10192021uto

Náčelník Mestskej polície Levice Mgr. Ján Marcinek vo svojej funkcii už vyše 4 rokov

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Náčelník Mestskej polície Levice Mgr. Ján Marcinek vo svojej funkcii už vyše 4 rokov

LEVICE 10. októbra 2016 - Ubehlo už vyše 4 rokov, odkedy na post náčelníka Mestskej polície Levice nastúpil Mgr. Ján Marcinek. Za ten čas prešla Mestská polícia viacerými organizačnými ale i personálnymi zmenami pod taktovkou tohto skúseného muža, ktorý má za sebou mnohoročné skúsenosti a prax v Policajnom zbore ako vyšetrovateľ.

Náčelníka Mestskej polície Levice Mgr. Jána Marcineka sme oslovili, aby nám zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie v tejto levickej inštitúcii, ale položili sme mu aj otázky ohľadom aktuálnych tém mesta Levice.

Vo svojej funkcii náčelníka MsP Levice pôsobíte už vyše 4 rokov. Ako by ste z Vášho pohľadu zhodnotili Vaše pôsobenie na tejto funkcii?

Do funkcie náčelníka Mestskej polície v Leviciach som nastúpil v júli 2012. Moju prácu by mal hodnotiť niekto iný - kompetentný, nie ja sám. No myslím si, že mojím príchodom na Mestskú políciu, vďaka mojej celoživotnej policajnej práci vyšetrovateľa v Policajnom zbore, sa práca Mestských policajtov zlepšila, sprofesionalizovala a myslím si, že sa zlepšili aj medziľudské vzťahy.

Reštaurácia FOR YOU, Ludanská 14, Levice - denné menu.Od Vášho nástupu prešla MsP Levice viacerými zmenami. Vedeli by ste spomenúť, aké zmeny počas Vášho pôsobenia nastali?

Hneď po nástupe do funkcie v roku 2012 sme prepracovali Organizačný poriadok Mestskej polície Levice ako aj Organizačnú štruktúru Mestskej polície, ktorá viac odpovedá potrebám a postaveniu Mestskej polície v meste Levice, ktoré má 35 000 obyvateľov (pričom sme ale nezvyšovali početné stavy policajtov). Upravili sme pracovné náplne policajtov, taktiež aj operačných pracovníkov a zamestnancov chránenej dielne kamerového systému.
Zaviedli sme systém školení a vzdelávania policajtov, systém porád a vyhodnotení práce so zameraním na odborné vzdelávanie sa každého policajta a na profesionálny prístup ku každému občanovi, vodičovi, priestupcovi, výtržníkovi, bezdomovcovi a pod.

Ste s výsledkami týchto zmien spokojný?

Dá sa povedať, že som spokojný, aj keď určite je čo zlepšovať. Najvýznamnejšie zmeny boli v organizácii práce policajtov a výkonu služieb pri zachovaní fondu pracovného času a zabezpečení všetkých požiadaviek, ktoré sa od Mestskej polície očakávajú.

Aké sú Vaše najbližšie ambície v rámci postu náčelníka MsP Levice?

Bol by som veľmi rád, keby som dosiahol to, že občania by sa na Mestskú políciu nepozerali iba ako na akúsi represívnu zložku, ale že policajti sa snažia obyvateľom tohto mesta pomáhať, dbajú na ich bezpečnosť a vďaka aj ich práce sa obyvateľom žije v tomto meste lepšie a spokojnejšie.

Bistro Miloš na 2. podlaží Dituria SC, Levice ponúka domácu kuchyňu, chutné denné menu a najkrajší výhľad na Levice!

Plánujú sa v najbližšej budúcnosti nejaké zmeny v MsP Levice?

Začiatkom budúceho roka vyhlásime výberové konanie na doplnenie do stavu dvoch policajtov s nástupom asi od marca 2017. Ak by sa podarilo s pomocou poslancov mestského zastupiteľstva vyčleniť v budúcoročnom rozpočte finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému mesta, bol by to prínos pre prácu policajtov a dokumentovanie protispoločenskej činnosti v meste.

Na stretnutí niektorých poslancov MsZ v Leviciach s občanmi mesta padla otázka, či MsP Levice bude aktívne hliadkovať súčasné a plánované novovybudované detské ihriská v meste Levice, najmä v nočných hodinách pre ich ochranu pred vandalizmom.

Ideálne by bolo, ich mať pod kontrolou kamier, no pokiaľ kamery nie sú, tak zostáva iba výkon služby podľa rozpisu služieb a časových možností hliadok na kontrolu detských ihrísk.

Takisto na tomto stretnutí padla otázka, či MsP Levice plánuje do budúcnosti prijímať príslušníkov, ktorí dokážu na verejnosti vzbudzovať rešpekt, najmä čo sa týka fyzického vzrastu.

Samozrejme, že našou snahou je prijať aj takýchto policajtov. Dúfam, že do výberového konania o 3-4 mesiace sa prihlásia aj uchádzači (čo do fyzického vzrastu) a ktorí budú úspešní aj v psychotestoch a ďalších požiadavkách.

Andrej Budai photo - fotografické a video služby - svadby, oslavy, stužkové, promócie, plesy, rodinné a firemné stretnutia, akcie, podujatia, spoločenské, športové...

V meste Levice vidieť cyklohliadky. Do kedy sa budú cyklohliadky realizovať (počas jesene, cez zimu...) Majú cyklohliadky nejaké vytýčené trasy, na ktorých hliadkujú?

Cyklohliadky sú určované do služieb počas priaznivého počasia a výkon služby je im určovaný podľa požiadaviek a potrieb výkonu služby.

Plánuje sa zrealizovať pre hliadky MsP Levice rozdelenie mesta na okrsky?

Mestská polícia má mesto rozdelené do deviatich rajónov, z ktorých každý rajón je pridelený jednej dvojici policajtov. Títo policajti majú vo svojom rajóne lepší prehľad o obyvateľoch, potrebách, problémoch a starostiach v tejto časti mesta.

Odkázali by ste niečo občanom mesta Levice ako náčelník MsP Levice?

Vychádzajúc jednak zo štatistík, ale aj z reálneho zistenia parkovania vozidiel v celom meste Levice je zrejmé, že vodiči motorových vozidiel v meste Levice (centrum aj sídliská) enormným spôsobom porušujú dopravné značenia, t.j. vo veľmi veľkom počte sa dopúšťajú priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
Z uvedeného dôvodu Mestská polícia v druhej polovici októbra 2016 (t.j. po Tradičnom levickom jarmoku) začne realizovať pomerne rozsiahle preventívno-bezpečnostné opatrenia, ktoré súvisia so sústavným páchaním priestupkov, páchaných neuposluchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky: zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, ako aj zákazu státia na chodníku, zákazu státia na verejne prístupnej zeleni atď..., spočívajúce v upozorneniach vodičov na páchanie týchto priestupkov, ako aj následne v prípade opakovania sa týchto porušení v prejednávaní týchto priestupkov v priestupkovom konaní. Okrem horeuvedených povinností v oblasti cestnej premávky, Mestskej polícii zo zákona vyplýva, plniť množstvo iných úloh súvisiacich so zabezpečovaním verejného poriadku, ochrany obyvateľov, dodržiavaním poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, na verejne prístupných miestach atď..., ktoré povinnosti sú MsP ukladané aj zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
Želal by som si, aby vodiči motorových vozidiel dodržiavali v meste Levice význam dopravných značiek (hlavne zákazových) a mladším spoluobčanom, aby po požití alkoholických nápojov boli menej agresívni.
Mestská polícia v Leviciach bude aj naďalej plniť svoje úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona o obecnej polícii a ďalších predpisov tak, aby sa občanom tohoto mesta žilo spokojnejšie a aby mali väčší pocit istoty a bezpečia.

Náčelník Mestskej polície Levice Mgr. Ján Marcinek sa rozhodol písomne neodpovedať na otázky našich návštevníkov s tým, že je tu pre každého občana a v prípade, že bude mať ktokoľvek akúkoľvek otázku na jeho osobu, príp.na Mestskú políciu Levice, môže ho počas pracovných hodín osobne navštíviť a danú otázku mu položiť. Na každé otázky občanov sa Mgr. Ján Marcinek bude snažiť osobne odpovedať.

fotografia: Mestská polícia Levice

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre