04202024sob

Oslavujte koniec roka a príchod toho nového bezpečne - rady polície pri nákupe a manipulácii so zábavnou pyrotechnikou

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Koniec roka sa nezadržateľne blíži a o pár dní sa budeme lúčiť so starým rokom a vítať príchod nového. Oslavy s tým spojené sú neodmysliteľne späté s ohňostrojmi a používaním rôznych pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavnú účely /ďalej len zábavná pyrotechnika/, ale aj s nešťastiami, ku ktorým dochádza práve nesprávnou a neodbornou manipuláciou so zábavnou pyrotechnikou. Zábavná pyrotechnika obsahuje pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín. Pyrotechnické zlože sú mechanické zmesi látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky.

 

Zábavná pyrotechnika sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. Fyzické osoby môžu individuálne používať len zábavnú pyrotechniku triedy I a II. Zábavnú pyrotechniku triedy I môžu nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie výslovne zakázané. Zábavnú pyrotechniku triedy II môžu nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.

 

Zábavná pyrotechnika triedy II, III a IV sa nesmie používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov.

 

Polícia upozorňuje občanov na potrebnú a dôležitú opatrnosť pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou, aby oslavy boli skutočne oslavami a prebehli bez ujmy na zdraví, živote, či majetku.  

 

Zásady nákupu a správneho používania zábavnej pyrotechniky:

 

 • vyvarujte sa vyrábať a zhotovovať si zábavnú pyrotechniku podomácky, či nakupovať u pouličných predavačov bez návodu na použitie,
 • zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaných predajcov
 • kupujte len zábavnú pyrotechniku označenú stupňom, alebo kategóriou nebezpečenstva, návodom na používanie a ničenie zlyhaných výrobkov
 • zábavnú pyrotechniku kupujte len v pôvodnom a nepoškodenom balení,
 • predavača požiadajte o vysvetlenie správnej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou,
 • zábavnú pyrotechniku skladujte v suchu, oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok,
 • v žiadnom prípade nenoste výrobky zábavnej pyrotechniky vo vreckách odevov, uchovávajte ich mimo tela, najlepšie v plechovej nádobe,
 • pred použitím, odpálením si vždy pozorne prečítajte návod na použitie a konajte podľa pokynov
 • chráňte si zrak pred iskrami, respektíve pred možným rozprsknutím pyrotechnickej zlože
 • rakety pred odpálením nezapichujte do zeme, či snehu, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom, nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale na voľnom priestranstve, aby ste neohrozili iných,
 • pozor na nevybuchnutú pyrotechniku, nepokúšajte sa s ňou opätovne manipulovať, dodržujte návod pri ničení zlyhaných výrobkov,
 • buďte ohľaduplní a nezabúdajte na svoje okolie, t.z. ľudí, ktorí majú z výbuchov strach (deti, seniori, zvieratá a pod.)

zdroj: KR PZ Žilina

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre