01262020ned

Správy a aktuality zo spoločnosti v meste a okrese Levice

PaedDr. Igor Éder – kandidát na primátora mesta Levice

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Jeho volebným mottom je „Dobré mesto slúži ľuďom“, má 38 rokov, je úspešným podnikateľom a svoje skúsenosti by veľmi rád využil v prospech mesta Levice a jeho občanov, keďže sa rozhodol kandidovať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 15.11.2014 za primátora mesta Levice.

PaedDr. Igor Éder – kandidát na primátora mesta Levice a kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014

PaedDr. Igor Éder sa narodil v roku 1976 v rodine zubných lekárov Ľubici a Petrovi, a ako väčšina levických detí svoje rané detstvo strávil spolu so svojim bratom a rovesníkmi na sídlisku.

Základné vzdelanie získal na I. ZŠ a po nej nastúpil na SPŠ v Leviciach. Už počas detstva začal navštevovať záujmový krúžok karate, čo ovplyvnilo nielen jeho osobnosť, ale aj výber vysokej školy. Pri karate nakoniec zostal dodnes a snaží sa k nemu priviesť aj svoje deti. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave a ukončil ho titulmi: Mgr. – Výchova k občianstvu (FTVŠ UK), PaedDr. – Rigorózna skúška na tému Výchova k demokracii (PdF UK).

Už viac ako 11 rokov je šťastne ženatý s manželkou Jankou a majú tri skvelé deti: William (11), Erich (7) a Mia (5). Spolu s rodinou bývajú vo svojpomocne postavenom rodinnom dome v okrajovej časti Levíc – „Cigánka“.

Keďže PaedDr. Igor Éder pochádza z lekárskej rodiny, toto prostredie mu zostalo blízke a svoju profesijnú prax odštartoval v Slovenskej lekárnickej komore. Následne pracoval vo viacerých bankových spoločnostiach (Ľudová banka, Tatra banka), na pozíciách – vedúci oddelenia financovania zdravotníctva a technológií, a tiež ako poradca pre financovanie zdravotníctva v skupine Tatra banka group. Jeho kariéra ho vzápätí zaviala pred brány spoločnosti Mirakl, a.s., kde nastúpil ako investičný manažér, neskôr ako riaditeľ pre expanziu v projekte siete lekární Dr. MAX. Svoju kariéru zavŕšil v súkromnom sektore, založil vlastnú spoločnosť a venuje sa realizácii projektov lekární, ambulancií a polikliník.

Medzi jeho záľuby patrí šport (karate, fitness, rekreačný beh, turistika), jeho vášňou je letectvo a jeho zdrojom energie rodina.

S PaedDr. Igorom Éderom sme sa porozprávali nielen o jeho rozhodnutí kandidovať na post primátora mesta Levice, ale i aktuálnych pálčivých témach v meste Levice, ktoré v súčasnosti rezonujú a ktoré bude nutné v najbližšom období nevyhnutne riešiť v prospech občanov nášho mesta.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Pretože som sa v Leviciach narodil a prežil tu pokojné detstvo. Pretože som v Leviciach našiel lásku a založil si tu rodinu. Pretože chcem v Leviciach zostať žiť a dôstojne zostarnúť. Pretože cítim voči môjmu rodnému mestu záväzok...

Akým primátorom by ste chceli byť?
Dôveryhodným a otvoreným. Budem primátorom všetkých občanov Levíc a dvere mojej kancelárie budú pre každého vždy otvorené. Zaujíma ma názor, predstavy, racionálna kritika a spätná väzba občanov mesta.

Prečo by Vás Levičania mali voliť?
Pretože obyvateľom Levíc ponúkam možnosť reálnej zmeny. Som manažér, nie politik. Nelimituje ma politiká minulosť a vychádzam z presvedčenia, že dobré mesto má slúžiť ľuďom, ktorí v ňom žijú, že jeho správca nesmie podliehať straníckym ani iným príkazom a že jediným zákazníkom dobrého primátora, sú obyvatelia mesta, ktoré dostal do správy.

Aký je Váš volebný program?
Ako ste si mohli všimnúť, všetci mladí kandidáti ponúkajú takmer identické volebné programy. Podľa môjho názoru však nejde o vzájomné plagiátorstvo, ale o rovnako identifikované základné problémy a potreby nášho mesta, ktoré ním rezonujú už niekoľko rokov, či dokonca niekoľko funkčných období. Keď sa každý z aktuálnych kandidátov následne postaví za svoje sľuby, môžeme sa spoločne tešiť na povolebnú spoluprácu...

Náš program:
Nebudem sľubovať, čo nemôžem splniť. Predstavujem program, ktorý má racionálny základ a skutočnú možnosť, byť zrealizovaný počas 4-ročného funkčného obdobia.

1. Otvorený a transparentný úrad

 • reálna transparentnosť - hospodárenie mesta vedené na transparentných účtoch
 • stop anonymite - ukončenie anonymity hlasovania poslancov mestského zastupiteľstva, zverejnenie záznamov a výsledkov v zápisniciach
 • verejné obstarávanie všetkých služieb a tovaru od sumy 1000,- Euro uskutočňovať výlučne elektronickou formou
 • vytvorenie kontrolného nástroja, ktorý zabezpečí reálne plnenie záväzkov všetkých zmluvných partnerov mesta (zeleň, cestné komunikácie, osvetlenie, čistota, odpadové hospodárstvo) a výsledky kontroly zverejňovať na webovej stránke mesta.

2. Doprava, bezpečnosť a čistota

 • zvýšiť počet parkovacích miest na sídliskách o 1200 a vybudovať parkovací dom v centre mesta
 • zabezpečiť fungujúce osvetlenie mesta, pripraviť projekt úspory formou LED osvetlenia
 • zefektívniť starostlivosť o zeleň na sídliskách, zvýšiť čistotu ulíc, verejných priestranstiev a oddychových zón, zabezpečiť reálnu opravu cestných komunikácií
 • zníženie poplatkov pre všetkých starobných dôchodcov za odvoz komunálneho odpadu 

3. Kultúra a šport

 • výrazná podpora kultúrnych akcií v meste a mestských častiach smerujúcich k posilneniu identity Levíc
 • podpora mladých umelcov a hudobníkov formou každoročného festivalu mladých levických kapiel, tanečných súborov a prezentácie umelcov
 • rozvoj spolupráce regionálnych miest a obcí pri zavedení tradícii usporiadania letných remeselných trhov a vianočných trhov
 • podpora športových aktivít v meste a optimalizácia finančných prostriedkov vyčlenených na podporu športových klubov
 • zriadenie fungujúcej informačnej kancelárie cestovného ruchu v spolupráci s podnikateľskou obcou


Je podľa Vás otvorenosť samosprávy mesta verejnosti dostačujúca?
Žiaľ nie je a nikdy nebola. Transparency International Slovensko nedávno zhodnotila, nakoľko je vedenie samospráv naklonené otvorenosti a transparentnosti voči svojim obyvateľom. Naše mesto sa v tomto rebríčku umiestnilo až na 58. mieste zo 100 porovnávaných miest.
Našou hlavnou víziou je preto prelomiť informačné embargo, ktoré bolo uvalené na Levice počas troch po sebe nasledujúcich funkčných období súčasného primátora. Cieľom je ponúknuť obyvateľom mesta reálnu transparentnosť, prístup k informáciám a možnosť kontroly zavedením krokov, ktorými som (sme) sa zaviazali vo volebnom programe a deklarovali ich aj v Richtárskej prísahe.


Ktoré sú hlavné oblasti/problémy, na ktoré by ste sa v prípade Vášho zvolenia počas volebného obdobia chceli sústreďovať a riešiť?
Ako manažér budem v prípade zvolenia samozrejme iniciovať celkový audit, aby sme mali možnosť zistiť, v akom stave zanechalo samosprávu predchádzajúce vedenie mesta. Následne sa budeme snažiť zoptimalizovať existujúci stav, aby sme mohli pristúpiť k samotným bodom naplnenia nášho volebného programu, ktorého pilierom je transparentnosť, efektívnosť a zúčtovateľnosť.

Ako vnímate projekt OC Europa a súčasné chátranie DK Družba? Ako vidíte, resp. aký máte plán s využitím DK Družba v najližšej budúcnosti?
Žiaľ veľmi negatívne. Naše mesto si zaslúži dôstojné a multifunkčné kultúrne centrum, kde sa bude môcť opäť rozvíjať vášeň a umenie nášho regiónu. Miesto pre inšpiráciu, kde každý Levičan nájde možnosti pre zábavu, pre relax, ale aj priestor pre svoju realizáciu. Budúcnosť DK Družba je však zatiaľ v rukách súčasného vedenia mesta a jej len na jeho vôle, v akom štádiu odovzdá projekt našej generácii.

Pálčivým problémom mesta Levice je otázka parkovania, najmä na sídliskách. Ako vnímate súčasnú situáciu v tejto oblasti a aký máte konkrétny plán do najbližšej budúcnosti?
Situácia s parkovaním v meste je už niekoľko rokov alarmujúca. Obyvatelia Levíc nemajú dostatok parkovacích miest v centre, kam chodia za nákupmi, oddychom, či po úradoch, ale ani na sídliskách, kde si každý večer líhajú s obavou, v akom stave nájdu svoje automobily ráno. Problém však vidíme aj s kapacitou parkovacích miest v ranných hodinách pred zdravotníckymi zariadeniami a základnými školami.
Našou víziou je zvýšiť počet parkovacích miest na sídliskách o 1200 a vybudovať parkovací dom v centre mesta. Riešenie vidíme v spolupráci mesta (uvoľnenie mestských pozemkov) a realizáciu prostredníctvom PPP projektov. Najprv je však nevyhnutná zmena zavedením transparentnosti, informovanosti a následnej kontrole činnosti úradu.

V súčasnosti rezonuje aj otázka financovania mestských športových klubov. Ako sa staviate k tejto téme?
Riešenie vidíme v optimalizácii finančných prostriedkov vyčlenených na podporu športových klubov a následne v ich spravodlivom prerozdeľovaní. V neposlednom rade je nutné zabrániť doposiaľ zaužívanému fenoménu, aby na posty predsedu komisie športu naďalej zasadali majitelia, či výkonní manažéri jednotlivých športových klubov.

Slovenský futbalový zväz schválil 750 000 EUR na rekonštrukciu levického futbalového štadióna. Ako sa staviate k tejto téme? Ste za využitie tejto dotácie?
Nedisponujem bližšími informáciami k podmienkam schválenia predmetnej dotácie, preto žiaľ v súčasnosti nedokážem zaujať relevantné stanovisko.

Stav chodníkov a ciest v meste sú v dezolátnom stave. Plánujete sa zaoberať aj týmto problémom?
Opravy a údržba cestných komunikácií mesta je jedným z bodov nášho programu. Samotná realizácia je však predmetom existujúcej zmluvy medzi mestom a súkromnou spoločnosťou a doba platnosti tejto zmluvy ďaleko prevyšuje aj nasledujúce funkčné obdobie. Riešenie vidíme opäť v optimalizácii a prerozdelení finančných prostriedkov mestského rozpočtu a hlavne v následnej reálnej kontrole napĺňania zmluvných záväzkov.

Park M.R.Štefánika sa často využíva najmä na popíjanie. Súčasne v meste vyčíňajú vandali, ktorí vyvracajú lavičky, smetné koše, resp. rozbíjajú zastávky MHD a reklamné panely. Ako sa staviate k tejto problematike?
Považujeme za nevyhnutné dobudovať v celom meste chýbajúce osvetlenie v zmysle úspory formou LED osvetlenia s vyššou mierou spoľahlivosti a samozrejme dlhšou životnosťou. Celkovej bezpečnosti by napomohlo aj rozšírenie a skvalitnenie kamerového systém a navýšenie počtu peších hliadok mestskej polície ako aj motorizovaných hliadok štátnej polície v centre mesta a na sídliskách.

Ako vnímate život, kultúru v meste Levice? Máte nejaké konkrétne plány aj pre túto oblasť?
Kultúra v našom meste žiaľ stratila svoj priestor a postupne sa vytráca ako para nad hrncom. Kultúrne podujatia, koncerty či zábavy by mali byť v dobre fungujúcej spoločnosti jej neodmysliteľnou súčasťou. Absenciu kultúrneho stánku a jeho budúcnosť som už v tomto rozhovore načrtol. Vybudovanie multifunkčného kultúrneho strediska by jednoznačne výrazne prispelo k prinavráteniu kultúry do nášho mesta. Naším cieľom je vrátiť Levičanom ich kultúrnu identitu a to výraznou podporou rozvoja spolupráce regionálnych miest a obcí, zavedenie tradície usporiadania letných remeselných trhov a obnovenie tradície vianočných trhov v centre mesta. Priestor ďalej vidíme aj v podpore mladých umelcov a hudobníkov, napríklad formou každoročného festivalu mladých levických kapiel, tanečných súborov a prezentácie všeobecného umenia.

Sú niektoré ďalšie témy, ktorým by ste sa chceli počas Vášho volebného obdobia venovať?
Samozrejme, tých tém je nespočetne veľa. V prvom rade je však dôležité vyriešiť tie najzákladnejšie potreby a problémy, ktoré boli jasne identifikované a pomenované. Následne sa automaticky otvorí priestor na ďalšie témy a hľadanie vhodných riešení.


Chceli by ste Levičanom niečo odkázať?
Rozhodne áno.
Obraciam sa na Vás, milí občania, s prosbou prebudiť naše mesto z letargie, neúprimnosti a falše. Ak Vám na našom meste naozaj záleží, nenechajte za seba rozhodnúť iných. Príďte voliť a odovzdajme tak spoločne naše hlasy DOBRÉMU MESTU, KTORÉ BUDE SLÚŽIŤ ĽUĎOM.

Viac o jeho kandidatúre nájdete aj na web stránke PaedDr. Igora Édera TU. http://www.eder.siet.sk/

PaedDr. Igor Éder súčasne s jeho kandidatúrou na post primátora mesta Levice kandiduje aj za poslanca MsZ v Leviciach. Po jeho boku za poslancov MsZ v Leviciach kandidujú:

Poslanci I. obvod:

PaedDr. Igor Éder – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014PaedDr. Igor Éder, 38r., manažér v zdravotníctve

Prečo kandidujem
- pretože som sa v Leviciach narodil a prežil tu pokojné detstvo
- pretože som v Leviciach našiel lásku a založil si rodinu
- pretože chcem v Leviciach zostať žiť a dôstojne zostarnúť
- pretože... ...pretože cítim voči môjmu rodnému mestu záväzok
Naša generácia je na vrchole svojich síl, pomôžte nám:
1. vpustiť do mesta svetlo
Deti sú darom. Zaslúžia si nielen dobré a stabilné rodinné zázemie, ale aj priaznivé podmienky pre svoj rast a osobný rozvoj. Detské ihriská vybavené preliezkami, hojdačkami či pieskoviskom, parky plné zelene a kvetov- jednoducho priestor pre detskú hravosť a šantenie by malo byť samozrejmou výbavou Dobrého mesto, ktoré slúži ľuďom.
2. prebudiť v ňom vášeň
Kultúrne a športové podujatia, koncerty či zábavy sú neodmysliteľnou súčasťou života mladého človeka. Poďme rozprúdiť život v Leviciach, aby mladí ľudia mali kde tráviť svoj voľný čas, budovať si priateľské a kamarátske vzťahy.
3. vrátiť mu dôstojnosť
Domov je pre nás miestom, kde nájdeme pohodu, harmóniu a bezpečie. Preto sa doň vždy radi vraciame. V meste, v ktorom žijeme sa rovnako chceme cítiť príjemne, či už cestou do práce, alebo len tak na prechádzke po centre. Čistota, poriadok a bezpečnosť tak predstavujú základné piliére pre dôstojný život v meste.


JUDr. Štefan Gajdoš, 34r. advokát – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014JUDr. Štefan Gajdoš, 34r. advokát

V živote asi každého človeka nastane okamih, kedy svoju pozornosť sústredí nielen na rodinu, priateľov a známych, ale čoraz viac sa začne zaujímať aj o veci verejné. To, ako funguje mesto, v ktorom žije, pracuje a vychováva svoje deti.
Dospel som k názoru, že je tu stále široký priestor na zlepšenie, skvalitnenie a zefektívnenie služieb pre občana Levíc. Že problémy, ktoré sa dlhé roky neriešili, sú riešiteľné. Že kultúra, ktorá z mesta akosi vymizla, sa dá znovu oživiť. Že sídliská, na ktoré sa často zabúda, môžu byť opäť centrom pozornosti.
To je dôvod, prečo kandidujem. Nechcem byť len pasívnym občanom, ktorý nedostatky kritizuje a pomenúva, ale mojou snahou je ich reálne riešiť.

Mgr. Marek Henček, 39r., učiteľ – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Mgr. Marek Henček, 39r., učiteľ

Do mestského zastupiteľstva som sa rozhodol kandidovať z nasledovných dôvodov:
- nepáči sa mi starostlivosť mesta o zeleň,
- nepáči sa mi financovanie mládežníckeho športu v meste,
- nepáči sa mi, že pešia zóna nie je pešou zónou,
- nepáči sa mi, že mesto nerobí akcie pre občanov, ako sú napríklad vianočné trhy, stavanie mája a pod.
Levice naozaj potrebujú „reštart.“ A JA som pripravený priložiť ruku k dielu.

Božena Jamrichová, 51r., účtovník – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Božena Jamrichová, 51r., účtovník

V Leviciach žijem už 51 rokov. Mám rada svoju krajinu a taktiež svoje mesto. Dovolím si o sebe povedať, že som patriot. Nechcem kritizovať, lebo to je najjednoduchšie. Ale mám pocit, že pár rokov už naše mesto nejako stagnuje, čo sa odzrkadlilo na tom, že nemáme kultúru na námestí, chodníky pre cyklistov a korčuliarov... Tento stav chcem zmeniť. Preto som sa rozhodla kandidovať.

Ing. Roman Karaffa, PhD., 48r., riaditeľ školy – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Ing. Roman Karaffa, PhD., 48r., riaditeľ školy

Pracujem v oblasti školstva, stretávam sa denne s mnohými ľuďmi, okrem žiakov aj s rodičmi či kolegami z iných škôl. Svoje pôsobenie v zamestnaní vnímam ako verejnú službu, ako prácu pre verejnosť, medzi ktorú patrí vzdelávanie, osveta a konzultácie. Kandidovať teda pre mňa znamená, rozšíriť oblasť svojej verejnej činnosti aj na komunálnu politiku.

Mgr. Katarína Korbelová, 30r., prevádzkový manažér – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Mgr. Katarína Korbelová, 30r., prevádzkový manažér

Ak by som ako kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva uspela, mohla by som z tejto pozície priamo riešiť problémy, ktoré trápia Levice. V našom meste pociťujem absenciu športu, ale aj kultúry. Chcela by som, aby viac financií smerovalo na podporu športu a športových aktivít a tiež, aby sa zvýšil počet kultúrnych podujatí. Levice disponujú šikovnými a nadanými deťmi i mládežou. Je škoda tieto talenty nerozvíjať a neposúvať ďalej, len preto, že im mesto nechcelo alebo nevedelo poskytnúť priaznivé podmienky.

Mgr. Katarína Kováčiková, 35r., advokát – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Mgr. Katarína Kováčiková, 35r., advokát

Som Levičanka. Mám rada toto mesto a myslím si, že si po dlhej dobe zaslúži zmenu. Bola by som rada, keby som sa jej mohla aj vďaka Vašim hlasom aktívne zúčastniť a prispieť k zveľadeniu nášho mesta. S využitím jeho veľkého potenciálu.
Z mojej pozície advokáta sa chcem aktívne zúčastňovať procesu tvorby zmlúv v prospech mesta a jej občanov, dohliadať na ich transparentné plnenie. Taktiež chcem dohliadať na efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami a podporovať všetky aktivity, ktoré nám, občanom Levíc, zabezpečia komfortný, bezpečný a plnohodnotný život. Levice potrebujú „nový šat“ a jeho zárukou sme my, nová generácia.

Mgr. Tomáš Krištof, 34r., učiteľ – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Mgr. Tomáš Krištof, 34r., učiteľ

Ako tréner a pedagóg už vyše 10 rokov pracujem s deťmi. Učím ich rozumne tráviť svoj voľný čas a prostredníctvom nich sa snažím priviesť širokú verejnosť, najmä rodiny s deťmi, k športu.
Ako budúci poslanec, by som sa chcel efektívnejšie realizovať v tejto oblasti - ponúknuť Levičanom viac možností na aktívne športovanie v kultúrnejšom prostredí a možnosť trávenia voľného času spoločne s rodinou v našom meste.

MUDr. Gabriela Lacková, 52r., lekár - diabetológ – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014MUDr. Gabriela Lacková, 52r., lekár - diabetológ

Ako lekárka prichádzam dennodenne do kontaktu s veľkým počtom pacientov. Popri ich zdravotných problémoch si však často vypočujem aj sťažnosti, ktoré ich trápia z pohľadu obyvateľov mesta. Ide predovšetkým o nedostatok parkovacích miest v okolí zdravotníckych stredísk, základných a stredných škôl. Nedostatok miest vyhradených pre telesne postihnutých ľudí, úpravu cestnej komunikácie či neporiadok v meste.
Svojimi skúsenosťami chcem prispieť a pomôcť rozvoju mesta. Som presvedčená, že perspektívni, aktívni, mladí ľudia, v správnej SIETI to dotiahnu ďaleko.

Ladislav Poprac, 26r., bankový úradník - diabetológ – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Ladislav Poprac, 26r., bankový úradník

V mojej práci sa často stretávam s negatívnym postojom obyvateľov voči mestu Levice. Svojou kandidatúrou za mestského poslanca, by som chcel túto ich mienku zmeniť. Bol by som rád, keby Levičania mohli byť právom hrdí na svoje mesto, či už kvôli kultúrnym podujatiam, ktoré sa tu zatiaľ žiaľ skoro vôbec neorganizujú, či športovým podujatiam (podporou športových aktivít a organizácií). Mojou snahu je tiež zveľadiť a skrášliť nielen centrum mesta, ale aj jednotlivé mestské časti, na ktoré sa často zabúda.

Mgr. Ervín Szalma, 35r., učiteľ - diabetológ – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Mgr. Ervín Szalma, 35r., učiteľ

Moju kandidatúru podmienili ľudia: deti, mládež, mladé rodiny, susedia, kolegovia, priatelia, ale aj nepriatelia, cyklisti, športovci, a dôchodcovia.
Vznik silného tímu mladej generácie, ktorá počúva názory občanov dal ďalší impulz k tomu, aby sme spoločne zatúžili po pozitívnej zmene, nakoľko nespokojnosť Levičanov nám nie je ľahostajná.
Naše spoločné ciele a záujmy garantujú transparentnosť, efektivitu, podporu, uznanie, dôstojnosť i úctu pre každého Levičana, ktorý chce dobré mesto pre všetkých.

MUDr. Peter Švec, 42r., lekár - rádiológMUDr. Peter Švec, 42r., lekár - rádiológ - diabetológ – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014

Sme svedkami toho, že naše mesto sa neposúva dopredu. Len kritizovať je strata času. Preto je nevyhnutné pokúsiť sa s tým niečo spraviť. Verím, že môžem byt nápomocný, keď svojimi nápadmi, ale aj konkrétnymi činmi priložím ruku k dielu.

 


Poslanci II. obvod:

Bc. Tomáš Barborík, 24r., študent Európskych štúdií na Univerzite Komenského – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Bc. Tomáš Barborík, 24r., študent Európskych štúdií na Univerzite Komenského

Ako mladý obyvateľ mesta Levice sa dlhú dobu zaoberám tým, čo sa v meste deje a kam naše mesto smeruje. Preto som sa rozhodol, že chcem osobne prispieť k tomu, aby sa z Levíc stalo lepšie a krajšie miesto pre život. Verím, že občania Levíc majú právo mať v mestskom zastupiteľstve mladého človeka, ktorý dbá o dobro všetkých vekových i sociálnych skupín a chce priviať do fungovania Levíc nový vietor.

Ing. Jozef Bielek, 34r., manažér – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Ing. Jozef Bielek, 34r., manažér

Štát je živé spoločenstvo tvorené občanmi, ktorí majú voči sebe isté práva a povinnosti. Som rád, že na slovenskú politickú scénu prichádza strana, ktorá dáva priestor pre odhodlaných, mladých a šikovných ľudí. Vízie a program strany SIEŤ ma oslovili. Verím, že môžu vytvoriť lepšie zázemie všetkým občanom.

Simona Boldišová, 22r., študent – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Simona Boldišová, 22r., študent

Rozhodla som sa kandidovať za poslankyňu mestského zastupiteľstva, pretože nesúhlasím s určitými krokmi doterajšieho vedenia. Levice potrebujú nové tváre. Myslím si, že aj mladí ľudia by mali mať zastúpenie v mestskom zastupiteľstve. Aktívne sa podieľať na riadení mesta je veľkou príležitosťou ukázať, že ani nám, mladým, nie je ľahostajné mesto, v ktorom žijeme. Zrejme som najmladšou kandidátkou a preto dúfam, že oslovím aj svojich rovesníkov, aby sa viac zaujímali o to, čo sa v Leviciach deje. Chcela by som prispieť svojimi nápadmi a presadzovať názory občanov.

Ing. Bohuš Bóna, 36r., technický manažér – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Ing. Bohuš Bóna, 36r., technický manažér

Zaujímam sa o dianie v našom meste. Chcel by som prispieť k zveľadeniu nášho mesta, podpore mladých rodín a prostrediu, v ktorom žijú. Je jednoduché kritizovať to, čo sa neurobilo alebo urobilo zle. Preto nechcem iba kritizovať, ale chcem sa stať súčasťou diania a pomôcť k zviditeľneniu nášho mesta vrámci Slovenska.

Ing. Roland Gagač, 38r., administratívny pracovník – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Ing. Roland Gagač, 38r., administratívny pracovník

Záleží mi na rodnom meste a na tom, ako bude vyzerať v budúcnosti. Pre naše deti je dôležité žiť v čistom, prosperujúcom a rozrastajúcom sa meste, ktoré im poskytne kvalitné podmienky pre život a realizáciu svojich snov.
Je dôležité myslieť aj na nasmerovanie aktivít, zosúladenie jednotlivých činností vykonávaných pre mesto či projektov na skvalitnenie života.
Myslím si, že je potrebné investovať viac peňazí do športu a naučiť deti športovať už v najmladšom veku. Mesto má k dispozícií mnoho športových areálov, ktoré je vhodné naďalej udržiavať a skvalitňovať, aby slúžili vo väčšej miere obyvateľom.
Som presvedčený, že spokojní a šťastní občania sú pre mesto veľmi dôležití. Budem sa snažiť dohliadnuť, aby sa peniaze, ktoré budú čerpané z mestskej pokladne, čerpali s rozumom a boli za ne občanom poskytnuté kvalitné služby.

Mgr. Ľuboš Gergely, 31r., manažér – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Mgr. Ľuboš Gergely, 31r., manažér

K rozhodnutiu kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva som dospel po dlhej a zrelej úvahe. Na úvod musím uviesť, že si hlboko vážim a ctím všetkých ľudí, ktorí či už svojou prácou, aktivitami či akýmikoľvek inými činnosťami prispeli k rozvoju nášho mesta.
Zároveň však cítim, že vedenie mesta potrebuje nový, mladý impulz, mladícke, ale rozvážne myslenie a názory, dynamické a efektívne riešenia problémov nášho každodenného života.
Som presvedčený o tom, že svojimi názormi, spôsobom života, ktorý vediem a úctou k tradičným hodnotám, reprezentujem tú časť našich občanov, ktorí chcú viesť pokojný, avšak plnohodnotný život v našom meste.

Mgr. Iveta Kaszásová, 48r., zástupca riaditeľa školy – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Mgr. Iveta Kaszásová, 48r., zástupca riaditeľa školy
Napriek tomu, že som sa doteraz nezapájala do politického života, rozhodla som sa kandidovať z dôvodu, že ma trápia nedostatky a problémy v našom meste.
Počas svojej praxe sa stretávam a pracujem s mladými ľuďmi, a preto som presvedčená, že majú viac elánu, vytrvalosti a dobrých nápadov, ktoré je potrebné len trochu doladiť skúsenosťami a naše mesto sa môže stať krajším a príjemnejším miestom nielen na bývanie a prácu, ale aj relax, kultúru, zábavu a šport.

Ing. Martin Kosák, 25r., stavebný inžinier – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Ing. Martin Kosák, 25r., stavebný inžinier

Problémov, ktoré trápia Levice je naozaj dosť. Či už je to nedostatok parkovacích miest v centre a na sídliskách, nedoriešená situácia s domom kultúry Družba, či komunikácia medzi mestom a občanom, ktorá je kostrbatá. Je smutné, že Levice, ktoré sa môžu pochváliť jednou z najmodernejších športových hál na Slovensku, nie je naplno využitá. Ako mladého človeka ma tiež trápi, že súčasné vedenie mesta nevytvára priaznivé podmienky na zapájanie občanov do spoločenské diania v Leviciach, nepodporuje mladé talenty a neprezentuje prácu domácich umelcov.
Myslím si, že dozrel čas, aby sa s týmto nepriaznivým stavom konečne niečo urobilo. To si však vyžaduje nové vedenie, ktoré sa bude naozaj zaoberať problémami, ktoré som spomenul vyššie. To je dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať. Chcem podať pomocnú ruku tým poslancom, ktorým ide o skutočné blaho občanov nášho mesta.

Ing. Michaela Kováčiková, 36r., prekladateľ - tlmočník – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Ing. Michaela Kováčiková, 36r., prekladateľ - tlmočník

Je jednoduché kritizovať prácu iných z gauča, avšak neporovnateľne ťažšie je rozhodnúť sa kandidovať v snahe pomôcť mestu, v ktorom som sa narodila a vyrastala. Mojou snahou je Levice znovu naštartovať tak, aby prosperovali a zmeny k lepšiemu mali možnosť vidieť a zažívať všetci.
Ešte stále verím, že aj v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí si ctia hodnoty, ako zmysel pre spravodlivosť, čestnosť a že verejný záujem môže zvíťaziť nad materiálnymi cieľmi skupín či jednotlivcov. Rovnako som presvedčená, že v ľuďoch drieme súcit a spolupatričnosť, ktorú je potrebné len prebudiť.
Ako Levičanka mám určitú povinnosť chrániť a zveľaďovať to, čo minulé generácie pre nás vybudovali. V tomto duchu by som vďaka mojim skúsenostiam zo Slovenska, ale aj dlhoročného pôsobenia v zahraničí rada prispela k ekonomickému, kultúrnemu a tiež sociálnemu rozvoju.

Ing. Peter Martiško, 35r., manažér hotela – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Ing. Peter Martiško, 35r., manažér hotela

Keďže v Leviciach bývam od detstva, vždy mi záležalo na tom, ako sa mesto časom vyvíja a mení. Viacerí Levičania sme si v poslednej dobe všimli, že mesto stagnuje, nerozvíja sa, ba priam upadá. Táto skutočnosť bola pre nás impulzom k tomu, aby sme sa aktívnejším spôsobom zapojili do zveľadenia nášho mesta, ktoré si to zaslúži. Preto som sa aj ja, rozhodol kandidovať do mestského zastupiteľstva, prostredníctvom politickej strany SIEŤ, ktorá predstavuje správny a zodpovedný postoj k riešeniu problémov, ktoré trápia Levice.

Ing. Anna Ševčíková, 48r., zástupca riaditeľa školy – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Ing. Anna Ševčíková, 48r., zástupca riaditeľa školy

Patrím medzi bežných obyvateľov mesta Levice. Aj ja denne prežívam rovnaké starosti a radosti ako všetci ostatní. Myslím si, že pri spravovaní nášho mesta treba presadzovať princíp efektívneho hospodárenia, používať triezvy úsudok, posudzovať viaceré pohľady, brať do úvahy všetky aspekty a dôsledne zvažovať možné dopady predovšetkým na ľudí a prírodu. Proste myslieť na každého. Tento prístup môže zabezpečiť pokojný život v našom meste.

Mgr. Erika Žužová, 31r., vedúci lekárnik – kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Leviciach v komunálnych voľbách 2014Mgr. Erika Žužová, 31r., vedúci lekárnik

Mojou úlohou nie je poukazovať, či kritizovať. Doba je uponáhľaná a ľudia strácajú základné istoty, životná úroveň stagnuje, alebo dokonca klesá. Práve preto považujem za hlavnú motiváciu zmeniť pomery a vyzdvihnúť ľudské, spoločenské a morálne hodnoty.
Vždy budem presadzovať verejný záujem. Levičania si zaslúžia dôstojný, bezpečný a zdravý život.
Podstatou je, že nie VY ste mojimi voličmi, ale JA zástupcom VAŠICH záujmov.

Komentárov  

+4 # Petr 2016-12-17 21:03
Ešteže tento primitív sa skutočne nestal primátorom našich Levíc. Boh nám všetkým pomáhaj, ak by sa tak teraz či v budúcnosti stalo! Dvoch hajzlov Kiseliho a Mišáka nám plne stačilo ku šťastiu!!! :cry:
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

PhDr. Soňa Kosorinová, klinický psychológ a psychoterapeut, Levice

Hľadaj v Leviciach a v okolí

Montáž a servis poplašných a zabezpečovacích systémov Levice a okolie - Mont Servis MaR elektro Tibor Budai
 Služby24 - Upratovacie práce - tepovanie áut

Ardox, reklamná agentúra.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre