04222024pon

Štatistický zázrak z Tlmáč

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

TLMAČE 22. decembra 2014 - Počet ľudí bez práce v okrese Levice svojou hodnotou 15,13%* prekračuje celoslovenské štatistiky nezamestnanosti. O prácu sa tu uchádza až 8 506* uchádzačov. I napriek tomu študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch nemajú vôbec žiadny problém nájsť si prácu vo svojom odbore. Ako je to možné?

Štatistický zázrak z Tlmáč

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch totiž efektívne využíva eurofondy na to, aby zvýšila šance svojich žiakov na trhu práce.

Za 302 tisíc eur nakúpila výpočtovú techniku, software, či stroje a vybavila učebne interaktívnou technikou. Študenti sa tak zoznamujú s najmodernejšími metódami a formami práce a stávajú sa tak pre svojich budúcich zamestnávateľov mimoriadne atraktívnymi. Nakoľko z nich totiž škola urobila už „hotových ľudí“, budúci šéf nemusí investovať do ďalšieho zaškoľovania. Slúži tak ako príklad pre ďalšie odborné školy, najmä v okresoch, kde sú rady na Úradoch práce nekonečne dlhé.

Osemnásť mesačný projekt vzdelávania s názvom „Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím“ je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom je zaviesť vyučovanie odborov ako STROJNÝ MECHANIK, MECHANIK ELEKTRONIK, PRACOVNÍK MARKETINGU, MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ a PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ priamo v praxi.

Príkladom praktického vzdelávania je napríklad výroba konkrétneho žiackeho produktu. Na predmete TECHNICKÉ KRESLENIE si žiaci s pomocou softvéru AutoCad nakreslia technický výkres v grafickom programe. V rámci vyučovacieho predmetu TECHNOLÓGIA si pripravia technologický postup výroby. Nakoniec na odbornom výcviku si daný návrh výrobku samostatne vyhotovia. Práve tu si začínajú uvedomovať prepojenie teórie s praxou.

Škola už 63 rokov vychováva kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky
a zvárania no zároveň pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie. Vďaka realizácii projektu Vzdelávanie vychovávame kvalifikovaných odborníkov pre trh práce, ktorí nemajú problém si nájsť uplatnenie“, hovorí o prínose projektu pre oblasť s vysokou nezamestnanosťou riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová.

Trendy vzdelávania, odborná náročnosť, rozvoj technológií i konkurenčné prostredie na trhu práce sú pre školu hnacím motorom k úspešnej realizácii projektu a k následným úspechom jej žiakov“, dodáva Mrázová.

Škola sa v projekte zamerala na obnovu a doplnenie didaktických pomôcok, výpočtovej techniky, strojov, zariadení, knižného fondu i softvéru. Vďaka tomuto vybaveniu pedagógovia školy dokážu modernizovať svoje vyučovacie hodiny, aby boli pre študentov atraktívnejšie a pútavejšie. Tomu predchádzalo vzdelávanie samotných pedagógov a ich odborný osobnostný rozvoj v oblasti žiackych projektov a digitálneho obsahu vzdelávania. Samotné školenia sú zamerané na programovanie CNC strojov, senzoriku, PLC systémy či programovateľné stavebnice.

Vďaka využitiu zakúpených moderných didaktických pomôcok, doplneného knižničného fondu a interaktívneho vybavenia učební sa zmenili aj metódy a formy práce so žiakmi počas vyučovania. Zmeny, ktoré sa uskutočnili až v 23 predmetoch, smerujú k napĺňaniu požiadaviek trhu práce aj vyššieho vzdelávania“, dopĺňa riaditeľku majster odborného výcviku Bc. Miroslav Bernát.

Škola získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 302-tisíc eur a do jeho úspešnej realizácie zapojila 21 zamestnancov a 228 žiakov.

Čo na modernú výučbu hovoria študenti?

VIDEO - http://www.minedu.sk/data/files/4396_tlmace-zostrih.wmv

* Miera celkovej nezamestnanosti okresu Levice k 30.10.2014: 15,13 (údaj pre Slovensko: 13,93%). Do okresu sa radia oblasti Tlmače, Levice, Kozárovce.

*údaj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 30.10.2014.

 
zdroj: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, foto: SOŠt Tlmače

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre