10032022pon

RNDr. Ján Krtík: Zastupiteľstvo prijíma dobré rozhodnutia v prospech Levíc

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Rozhovor s poslancom MsZ v Leviciach RNDr. Jánom KrtíkomLEVICE 25. septembra 2012 – V súčasne dobe sa mesto Levice potýka s viacerými závažnými problémami a témami, ktoré do najbližšej budúcnosti nepochybne ovplyvnia život v meste. Ich riešenie je v kompetencii nami zvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach a tak sme sa rozhodli priniesť Vám nový seriál rozhovorov, v ktorom Vám budeme postupne prinášať nielen názory jednotlivých poslancov na konkrétne pálčivé témy mesta.

V rámci nášho nového seriálu sme ako prvého oslovili s niekoľkými otázkami pána poslanca RNDr. Jána Krtíka, ktorý okrem poslaneckého mandátu vykonáva funkciu riaditeľa Strednej odbornej školy v Leviciach, Pod amfiteátrom 7.

Ako by ste charakterizovali súčasné zloženie Mestského zastupiteľstva v Leviciach? Vládne porozumenie? Sú schopní sa poslanci dohodnúť na rozumných návrhoch, alebo vídať ostré konflikty a veľmi ťažko sa nachádzajú kompromisy?

Zloženie zastupiteľstva je výsledkom volieb a teda rozhodnutia občanov mesta Levice a mestských častí. Určite sme schopní dohodnúť sa na všetkých prospešných rozhodnutiach. Niekedy to možno trvá dlhšie, pretože každý z nás má svoj názor, resp. preferuje iné priority, ale rozhodujúci je výsledok a tu som presvedčený, že zastupiteľstvo prijíma dobré rozhodnutia v prospech Levíc.
Chvalabohu nie sme svedkami invektív, vzájomného napádania, v zastupiteľstve vládne vzájomný rešpekt a úcta.

Jedna z najpálčivejších tém súčasnosti je výstavba OC Europa. DK Družba stále stojí na mieste, doteraz sa nezačali búracie práce a nič nenaznačuje začiatkom zámeru vybudovania dlho avizovaného obchodno-zábavného centra. Ako sa Vy pozeráte na tento problém?

Problém bol v zabezpečení financovania takejto veľkej investičnej akcie, detailne to vysvetlil aj predstaviteľ investora na mimoriadnom zastupiteľstve 20. septembra. Mesto i mestské zastupiteľstvo majú záujem na tom, aby sa OC Európa s multifunkčnou sálou začalo stavať čo najskôr. Verím, že sa na spomínanom zasadnutí vysvetlili všetky nejasnosti a odstránili posledné prekážky, ktoré bránili začiatku výstavby.

Myslíte si, že dohoda mesta Levice so spoločnosťou VAV Invest, s.r.o. je pre mesto samotné, ako i pre občanov mesta výhodná? Prípadne, ako beriete výhražnú reakciu VAV Invest, s.r.o. mestu Levice z dôvodu záujmu mesta o odstúpenie od tejto zmluvy?

Dohoda musí byť výhodná pre obe strany. Poslanci mali výhrady predovšetkým k nájomnej zmluve, v ktorej sa mesto zaviazalo prenajímať sálu na 15 rokov s možnosťou opcie na ďalších 15 rokov. Najskôr chcem povedať, že podľa môjho názoru takúto sálu mesto potrebuje. Ak máme ambíciu byť centrom tejto časti regiónu a doplniť tak trojuholník s mestami Nitra a Nové Zámky, mali by sme vytvárať aj primerané podmienky z pohľadu dlhodobej perspektívy pre rozvoj kultúry. Áno, prenájom sály nás bude stáť nemalé peniaze, ale na druhej strane bude záležať od manažovania jej činnosti, aby  sa nám peniaze vracali.
A pokiaľ ide o Vami spomínanú výhražnú reakciu zo strany VaV, o žiadnej neviem. Ich právni zástupcovia nás len upozornili na prípadné sankcie v prípade predčasného odstúpenia od zmluvy.

Ste aj riaditeľom SOŠ Levice, ako vnímate postavenie stredných škôl, prípadne Vašej školy, ale aj materských a základných škôl v rámci mesta Levice? Kde vidíte možnosti zlepšovania, čo sa týka financií, ale aj iných oblastí? Ako by ste charakterizovali postavenie vedenia mesta Levice k starostlivosti o školy v jeho rámci pôsobnosti?

Postavenie materských, základných a stredných škôl je odlišné z pohľadu zriaďovania. Zriaďovateľom materských a základných škôl je Mesto Levice. Mesto venuje svojim školám patričnú pozornosť. Je to vidieť na mimoriadne úspešnom čerpaní eurofondov na rekonštrukciu základných škôl, pri pozastavení teraz dokonca financujeme rekonštrukciu 6. ZŠ z vlastných zdrojov. Každoročne aj z vlastných zdrojov financujeme kapitálové výdavky škôl, príkladom je zmena rozpočtu schválená v auguste, kde okrem už spomínanej 6. ZŠ sme vyčlenili prostriedky pre 1. a 4. ZŠ. Oceňujem úspešnosť škôl pri získavaní grantov, napríklad v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogram Comenius, či v Európskom sociálnom fonde a v rôznych iných grantových schémach. Svedčí to o tom, že máme tvorivé a invenčné pedagogické kolektívy na školách, ktoré sú schopné so svojimi projektami obstáť v tvrdej konkurencii.
Stredné školy sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Naša situácia je o to náročnejšia, že svoju pozíciu obhajujeme nielen na pôde mesta či okresu, ale medzi desiatkami stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pokiaľ ide o našu školu, nie je to len náš problém, ubúdajú žiaci, ktorí majú záujem študovať v trojročných učebných odboroch. Snažíme sa to riešiť veľmi aktívnou spoluprácou so zamestnávateľmi, tu by som chcel vyzdvihnúť predovšetkým firmu ZF Levice a autoservisy, s ktorými veľmi úspešne spolupracujeme pri výchove automechanikov. Veľmi radi privítame nových elektromechanikov a kamenárov, pretože tieto profesie už teraz zamestnávateľom veľmi chýbajú. Teší ma, že nové smerovanie školy, ktoré sme presadili pred niekoľkými rokmi, zvýšilo záujem o našu školu. Už niekoľko rokov úspešne pripravujeme študentov v odboroch pracovník marketingu (pre chlapcov a dievčatá, ktorí sa zaujímajú o cestovný ruch), technik informačných a telekomunikačných technológií (určený chlapcom, ktorí sa zaujímajú o počítače) a komerčný pracovník v doprave (pre dievčatá a chlapcov so záujmom o dopravu a ekonomiku; len pre zaujímavosť uvediem, že Ministerstvo školstva považuje tento odbor za jeden z najperspektívnejších v budúcnosti). Atraktívnosť štúdia určite zvyšuje aj možnosť absolvovať študijné pobyty v zahraničí. Spomeniem len minulý a tento školský rok:
v minulom školskom roku sme na dvojtýždňové stáže poslali skupiny študentov do Londýna, Malagy a Prahy, v tomto školskom roku už sú študenti v Rzeszowe (Poľsko), na jar pocestujú do Montijo  (Lisabon - Portugalsko) a Szentendre (Maďarsko).

Ste predsedom finančnej komisie Mesta, ako by ste opísali finančné hospodárenie mesta za tento kalendárny rok? Kde vidíte rezervy a príležitosti?

Je predčasné hodnotiť hospodárenie mesta v tomto roku, rozpočet bol pripravený ako vyrovnaný, dvakrát sme to aktualizovali (v apríli a v auguste). Skôr by som pozornosť upriamil na jednu zaujímavú informáciu, ktorá prebehla médiami a na ktorú som upozornil aj na augustovom zasadnutí MsZ. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil nedávno štúdiu o finančnom zdraví vybraných 136 miest na Slovensku. Hodnotilo sa obdobie 2008 – 2011. Hodnotených bolo 5 ukazovateľov: celkový dlh (iba za rok 2011), dlhové služby, záväzky aspoň 60 dní po lehote splatnosti, okamžitá likvidita, základná bilancia. Hodnotili sa v škále -3 až +3. Levice dosiahli hodnotenie + 2,3 a umiestnili sa na 6. mieste s hodnotením „výborné finančné zdravie“.
Kde vidím rezervy a príležitosti? Určite ich je veľa, napríklad musíme mať toľko čiernych skládok ?

Ďalšou pálčivou témou súčasnosti sú aj fontány na novom Námestí hrdinov, ktoré sa v poslednom čase stávajú terčom posmechu občanov, keďže je potrebná ich častá údržba, čo stojí mesto nemalé finančné prostriedky. Dokonca len na opravu a údržbu fontán v meste navýšilo mesto Levice rozpočet na neuveriteľných 30000 EUR. Myslíte si, že vybudovanie týchto fontán je vo verejnom záujme a že sú to efektívne vynaložené prostriedky?

Výhrady občanov sú oprávnené, pokiaľ ide o náklady na prevádzku. Samotné fontány určite nie sú predmetom posmechu. Levičania si na ne zvykli, radi si pri nich posedia, vyhľadávajú námestie pri svojich prechádzkach. Pri spustení fontán bolo treba odstrániť niekoľko nedostatkov, ktoré boli zapríčinené nekvalitnou prácou. Máte pravdu, suma navýšená v rozpočte na prevádzku je vysoká, určite to chceme zmeniť.

Za rozhovor ďakujeme pánovi RNDr. Jánovi Krtíkovi.

Pripravujeme rozhovory aj s ostatnými poslancami MsZ v Leviciach nielen na aktuálne témy, sledujte naše stránky.

zdroj: www.leviceonline.sk, fotografia: Mesto Levice

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre