umeleckom prednese prózy na úrovni kraja a Slovenska

Viktórii Kristínovej, žiačke siedmeho ročníka Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice, za reprezentáciu v projektovej tvorbe a matematických súťažiach

Michalovi Arvajovi, žiakovi ôsmeho ročníka Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice, za reprezentáciu v kolektívnych športoch, ocenenie najlepší hráč na Majstrovstvách Slovenska v basketbale

Matúšovi Zelieskovi, žiakovi ôsmeho ročníka Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice, za úspechy v dejepisnej, biologickej a geografickej olympiáde

Vanesse Murajdovej, žiačke piateho ročníka Základnej školy, Školská ul. 14, Levice, za reprezentáciu v spoločenských tancoch na celoštátnej úrovni, ocenenie Športovec roka 2012

Michaele Hajdúovej, žiačke piateho ročníka Základnej školy, Školská ul. 14, Levice, za reprezentáciu v oblasti umeleckého prednesu na úrovni kraja a Slovenska

Kitti Papp, žiačke deviateho ročníka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza,  za reprezentáciu v celoslovenskom kole súťaže v jazyku slovenskom Dobré slovo

Eve Ölveczkej, žiačke deviateho ročníka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, za reprezentáciu v umeleckom prednese prózy na úrovni kraja a Slovenska

Petre Belujskej, žiačke Základnej umeleckej školy- hudobný odbor, za reprezentáciu v celoštátnych a medzinárodných hudobných súťažiach v hre na klavír a vedomostnej súťaži hudobnej náuky Hnúšťanský akord

Romanovi Poliakovi, žiakovi Základnej umeleckej školy – literárno-dramatický odbor, za reprezentáciu v literárnych súťažiach, v umeleckom prednese poézie a prózy na úrovni Slovenska

Alexandre Titurusovej, žiačke Základnej umeleckej školy – tanečný odbor, za reprezentáciu v celoštátnych súťažiach a 1. miesto na Majstrovstvách Európy v tancoch

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl a vytrvalosti do ďalších školských rokov!

zdroj: Miroslava Bakulová, MsÚ Levice

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre