04232024uto

Čo obsahuje list vlastníctva?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Nadobudnutie vlastníctva nehnuteľnosti je možné najčastejšie kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou, dedením alebo inou zmluvou. Pred uzavretím akejkoľvek zmluvy je dôležité pozrieť si aktuálny výpis listu vlastníctva, v skratke LV. Predávajúci by Vám mal preukázať aktuálny okolkovaný list vlastníctva z príslušného katastrálneho úradu.

Čo obsahuje list vlastníctva?

 

Čo je list vlastníctva a kde ho vieme získať?

List vlastníctva je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje informácie o konkrétnej nehnuteľnosti. Listom vlastníctva sa preukazuje vlastník pri podpisovaní zmlúv a iných právnych úkoloch, taktiež sa preukazuje napr. pri nahlásení trvalého pobytu, pri vybavovaní hypotekárneho úveru, na stavebnom úrade pri rekonštrukcii alebo stavbe nehnuteľnosti a podobne. List vlastníctva je uložený na správe katastra v sídle okresu v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Za kolkový poplatok (8,-€) ho môže každý občan Slovenskej republiky vyžiadať. Pre právne úkony nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Čo obsahuje a čo je dôležité si všímať?

Ako som spomínal list vlastníctva obsahuje informácie o nehnuteľnosti. Prvou základnou časťou je: číslo listu vlastníctva, názov obce, názov okresu a katastrálneho územia. List vlastníctva sa skladá z troch hlavných častí. V časti „A“ sú všetky nehnuteľnosti a údaje o nich. V časti „B“ sú mená vlastníkov a ich údaje, titul nadobudnutia nehnuteľnosti, spoluvlastnícke podiely, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami, alebo s právami nehnuteľnostiam a číslo zmeny. Z jednou dôležitých častí, ktoré je potrebné si všímať je časť „C“ ťarchy. V tejto časti sa dozviete o nehnuteľnosti či je zaťažená nejakými záväzkami ako napr. záložným právom banky (hypotekárnym alebo iným úverom), vecným bremenom, predkúpnym právom a iným právam. Ak je v časti C „bez zápisu“, môžete si byť istý, že na predmetnej nehnuteľnosti do dňa vydania LV neviaznu žiadne ťarchy. Nezabudnite pri každom nadobúdaní nehnuteľnosti si vyžiadať od predávajúceho list vlastníctva. Informačný výpis listu vlastníctva, ktorý ale nie je použiteľný na právne úkony si viete pozrieť na internetovej stránke katastrálneho úradu www.katasterportal.sk

Mgr. Patrik Brnák

realitný maklér BMreality.sk

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre