02272020štv

Rozhovor s novým zástupcom primátora mesta Levice RNDr. Jánom Krtíkom

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Rozhovor s novým zástupcom primátora mesta Levice RNDr. Jánom KrtíkomLEVICE 4. februára 2015 - Po Komunálnych voľbách 2014 sa stal novým zástupcom primátora mesta Levice a súčasne aj predsedom komisie MsZ finančnej, správy mestského majetku a regionálneho rozvoja, pričom do volieb išiel s mottom "Ľudí spájajú myšlienky, vzťahy a budúcnosť".

Je dlhoročným pedagógom a riaditeľom Strednej odbornej školy, Pod amfiteátrom 7, Levice, súčasne zastáva post viceprezidenta Slovenského živnostenského zväzu, predsedu predstavenstva Cechu kamenárov Slovenska.
To sú len čiastkové životné skúsenosti 52-ročného RNDr. Jána Krtíka, ktorý v týchto Komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý kandidát.

Vzdelával sa na Základnej deväťročnej škole v Plášťovciach (1968 - 1976), vo svojom štúdiu pokračoval na Gymnáziu v Šahách (1976 - 1980) a na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1980 - 1985). Už od roku 1985 vyučoval na Strednej odbornej škole, Pod amfiteátrom 7, Levice a od 1.2.1990 bol riaditeľom tejto školy. V rámci svojho osobného rozvoja absolvoval v roku 1994 študijný pobyt v Handwerkskammer Trier, NSR, v rokoch 1996 - 1997 sa vzdelával v European Training Foundation, Torino, Taliansko, v roku 2001 absolvoval študijný pobyt v Bundesinstitut fur Berufsbildung, Bonn, NSR, v tom istom roku ďalší študijný pobyt v Carl Duisberg Gesselschaft, Kolín nad Rýnom, NSR, v roku 2004 študijný pobyt v Bundesinstitut fur Berufsbildung Bonn, NSR, v roku 2007 študijný pobyt v Bundesinstitut fur Berufsbildung Bonn, NSR, v roku 2012 sa vzdelával vo Výskumnom ústave ekonomiky a manažmentu a v roku 2014 absolvoval vzdelávanie v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. RNDr. Ján Krtík aktívne rozpráva po anglicky, nemecky a rusky, jeho záľubami sú rocková hudba, film, divadlo, lyžovanie a turistika.

S RNDr. Jánom Krtíkom už s ako novým sme sa porozprávali už s ako novým zástupcom primátora mesta Levice a súčasne aj staronovým predsedom komisie MsZ finančnej, správy mestského majetku a regionálneho rozvoja o tom, aké boli jeho povolebné reakcie, ale aj o ich cieľoch a krokoch v novom volebnom období.

Presspoint Levice
Ako ste reagovali a aká bola Vaša prvá noc po oznámení výsledkov Komunálnych volieb 2014, že ste prehrali tak tesne len o 35 hlasov?

Kampaň som s mojimi priateľmi v skupine nezávislých kandidátov Pre Levice viedol pozitívne, samozrejme s cieľom uspieť. Nenapádali sme našich súperov, nepoukazovali sme na to, akí sú oni, ale na to, akí sme my. A teší ma, že to takto vnímali aj voliči a nakoniec to dali aj najavo.
Predovšetkým musím povedať, že som bol pripravený na akýkoľvek výsledok. Takže o vyhrotených emóciách, keď už boli známe výsledky, nemôže byť ani reč. No a noc? Bola veľmi dlhá, spal som len niekoľko minút. Čakal som na ráno.

Nerozmýšľali ste nad napadnutím týchto výsledkov a požadovaním o prepočítanie hlasov?

Nie, aj keď ma mnohí presviedčali, aby som tak urobil. Nevidel som v tom zmysel. Nemal som dôvod spochybniť prácu okrskových volebných komisií a predovšetkým som nechcel zbytočne vyhrocovať atmosféru po voľbách. Výsledok som okamžite po vyhlásení akceptoval a zagratuloval som víťazovi. Nad čím som uvažoval? Jedine nad tým, ako sa z toho poučiť a kde som tie chýbajúce hlasy ešte mohol získať.

Očakávali ste takýto tesný výsledok? Ste z neho sklamaný?

Taký tesný výsledok ma naozaj prekvapil. Vôbec nie som sklamaný, práve naopak. Veď v súboji o post primátora som takmer vyhral a v rebríčku poslancov som výrazne vyhral aj z pohľadu celého mesta. Čiže voliči si ma želali na jednom i druhom poste. A výsledok bol pre mňa zadosťučinením aj s prihliadnutím na to, čo sa dialo predovšetkým v závere kampane.
Mám na mysli rôzne prieskumy, prognózy, ataky či zaručené informácie pred voľbami. Najlepší advokát medzi spevákmi a najlepší spevák medzi advokátmi Ivo Jahelka, ktorý bol naším hosťom na mítingu v synagóge, mi napísal, že to je asi slovenský rekord (tu sa možno mýlil, neviem) a tiež, že je to námet pre levickú povolebnú baladu. Dúfam, že to myslel vážne. Pretože ho chcem do Levíc opäť pozvať a tú baladu si vypočuť.

V súčasnosti je už zrejmé, že Vám bol ponúknutý post zástupcu primátora mesta Levice, súčasne ste opäť predsedom komisie MsZ finančnej, správy mestského majetku a regionálneho rozvoja. Ste s týmito postami spokojný?

Áno. Bolo mi jasné, že presadiť myšlienku spojenia týchto funkcií nebude jednoduché. Čo ani nebolo. Rozumel som obave, či to nie je príliš veľká koncentrácia kompetencií. Zámerne sa vyhýbam slovku "moci", pretože o tom nemôže byť ani reči. Na základe skúseností, ktoré som doteraz získal, to považujem za výhodu, pretože ako predseda finančnej komisie som sa pri svojej práci dostal vždy po určitú úroveň a ďalšie rozhodnutia už neboli v moje kompetencii.
Takto budem mať príležitosť ešte viac ovplyvniť hospodárenie mesta a jeho rozvoj.

Na post zástupcu primátora mesta Levice ste nastúpili dňa 2.2.2015. Aké budú Vaše prvé kroky ako zástupcu primátora a aké sú Vaše ciele počas Vášho funkčného obdobia na tomto poste?

Na viacerých aktivitách vedenia mesta sa z pozície poslanca podieľam už niekoľko týždňov. No a prvé kroky? Krátka administratíva súvisiaca s nástupom a potom už konkrétne úlohy v rámci pridelených kompetencií: Družba, kultúra v meste, sociálna oblasť, aktuálne a pripravované grantové výzvy, podpora cestovného ruchu, spolupráca s tretím sektorom, školstvo.

Aké budú Vaše prvé kroky ako predsedu komisie MsZ finančnej, správy mestského majetku a regionálneho rozvoja a aké sú Vaše ciele počas Vášho funkčného obdobia na tomto poste?

Na úvod to bude diskusia o prioritách jednak na tento rok (v apríli predpokladám prvú zmenu rozpočtu) a potom diskusia o prioritách na celé volebné obdobie. Ciele sú jasné. Od našej komisie sa očakáva kvalitná tvorba rozpočtu v súlade s rozvojovými zámermi a očakávaniami občanov, prelúskané odporúčania pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva o majetku mesta, o financiách.

Vašim predvolebným mottom bolo "Ľudí spájajú myšlienky, vzťahy a budúcnosť". Ako by ste charakterizovali toto motto a budete sa ním riadiť aj v najbližších 4 rokoch?

Samozrejme som starostlivo zvažoval, akým mottom osloviť vo voľbách.
Myšlienky. Uvažoval som nad tým, ako riešiť problémy, jednoducho ako ďalej. Bez spájania to nejde. Ľudia sa musia rozprávať, musia spoznať myšlienky toho druhého. Nemusia s nimi súhlasiť. Ale ak chcú spolu žiť lepšie, určite spoločné myšlienky nájdu.
Vzťahy. Chcem prispieť k tomu, aby sa formoval vzťah ľudí k mestu ale i mesta k svojim občanom. Pretože v konečnom dôsledku naše mesto = ľudia v meste = my a naše deti.
Budúcnosť. Ak máme spoločnú predstavu a vážime si mesto a seba v ňom, potom si vieme dennodenne tvoriť budúcnosť.
Takto sa mienim riadiť naším predvolebným mottom.

Ako to bude s Vašim pôsobením ako dlhoročného pedagóga a riaditeľa Strednej odbornej školy, Pod amfiteátrom 7, Levice?

Toto riešia príslušné ustanovenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj a rieši to v úzkej súčinnosti s radou školy k 1. februáru 2015.
Keď to skrátim, budem uvoľnený na výkon verejnej funkcie. Počas tejto doby, ktorá môže trvať najviac štyri roky, bude školu viesť poverený zástupca. Moje päťročné funkčné obdobie riaditeľa školy sa o tento čas predlžuje. To znamená, že po skončení mandátu sa vrátim opäť na pozíciu riaditeľa a dokončím momentálne funkčné obdobie, ktoré potom potrvá ešte 17 mesiacov.

Myslíte si, že aj z pozície zástupcu primátora a predsedu komisie MsZ finančnej, správy mestského majetku a regionálneho rozvoja budete môcť plniť svoj predvolebný program, príp. na ktoré body programu sa chcete najviac upierať z týchto pozícii?

Ak si pozriete volebné programy, v rozhodujúcej miere pomenúvajú rovnaké problémy a navrhujú často podobné riešenia. Po mojom nástupe do uvedených funkcií to už nebude o napĺňaní a presadzovaní mojich vlastných priorít či osobných ambícií. Vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo by sa mali podľa mňa stotožniť na spoločnom programe na najbližšie štyri roky a naplniť ho. Toto od nás voliči očakávajú. A ak sa v tomto spoločnom programe objavia aj myšlienky z môjho predvolebného programu, budem len rád.

Aké budú najbližšie kroky v rámci DK Družba a projektu OC Europa? Aké riešenie tohto problému by ste si priali a v akom časovom horizonte?

Treba vysporiadať vzťahy s investorom, získať pozemky za Družbou a stanoviť stratégiu novej Družby. To znamená, ako ju revitalizovať, z akých zdrojov. Na časový horizont sa mi odpovedá ťažko, treba vyriešiť prvé dva kroky.

Do nového Mestského zastupiteľstva sa z Vašich kandidátov dostali Roman Salinka, Ladislav Lutovský, Gabriel Foldi a Peter Benček. Ako ste spokojný s týmto výsledkom?

Musím Vás opraviť, to neboli moji kandidáti. Ja som bol len iniciátor vzniku skupiny nezávislých kandidátov. Veľmi si vážim, že boli ochotní spojiť sa. Sformulovali sme reálny program a oslovili sme ním voličov. Ako jediní sme kampaň viedli tak, že sme na stretnutia chodili bez ohľadu na to, kto je z ktorého obvodu. Do mestských častí chodili aj kandidáti z prvého obvodu a naopak. Jednoducho preto, že sme chceli byť poslancami pre všetkých občanov.
O výsledku rozhodli voľby a viac to netreba komentovať. Naša skupina je aktívna aj po voľbách. A s tým spokojný som.

Ako ste spokojný s aktuálnym zložením MsZ v Leviciach?

Neprináleží mi vyjadrovať spokojnosť alebo nespokojnosť so zložením mestského zastupiteľstva. Jeho zloženie je výsledkom volieb a to rešpektujem. Spokojnosť s prácou poslancov majú právo vyslovovať jedine voliči.

Chceli by ste ako nový zástupca primátora mesta Levice a predseda komisie MsZ finančnej, správy mestského majetku a regionálneho rozvoja niečo odkázať Levičanom?

Odkazuje ten, čo odchádza. Ja sa naopak cítim byť v pozícii prichádzajúceho pre nasledujúce štyri roky.
Dôvera, ktorú som získal vo voľbách, je to najcennejšie, čo som mohol získať. Čísla a poradie nie sú dôležité.

zdroj: www.leviceonline.sk, fotografia: Mesto Levice

Pozrite si aj:
RNDr. Ján Krtík - kandidát na primátora mesta Levice č. 5 a poslanca MsZ v Leviciach, v.o.1, č.36

PhDr. Soňa Kosorinová, klinický psychológ a psychoterapeut, Levice

Hľadaj v Leviciach a v okolí

Montáž a servis poplašných a zabezpečovacích systémov Levice a okolie - Mont Servis MaR elektro Tibor Budai
 Služby24 - Upratovacie práce - tepovanie áut

Ardox, reklamná agentúra.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre