04232024uto

Posledná šanca pre ženy - vynikajúca voľba ich zabezpečenia!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Vedeli ste, že za posledných 20 rokov sa počet ochorení na rakovinu prsníka u žien vo veku 25-45 rokov zvýšil o 30%? Bohužiaľ, takéto nelichotivé štatistiky sú na Slovensku realitou. Zvykne sa vravieť „mne sa nič nestane“, ale štatistika je naozaj neúprosná. Pre ženy je tu však zaujímavá správa, životné poistenie Eva Plus je zamerané špeciálne pre prípad diagnózy rakoviny ženských orgánov, no okrem toho poskytuje plnohodnotné životné poistenie aj s možnosťou rôznych pripoistení!

Posledná šanca pre ženy - vynikajúca voľba ich zabezpečenia!

Pre zriadenie životného poistenia Eva Plus však už nie je veľa času, je možné ho zriadiť len do konca decembra 2012! Súčasne od 21. decembra nastáva zásadná zmena v poisťovníctve, ktorá bude mať výrazný dopad na poistné sadzby. Táto zmena sa bude týkať najmä žien. Čaká nás zavedenie sadzieb unisex, čo znamená, že poistné zmluvy sa budú vypočítavať bez ohľadu na pohlavie. Zjednotenie sadzieb, ktoré nariadila Európska únia, vojde do platnosti 21. decembra 2012, pričom sadzby unisex sú pre všetky poisťovne povinné. Zmena sa však týka len nových poistných zmlúv uzavretých od 21.12.2012. Existujúce zmluvy majú vopred dohodnuté podmienky, ktoré sa nezmenia. Pre občanov znamená táto zmena to, že žena, ktorá má záujem uzavrieť poistku, tak do 21. decembra 2012 pre ňu platia oveľa výhodnejšie sadzby ako po tomto dátume. Je zrejmé, že poisťovne budú reagovať na zmenu sadzby tak, že budú tvoriť nové produkty, ktoré budú pre ženy drahšie. Súčasný stav je taký, že poistné sadzby pre mužov sú drahšie ako pre ženy.

Pre koho je životné poistenie Eva plus určené?

Poistenie je určené ženám vo veku 18 -59 rokov.

Prečo je Eva plus jedinečný produkt? Aké sú výhody?

Životné poistenie Eva Plus je vynikajúcou voľbou pre ženy, ktoré chcú okrem tradičných poistných benefitov navyše zabezpečiť sebe a svojim blízkym dostatočnú finančnú rezervu v prípade diagnózy ženskej rakoviny. Žena sa tak môže sústrediť na to najdôležitejšie – na rýchle uzdravenie. Výhodami tohto poistenie je, že okrem jej špecializácie na rakovinu ženských orgánov je možné pripoistiť sa aj na ďalšie kritické choroby, trvalé následky, smrť, hospitalizáciu, podobne ako v štandardných životných poisteniach, čiže je možné zriadiť kompletnú poistnú ochranu na jednej zmluve. Keďže ide o investičné životné poistenie, vytvárate si ňou odkupnú hodnotu – sporíte si na dôchodok, príp. na nepredvídateľné situácie.

Poistenie Eva Plus poskytuje benefity v troch úrovniach:
- Krytie pre prípad diagnostikovania rakoviny ženských orgánov ;
- Jednorazové odškodné až do výšky 23 000 €;
- Mesačné odškodné vo výške 330 € po dobu 12 mesiacov;
- Denné odškodné až 23 € za každý deň hospitalizácie;
- Prístup k lekárskym konzultáciám vo významných medicínskych centrách v USA;
- Krytie pre prípad straty života v garantovanej výške 5 000 € (je možné navýšiť);
- Odkupnú hodnotu.

K dispozícii sú tri varianty poistnej ochrany: SILVER, GOLD, PLATINUM s mesačným poistným od 25 €.

Po akom časovom horizonte sa mi vložené peniaze začnú zhodnocovať?

Investičné životné poistenie je finančný produkt na dlhodobejšie obdobie, štandardne sa uzatvára do 65 rokov veku. Vaše vložené peniaze začínajú vytvárať hodnotu štandardne po 10 – 15 rokoch. Znamená to, že sa takéto poistenie neoplatí rušiť skôr, pretože jeho odkupná hodnota nebude vyššia ako doň Vami vložené peniaze. Po 10-15 rokoch životnosti poistenia začínajú Vami vložené peniaze naberať hodnotu, pretože sa v nej využíva zložený úrok – vždy sa zhodnocujú peniaze doň vložené vcelku. Pri dlhodobom investičnom životnom poistení nad 25 rokov sa môže naakumulovať veľmi zaujímavá hodnota.

Do kedy je možné Eva plus ešte zriadiť?

Produkt Eva plus je možné uzavrieť už len v decembri, pričom v poisťovni musí byť návrh zmluvy najneskôr do 7.1. 2013

Je možné si životné poistenie Eva plus po jeho zriadení aktualizovať, príp. zrušiť? Ak áno, sú nejaké podmienky?

Tak ako väčšina poistných produktov, aj tento produkt je variabilný. V priebehu poistnej doby je možnosť navyšovania alebo znižovania poistného. Takisto je možné doplniť ďalšie druhy pripoistení podľa potreby klientky.  Variabilita produktu umožňuje klientkám v určitej fáze poistnej doby sa zamerať viac na poistenie a v inej fáze viac na sporenie. Každý poistný produkt je možné zrušiť, avšak klientka musí počítať s rizikami zrušenia poistnej zmluvy, ktoré sú individuálne podľa určitých kritérií. Všetky zmeny a úpravy je dôležité konzultovať s finančným odborníkom

Sú za aktualizáciu, príp. zrušenie nejaké sankcie, poplatky?

Poplatky sú spojené s každým finančným produktom. Závisia od počtu a druhu zmien, ktoré klient žiada. V priebehu poistnej doby sa poplatky môžu meniť. Štandardne v poisťovníctve dochádza skôr k znižovaniu poplatkov. Zrušenie zmluvy znamená pre poisťovnu nedodržanie zluvných podmienok od klientky a preto je klientka sankcionovaná vrátením len odkupnej hodnoty, ktorá v prvých rokoch poistenia môže byť menšia ako investovaná suma.

Aké riziká je v súčasnosti dobré si poistiť?

Sú riziká, ktoré je potrebné mať poistené stále, nielen v súčasnosti a to sú riziká smrti, úrazu s trvalými následkami a ochorenie na rakovinu. Zvykne sa vravieť, že „mne sa nič nestane“, ale štatistika je neúprosná. Za posledných 20 rokov sa počet ochorení na rakovinu prsníka u žien vo veku 25-45 rokov zvýšil o 30%. Poistenie nevráti nikomu zdravie ani stratu blízkeho človeka, ale môže finančne vykompenzovať stratu príjmu alebo drahú liečbu.

Čo je vhodné spraviť a ako sa na túto zmenu pripraviť?

V prvom rade je vhodné obrátiť sa na odborníka, ktorý kompetentne odpovie na všetky otázky. Ženám odporúčame, aby si nechali prehodnotiť existujúce poistné zmluvy odborníkom a prípadne si doplnili riziká, ktoré ešte nemajú poistené. Môžu využiť existujúce zmluvy alebo nové špeciálne produkty pre ženy.

Mgr. Andrej Budai, Tel.: 0903 671 087,

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre