07122020ned

Aktívny farmár a nové priestory pre študentov

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 30. decembra 2014 - Zlepšovanie pracovných a študijných podmienok je vždy dôležitá zmena k lepšiemu. Vytvorenie nových učební s nadväznosťou na revitalizovaný a o moderné technológie doplnený sad bude ďalšou učebnou pomôckou pri štúdiu žiakov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach.

Aktívny farmár a nové priestory pre študentov

Zakúpená technika.

V dnešnej dobe moderných technológií je dôležité, aby škola zaujala študentov nie len odborným vyučovaním pedagógov, ale aj modernými technológiami, ktoré priamo nadväzujú na praktické úlohy v reálnych podnikoch. V poľnohospodárstve je to o to zložitejšie, že študent a aj zamestnanec pracuje so živým materiálom – rastlinami a zvieratami.

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach sa podarilo uspieť vo výberovom konaní na projekty modernizácie Centier odborného vzdelávania a prípravy v tretinovom systéme, kde poskytli finančné prostriedky ministerstvo školstva, zriaďovateľ a zástupcovia zamestnávateľov – v tomto prípade poľnohospodárske subjekty.

Aktívny farmár a nové priestory pre študentov - Interaktívna odborná učebňa.
 
 
Interaktívna odborná učebňa.


Takýmto spôsobom škola realizovala jednotlivé časti projektu, v ktorom sa kladie hlavný dôraz na vytvorenie podmienok pre budúceho aktívneho farmára v jeho práci. Využili podmienky, ktoré škola má a spojili sa časti sadu – skleníka a učební v jeden učebný a praktický celok.

Samozrejme, že výsledok tejto činnosti bude môcť škola prakticky využívať viac v budúcich rokoch, keď jednotlivé ovocné dreviny začnú prinášať úrodu. Aplikovaná kvapková závlaha umožní regulovať dodávky vody aj v nepriaznivom počasí. Rôzne druhy založenia sadu umožnia žiakom pozorovania a porovnávania. Systém závlahy je inštalovaný aj v skleníku, kde sa využije počas najväčšej časti roka možnosť pestovania teplomilných plodín.

Všetky rastlinné zvyšky sa naďalej spracovávajú v kompostoviskách, takže sa takýmto spôsobom pripravuje kvalitné organické hnojivo. Všetky tieto časti budú ďalej spracované do vzdelávacích podkladov na jednotlivé vyučovacie hodiny.

Aktívny farmár a nové priestory pre študentov - Výsadba a prvé vyučovacie hodiny.
 
 
Výsadba a prvé vyučovacie hodiny.

Takýmto spôsobom bude skvalitnené vyučovanie odborných predmetov na interaktívnych tabuliach v moderných učebniach. IKT technológie je možné využívať aj pri skvalitnení práce agronómov a ich hľadaní vhodných osevných postupov, dávok hnojenia a všetkých pracovných postupov potrebných pri pestovaní poľnohospodárskych plodín. Programové vybavenie, ktoré teraz využívajú podniky a pestovatelia, umožnia študentom SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach vytvoriť si podmienky pre získanie zručností potrebných pre prax.

Všetky informácie bude škola ponúkať aj účastníkom školení a vzdelávacích modulov v oblasti farmárstva, ktoré má škola v ponuke centra odborného vzdelávania a prípravy pri našej škole.

Pracovníci SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach sa teší na budúcich žiakov a študentov, aby sa mohli zdokonaliť v oblastiach poľnohospodárskej výroby a získali tak kvalitné vzdelanie pre tvorbu našich slovenských potravín.

 

 
zdroj a fotografie: Hedviga Gulová, koordinátorka projektov, www.sospasvlevice.sk

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre