06152024sob

Prečo je dôležité, založiť si životné poistenie?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prečo je dôležité, založiť si životné poistenie? O výhodách životného poistenia a možnostiach jeho založenia sme sa porozprávali s finančnou maklérkou spoločnosti Finanzpartner, a.s. Kristínou Tamášovou.

Prečo je dôležité, založiť si životné poistenie?

Založenie životného poistenia je dôležité z niekoľkých dôvodov:
1.Životné poistenie poskytuje finančnú istotu vašim najbližším v prípade vašej neočakávanej smrti. Tento príjem môže pomôcť pokryť denné výdavky, splátky hypotéky, vzdelávacie náklady a iné potreby vašej rodiny.
2. Životné poistenie môže byť použité na splatenie zostávajúcich dlhov, ako sú hypotéky, pôžičky alebo kreditné karty, čím sa zabezpečí, že vaša rodina nebude musieť preberať finančné bremeno.
3. Poistenie na kritické ochorenia poskytuje finančnú ochranu v prípade, že ste diagnostikovaní závažnou chorobou, ako je napríklad rakovina, srdcový infarkt, mŕtvica alebo iné kritické stavy. Tieto choroby ale môžu vyžadovať drahú lekársku starostlivosť, dlhodobú liečbu a obmedziť vašu schopnosť pracovať, čo môže mať významný finančný dopad na vás a vašu rodinu.
4. Poistenie na kritické ochorenia alebo na vážne úrazy môžu pokryť náklady spojené s lekárskou liečbou, hospitalizáciou, chirurgickými zákrokmi, rehabilitáciou, liekmi a inými nákladmi, ktoré môžu vzniknúť počas boja s chorobou alebo úrazom.
5. Poistenie na kritické ochorenia alebo na vážne úrazy môže poskytnúť finančnú nezávislosť v čase, keď ste schopní sa zotaviť z choroby. Tieto finančné prostriedky vám môžu pomôcť pokryť bežné výdavky, ako aj náklady na rehabilitáciu a zotavenie, čím vám umožnia sústrediť sa na vaše uzdravenie a zlepšenie kvality života. Vedieť, že takéto poistenie môže poskytnúť psychický pokoj mysle v prípade, že sa vyskytne nejaký závažný zdravotný problém. Tým sa eliminuje stres spojený s obavami o financie a umožní sa vám sústrediť sa na svoje uzdravenie.

Z týchto dôvodov je životné poistenie a pripoistenie kritických ochorení a vážnych úrazov dôležitou súčasťou celkovej finančnej stratégie, ktorá pomáha ochrániť váš zdravotný stav aj finančnú stabilitu v prípade neočakávaných udalostí.

Prečo je dôležité, založiť si životné poistenie?

Pre koho môže byť zaujímavé, založiť si živ.poistenie a prečo?

Celkovo môže byť životné poistenie s pripoisteniami na choroby a úrazy vhodné pre tých, ktorí chcú zabezpečiť finančnú ochranu v prípade neočakávaných zdravotných problémov a zabezpečiť si prístup k potrebnej lekárskej starostlivosti a liečbe.

Čo všetko je možné poistiť v rámci živ.poistenia?

1. Úmrtie a trvalá invalidita: Toto je základná forma životného poistenia, ktorá poskytuje finančnú ochranu v prípade smrti poisteného alebo trvalého zranenia, ktoré vedie k strate schopnosti pracovať.
2. Choroby kritických orgánov: Toto poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade diagnózy vážnych chorôb, ako sú rakovina, infarkt, mŕtvica a iné kritické stavy. Poistenie poskytuje jednorazovú sumu alebo pravidelné platby po diagnostikovaní choroby.
3. Choroby a úrazy: Tento typ poistenia pokrýva rôzne choroby a úrazy, ktoré nie sú zahrnuté v kategórii kritických chorôb. Môže to zahŕňať hospitalizáciu, chirurgické zákroky, rehabilitáciu a ďalšie lekárske výdavky.
4. Dlhodobá starostlivosť: Toto poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade, že poistený stratí schopnosť vykonávať bežné denné aktivity a vyžaduje dlhodobú starostlivosť, napríklad kvôli starnutiu, chorobe alebo úrazu.
5. Ochrana príjmu: Toto poistenie poskytuje pravidelné príjmy v prípade dočasnej alebo trvalej straty schopnosti pracovať kvôli chorobe, úrazu alebo invalidite.

Prečo je dôležité, založiť si životné poistenie?

Vie si klient v rámci živ.poistenia aj šetriť peniaze, príp. si môže klient vybrať, či si chce v rámci živ.poistenia aj šetriť, alebo nie?

Klient má vo väčšine prípadov možnosť vybrať si, či si chce v rámci životného poistenia aj šetriť, alebo len poistiť riziko úmrtia alebo iných pripoistení. To závisí od jeho individuálnych finančných cieľov, potrieb a preferencií. Pri výbere vhodného životného poistenia je dôležité poradiť sa s finančným poradcom, aby sa zistilo, ktorá možnosť je najvhodnejšia pre konkrétne potreby klienta. Podľa môjho názoru v dnešnej dobe je lepšie mať čisto rizikové životné poistenie, kde sú poistené riziká, ktorý si klient želá a investovať mimo poisťovne.

Na ako dlho sa zakladá živ.poistenie?

Dĺžka zakladania životného poistenia je individuálna a takisto závisí od preferencií a potrieb klienta. Pri výbere vhodného životného poistenia je dôležité zvážiť nielen dĺžku poistenia, ale aj celkovú stratégiu a ciele klienta. Napríklad pri krátkodobej zmluve môže sa stať, že po skončení zmluvy klientov zdravotný stav už nepustí aby uzatvoril takú zmluvu, ktorá by vyhovel jej cieľom.

Prečo je dôležité, založiť si životné poistenie?

Je možné živ.poistenie kedykoľvek zrušiť? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, je možné zrušiť životné poistenie, ale podmienky a náklady na zrušenie môžu byť rôzne v závislosti od typu poistenia a poistnej zmluvy. Je dôležité si dôkladne preštudovať zmluvu a porozumieť podmienkam zrušenia životného poistenia. Pri zrušení poistenia je vhodné poradiť sa s finančným poradcom, aby sa minimalizovali možné následky a straty.

Je možné živ.poistenie zmeniť? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, životné poistenie je možné zmeniť, ale podmienky a možnosti zmeny sa môžu líšiť v závislosti od typu poistenia a poistnej zmluvy. Pri akýchkoľvek zmenách v rámci životného poistenia je dôležité kontaktovať finančného poradcu, aby sa zistili možnosti a podmienky zmien a zabezpečila sa vhodná úprava poistnej zmluvy. Niektoré zmeny môžu podliehať schváleniu poisťovne a môžu byť spojené s poplatkami alebo ďalšími nákladmi.

Je možné prejsť v rámci živ.poistenia do inej poisťovne? Ak áno, za akých podmienok?

V určitých prípadov áno, je možné prejsť v rámci životného poistenia do inej poisťovne. Pri prepoistení do inej poisťovne je dôležité dôkladne preskúmať podmienky a možnosti a poradiť sa s finančným poradcom, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutie o prepoistení je najlepšie pre konkrétne potreby a ciele klienta a či je vôbec možný.

Ako sa pohybujú ceny za živ.poistenie?

Ceny za životné poistenie sa môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov. Napríklad:

1. Vek poistenca: Čím starší je poistenec pri uzavretí poistnej zmluvy, tým vyššie môžu byť ceny poistenia. To je preto, že starší ľudia majú väčšiu pravdepodobnosť úmrtia a poisťovne musia kalkulovať s vyšším rizikom.
2. Zdravotný stav poistenca: Zdravotný stav je kľúčovým faktorom pri určovaní cien životného poistenia. Poistenec so zdravým životným štýlom a bez závažných zdravotných problémov môže mať nižšie ceny poistenia.
3. Spôsob života: Faktory ako fajčenie, konzumácia alkoholu, úroveň telesnej aktivity a ďalšie aspekty životného štýlu môžu mať významný vplyv na ceny životného poistenia. Nepriaznivý životný štýl môže viesť k vyšším rizikám a vyšším cenám poistenia.
4. Typ a výška poistenia: Rôzne typy životného poistenia (napríklad dočasné, trvalé, univerzálne) a rôzne úrovne poistenia (sumy poistenia) môžu mať rôzne ceny. Vyššie sumy poistenia a viac pokročilé typy poistenia môžu mať vyššie ceny.
5. Dĺžka poistnej zmluvy: Dĺžka poistnej zmluvy môže ovplyvniť cenu poistenia. Kratšie obdobie viazanosti alebo dočasné poistenie môžu mať nižšie ceny v porovnaní s dlhodobým poistením na celý život.
6. Trhové faktory: Okrem individuálnych faktorov môžu ceny životného poistenia ovplyvňovať aj trhové faktory, ako sú hospodárska situácia, úroveň konkurencie na trhu a špecifické politiky poisťovní.

Pri určovaní ceny životného poistenia je dôležité zohľadniť tieto faktory a poradiť sa s poisťovňou alebo finančným poradcom, aby sa vybralo poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje potrebám a cieľom klienta.

Ak má klient živ.poistenie a stane sa mu nejaká poistná udalosť. Za aký čas mu z poistenia môžu byť vyplatené peniaze?

Čas, ktorý uplynie medzi vznikom poistnej udalosti a vyplatením peňazí zo životného poistenia, sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej poistnej udalosti, podmienok poistnej zmluvy a procesov poisťovne. Pri vzniku poistnej udalosti je dôležité konzultovať so svojou poisťovňou alebo s finančným agentom, aby sa zistilo, aké sú požiadavky na nárok a očakávaný čas na vyplatenie peňazí. Niektoré udalosti, ako napríklad úmrtie, môžu vyžadovať okamžité krytie, zatiaľ čo iné, ako napríklad trvalá invalidita, môžu vyžadovať viac času na vyšetrovanie a spracovanie.

Pre viac informácii:

Kristína Tamášová
Manager Senior

Finanzpartner, a.s.
SNP 9
936 01 ŠahyMobil: +421 911 101 228
Mail: 
Facebook: https://www.facebook.com/kristinatamasovafinanzpartner
web: https://tamasova.maklerstrazny.sk/agent/tamasova/

Prečo je dôležité, založiť si životné poistenie?

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre