05192022štv

Dopravno-bezpečnostná situácia na cestách v okrese Levice

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

dopravna situácia

LEVICE 2. februára 2011 - Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Levice v mesiaci január 2011 evidoval 33 dopravných nehôd, čo je oproti roku 2010 nárast o 5 dopravných nehôd.  Pri týchto nehodách došlo až v 18 prípadoch k následkom na živote a zdraví zúčastnených osôb, čo predstavuje 54,54% zo všetkých nehôd. Pri nehodách bola jedna osoba usmrtená (o jednu viac ako v minulom roku), dve boli ťažko zranené (o štyri menej ako v minulom roku) a 23 bolo ľahko zranených (o tri viac ako v minulom roku).

 

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, pri ktorej sa buď usmrtí alebo zraní osoba, alebo sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, alebo uniknú nebezpečné veci alebo na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3 990 €). V tomto prípade je potrebné vždy nutné k udalosti zavolať políciu.

dopravna situácia

V prípade, že pri udalosti v cestnej premávke nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osoby, vzniknutá škoda nie je prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody, účastníci dopravnej nehody nie sú pod vplyvom alkoholu a  sa dohodli na zavinení, jedná sa o škodovú udalosť. Škodové udalosti orgány Policajného zboru neobjasňujú. V tomto prípade stačí, keď si účastníci škodovej udalosti navzájom vyplnia tlačivá o škodovej udalosti pre poisťovňu.  V prípade, že k škodovej udalosti bude privolaný príslušník PZ, škodová udalosť môže byť vybavená  v blokovom konaní, pričom môže byť uložená bloková pokuta do výšky 650 €.

 

Výrazne nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti na cestách Levického okresu sa bude v nasledujúcom období Okresný dopravný inšpektorát v Leviciach snažiť pozitívne ovplyvniť predovšetkým vykonávaním dopravno-bezpečnostných akcií zameraných na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi vozidiel, kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi cestnej premávky a priestupkov, ktoré sú najčastejšími príčinami dopravných nehôd (rýchlosť, spôsob jazdy).  Cieľom týchto akcií bude predovšetkým zabrániť ďalším stratám na životoch a zdraví zúčastnených osôb a celkovo znížiť počet dopravných nehôd.

 

Pozornosť zo strany dopravného inšpektorátu bude v nasledujúcom období venovaná hlavne disciplíne a ohľaduplnosti účastníkov cestnej premávky. Bezohľadnosť na cestách sa stáva  častou príčinou dopravných nehôd s účasťou chodcov, ktorí sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky.

dopravna situácia

Dňa 27. 1. 2011 o 08,20 hod.  došlo na ceste I/51 medzi mestom Levice a obcou Horná Seč k dopravnej nehode, pod dopravnú nehodu sa podpísala hlavne neprimeraná rýchlosť. Vodič autobusu neprispôsobil rýchlosť jazdy  poveternostným podmienkam, stavu a povahe komunikácií, s autobusom prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s dvomi osobnými motorovými vozidlami.  Okrem dvoch ťažkých zranení si dopravná nehoda vyžiadala aj život  59-ročného vodiča osobného motorového vozidla.

 

K vodičom, ktorí hrubým spôsobom porušia dopravné predpisy a svojou jazdou ohrozia iných účastníkov cestnej premávky, budú príslušníci PZ nekompromisní. Monitorovaní budú aj  chodci a cyklisti, u ktorých sa príslušníci zamerajú najmä na dodržiavanie povinnosti nosenia bezpečnostných prvkov a reflexného označenia, u cyklistov aj na dodržiavanie povinnosti používania cyklistickej prilby.

 

Ten, kto zaviní dopravnú nehodu, vystavuje sa finančnému postihu vo výške od 150 € do 800 € a zákazu vodičskej činnosti do troch rokov (len vodič motorového vozidla). Ak vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, uloží sa mu pokuta od 300 € do 1300 € a zákaz činnosti od jedného roka do piatich rokov. Spomenuté výšky sankcií sú pomerne vysoké a naznačujú vývoj trendu postihu za dopravné nehody, preto sa oplatí jazdiť bezpečne, disciplinovane a ohľaduplne.

 

zdroj a fotografie: OR PZ Levice

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre