Ambiciózny starosta obce Tehla Tibor Taldík zložil svoj starostovský sľub ako 26-ročný

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ambiciózny starosta obce Tehla Tibor Taldík zložil svoj starostovský sľub ako 26-ročný

TEHLA 23. februára 2021 - Mladý ambiciózny Tibor Taldík má len 28 rokov, no už je tretím rokom starostom obce Tehla. Ako nás Tibor Taldík informoval, 10. decembra 2018 som zložil sľub a od tohto dňa som starostom tej najlepšej obce – TEHLY.

Narodil sa v Leviciach, no od narodenia je Tehlan. Je ženatý a má dve úžasné dcérky. "Napriek tomu, že sme s bratom a maminou asi rok bývali v Hontianskej Vrbici a počas štúdia som bol päť rokov v Bratislave, stále som bol dušou tu. V rokoch 2007 až 2011 som bol študentom Strednej priemyselnej školy v Leviciach. V roku 2016 som absolvoval inžinierske štúdium na strojníckej fakulte na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Študoval som odbor Automobily a mobilné pracovné stroje. Po skončení štúdia som až do zloženia starostovského sľubu pracoval vo firme Matador Automotive Vráble, a.s., kde som brigádoval už počas štúdia. Pozícia, ktorú som v Matadore zastával, mala názov CAE Inžinier, čo v jednoduchosti znamená simulačný inžinier. Bol som členom vývojového oddelenia," opísal svoje doterajšie pracovné skúsenosti mladý starosta.

Zaujímalo nás, prečo sa Tibor Taldík rozhodol kandidovať za starostu obce. "Počas volebného obdobia 2014-2018 som pôsobil v našej obci ako poslanec obecného zastupiteľstva. Funkciu poslanca som sa snažil zastávať zodpovedne a venoval som jej dosť energie a času. Čím viac energie som venoval poslancovaniu ja, tým som mal väčšie očakávania od bývalého starostu. Vysoká škola a práca na vývojovom oddelení ma naučili, že tímovou prácou dokážeme aj veci, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nemožné. Koncom roka 2017 a v roku 2018 som so spoluobčanmi riešil čoraz častejšie, čo a ako by mohlo v obci fungovať. Išlo to nejak samovoľne. Viete, nechcem byť ten, čo na všetko šomre a nadáva. Chcem byť ten, ktorý spraví niečo preto, aby to bolo lepšie. Ešte ako malý chlapec som vravieval, že raz zmením svet a toto je možno tá cesta, kde začať. Mal som obrovskú podporu rodiny a priateľov, čo mi dopomohlo v rozhodnutí, kandidovať na starostu obce," vysvetľuje Tibor Taldík.

Ambiciózny starosta obce Tehla Tibor Taldík zložil svoj starostovský sľub ako 26-ročný

Jeho hlavným cieľom bolo vrátiť obec do srdca jej občanov. "Išiel som do volieb s tým, že mám našu obec v srdci a chcel som ukázať občanom, že žiť v našej obci za to stojí. Hlavným problémom mnohých obcí je, že mladí ľudia jednoducho odchádzajú preč. Idú najmä za prácou a za bývaním. Naša obec sa nachádza desať kilometrov (km) od mesta Vráble a 20 km od Levíc. Práca preto nie je až taký problém. Väčším problémom je bývanie. Mojim cieľom bolo vybudovať bytový dom a vytvoriť stavebné pozemky. Medzi ďalšie ciele patrilo vytvorenie multifunkčného športového areálu, podpora dobrovoľných brigád, podpora združení a zavedenie príspevku pre novorodencov. Taktiež bolo mojim cieľom vytvorenie spevnenej cesty na lokalitu vinohradov Galov vrch, rekonštrukcia chodníkov, výstavba nových autobusových zastávok, údržba zelene alebo založenie obecnej firmy. Mottom mojej kandidátky bolo „Problémy nebudeme odkladať, ale riešiť a nápady nebudeme odmietať, ale realizovať.“ Týmto mottom sa riadim aj dnes," približuje.

Ambiciózny starosta obce Tehla Tibor Taldík zložil svoj starostovský sľub ako 26-ročný

Tibor Taldík porazil bývalého starostu obce Ivana Žigraiho. Čo bol podľa Vás dôvod Vášho víťazstva nad ním a tiež, v akom stave ste prebrali obec po bývalom starostovi?

Výsledok volieb bol dosť tesný. Za starostu sme kandidovali len dvaja. Ja som mal 136 hlasov a pán Žigrai 118. Mnoho našich občanov chcelo zmenu a vo mne ju asi videli. Som mladý, energický, plný elánu a pozerám sa na veci optimisticky. Ťažko povedať, že čo bolo hlavným dôvodom takéhoto výsledku, som však vďačný, že to takto dopadlo. Do volieb som išiel s tým, že budem kandidovať ako Tibor Taldík, budem úprimný a nebudem sa hrať na niekoho, kto nie som. Tohto sa držím aj počas môjho starostovania. Obec bola v takom normálnom stave. Mali sme nejaké dlhy a financií sme veľmi nazvyš nemali, no dalo sa to zvládnuť. Nemôžem povedať, že bývalý starosta by za dve volebné obdobia pre obec nič neurobil. V rámci možností sa snažil, no ja som mal väčšie očakávania.

Od Vášho zvolenia za starostu ubehli už vyše dva roky. Čo ste za toto obdobie zo svojich cieľov z kandidatúry stihli a čo ešte nie?

Ten čas strašne rýchlo letí. Pripravili sme projekt nájomného bytového domu, kde nájde svoj domov 16 rodín. Bytový dom je práve vo výstavbe a v tomto roku by mal byť dokončený. Máme za sebou súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie pre individuálnu bytovú výstavbu. Pre tento zámer sa nám podarilo získať súhlas na nepoľnohospodárske využitie poľnohospodárskej pôdy. Spolu so starostkou susednej obce Lula rokujeme o možnostiach výstavby čistiarne odpadových vôd a odkanalizovania našich obcí. Založili sme obecný podnik TEHLAN, s.r.o., ktorý získal štatút registrovaného sociálneho podniku. 1. februára 2021 sme v ňom zamestnali prvých pracovníkov. Pripravili sme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu futbalových šatní a na výstavbu workoutového ihriska. Uskutočnili sme rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice, na ktorú sme získali dotáciu z Ministerstva vnútra SR. Tento projekt bol však pripravený za predchádzajúceho vedenia. V roku 2019 sme usporiadali Deň obce, ktorého súčasťou bola ekumenická bohoslužba reformovaných a katolíkov našej obce. Tehlania sedeli v katolíckom kostole ako jedna veľká rodina, bez rozdielu veku, vierovyznanie či národnosti. Toto považujem za základ budovania obce. V roku 2020 sa mala ekumenická bohoslužba uskutočniť v kostole reformovanej cirkvi, avšak kvôli epidemiologickej situácii sa Deň obce neuskutočnil. Samozrejme, nie všetko z mojich cieľov sa podarilo naplniť. Mení sa situácia, menia sa možnosti a menia sa aj priority. Občan však musí byť na prvom mieste.

Ambiciózny starosta obce Tehla Tibor Taldík zložil svoj starostovský sľub ako 26-ročný

Čo všetko sa Vám za svoje pôsobenie ako starosta podarilo v obci/pre obec spraviť/vybaviť mimo Vašich cieľov z kandidatúry?

Snažím sa rozvíjať obec všestranne. Spolu s obecným úradom a obecným zastupiteľstvom sa snažíme myslieť dopredu a niektoré kroky sa preto prejavia až v budúcnosti. Prerobili sme pôvodný projekt Zberného dvora, na ktorý sa predtým nepodarilo získať stavebné povolenie. V decembri sme podali aj žiadosť o dotáciu na jeho výstavbu. Od školského roka 2020/2021 sme zaviedli celodennú prevádzku v materskej škole, ktorá bola niekoľko rokov len poldenná. Boli sme úspešní v projekte Wifi pre Teba, ktorý je momentálne v procese hodnotenia verejného obstarávania. Podali sme žiadosť v projekte Zelené obce, v rámci ktorého by malo byť v našej obci vysadených niekoľko desiatok drevín. Ďalej máme pripravený projekt revitalizácie obecného parku a pripravujeme aj ďalšie projekty. Som členom Sekcie medzinárodných vzťahov Združenia miest a obcí Slovenska, čo mi umožňuje zbierať skúsenosti aj mimo našej obce. Pravidelne sa zúčastňujem rokovaní a zasadnutí, ktoré môžu akokoľvek pomôcť našej obci a nášmu regiónu.

Ambiciózny starosta obce Tehla Tibor Taldík zložil svoj starostovský sľub ako 26-ročný

V akom stave sa podľa Vás momentálne obec nachádza? (finančná, organizačná stránka, služby, chod obce...)

Myslím si, že obec napreduje. Snažíme sa chopiť každej príležitosti a posúvať obec vpred. Po finančnej stránke je dosť zložité v dnešnej dobe povedať, kde sa nachádzame. Zadlženosť obce bude v tomto roku vyššia, pretože budeme musieť dofinancovať technickú vybavenosť pre bytový dom. Tento krok bol však viac ako potrebný. Som rád, že momentálne fungujeme na obecnom úrade a aj v materskej škole v stabilnom zložení. Občanom chceme ponúknuť služby ako kosenie záhrad, menšie stavebné práce alebo prenájom malej stavebnej mechanizácie. Pre tento účel sme založili obecný podnik, ktorý sa snažíme postupne rozvíjať.

Čo podľa Vás v obci chýba, alebo by obci podľa Vás pomohlo?

Každý občan má priority nastavené inak a preto každému v obci chýba niečo iné. V obci podľa môjho názoru chýba domov sociálnych služieb. Dnes je bohužiaľ taká doba, že občania sú nútení pracovať a majú problém postarať sa o svojich rodičov, prípadne starých rodičov. Preto by som chcel, aby mali možnosť naši dôchodcovia prežiť starobu v našej obci. Všetko však záleží od ďalších eurofondov a možnostiach financovania.

Čo by ste si osobne priali do budúcnosti a chceli by ste niečo odkázať občanom?

Prajem si, aby sused mal rád suseda, aby všetci našli na našom Slovensku obec alebo mesto, kde sa budú cítiť ako doma a aby sme spoločne rozvíjali naše regióny pre ďalšie generácie.

zdroj: Leviceonline.sk, foto: archív Tibora Taldíka