08012021ned

PR články, komerčné, Levice

Výber produktov pasívnej požiarnej ochrany

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Výber produktov pasívnej požiarnej ochrany

Vývoj v oblasti konštrukčných systémov a materiálov v stavebníctve posúva požiadavky pre požiarnu bezpečnosť konštrukcií stále vyššie.

Požiarna ochrana konštrukcií

V posledných rokoch v stavebnom sektore sledujeme trend smerom k novým tvarom stavieb, ktoré sú vzdialené tradícii. Ako príklad uvádzame nasledujúci obrázok, ktorý predstavuje modernú výškovú budovu.

Tento vývoj so sebou nesie potrebu prisvojenia si nových konštrukčných riešení. Tradičnú úlohu železobetónu ako nosného prvku budovy častokrát preberá oceľ či drevo. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti sa však tieto materiály dlho považovali za nevhodné z dôvodu ich horľavosti (drevo) či nízkej mechanickej odolnosti voči vysokým teplotám (oceľ).

Výber produktov pasívnej požiarnej ochrany

Vylepšené prvky pasívnej protipožiarnej ochrany

Výrobcovia preto vytvorili nové a vylepšené prvky pasívnej protipožiarnej ochrany, ktoré zabezpečujú adekvátnu odolnosť oceľových, hliníkových a drevených konštrukcií. Termín “pasívna” protipožiarna ochrana vo všeobecnosti znamená, že ochranné opatrenia sú aktívne ešte pred vznietením požiaru. Oproti tomu aktívne opatrenia požiarnej bezpečnosti sa uplatnia až po vznietení (detekcia požiaru, hasenie, systémy na odvod dymu a pod.) V porovnaní s aktívnymi poskytujú pasívne techniky väčšiu spoľahlivosť, okamžitú účinnosť proti vzniku a šíreniu požiaru a nižšie náklady. Pre tieto dôvody sa často uplatňuje pasívna protipožiarna ochrana. Aby projektant dokázal urobiť správne rozhodnutie, musí odhadnúť čas, počas ktorého si v prípade požiaru musia múry, trámy, nosníky alebo iné konštrukčné prvky udržať nosnosť. Tieto hodnoty sú väčšinou predpísané štátnymi stavebnými zákonmi (napríklad australský stavebný poriadok), ale dajú sa aj odvodiť pomocou výpočtov a simulácií (angl. performance based analysis).

Zastavenie šírenia požiaru a dymu

Pasívna požiarna ochrana sa však netýka len požiarnej odolnosti, ale aj ďalšieho cieľa požiarneho inžinierstva: zastaviť alebo zredukovať šírenie požiaru a dymu z pôvodného úseku do priľahlého. V tomto prípade musí projektant odhadnúť čas, po uplynutí ktorého začne dym, teplo alebo plameň prenikať za hranicu pôvodného požiarneho úseku . Ak je tento čas kratší než čas potrebný na evakuáciu, tak cieľová bezpečnosť nebola dosiahnutá a je nutné pristúpiť k dodatočným opatreniam.

Na trhu je dostupné množstvo prvkov a systémov pre ochranu. Pri správnom výbere je nutné vziať do úvahy vlastnosti materiálov, pozíciu a voľný priestor okolo chráneného komponentu.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre