01292020str

S prednostom okresného úradu Levice JUDr. Jánom Janáčom o reforme štátnej správy

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

judr jan janas prednosta obvodneho uradu v leviciach 20131028 1437852184LEVICE 24. októbra 2013 - Koniec zdĺhavým a komplikovaným vybavovaniam na mnohých úradoch. Od októbra 2013 štátne organizácie sľubujú menej byrokracie a jednoduchý kontakt s úradníkmi, pričom si občania budú môcť všetky druhy dokladov vybaviť po novom na jedinom mieste. To je ďalšia fáza reformy štátnej správy - ESO – efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa, aspoň takto si to predstavuje Vláda SR.

Na jeseň tohto roku sa spúšťa druhá časť najväčšej reformy štátnej správy od 90. rokov, keď od októbra vzniklo 72 okresných úradov, ktoré nahradia doterajších 50 obvodných úradov, v rámci toho zaniklo 248 miestnych orgánov špecializovanej štátnej správy.

Hlavným cieľom reformy je, že ľudia budú môcť na okresnom úrade vybaviť všetky veci naraz. Ak by si chcel podnikateľ otvoriť nejaký hotel, musel by obehať viac než 10 úradov a predložiť takmer 20 dokladov. Po zavŕšení reformy štátnej správy mu však bude postačovať prísť len na jedno miesto - okresný úrad, resp. KAMO. Aspoň taká je perspektíva reformy.
Pod okresný úrad sa po novom majú zlúčiť všetky činnosti, ktoré boli doteraz rozdelené medzi obvodnými úradmi. Občan na týchto "nových" okresných úradoch bude môcť vybaviť živnostenské oprávnenie, list vlastníctva, stavebné povolenie, ale aj poľovný lístok. Reforma by okrem toho mala zabezpečiť aj možnosť vybaviť dokumenty aj mimo miesta trvalého pobytu, úrady by podľa reformy mali byť prepojené jednotnou elektronickou databázou.

V rámci reformy sa rušia špecializované úrady miestnej štátnej správy a to: obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra, pričom by sa ich zamestnanci mali presunúť na novozriadené okresné úrady do služobného úradu Ministerstva vnútra SR. Dokonca od januára 2014 by mali byť úrady k ľuďom ešte bližšie. Malo by byť vytvorených nových 15 klientských centier, no do konca roku 2014 by takýchto centier malo byť až 72, t.j. vo všetkých okresných mestách, kde budú sídliť okresné úrady.

O tejto reforme a ako prebieha v Leviciach, sme sa porozprávali s prednostnom okresného úradu v Leviciach JUDr. Jánom Janáčom.


Čo si od tejto reformy sľubujete?

Nakoľko reforma verejnej správy tzv. „ESO“ začala už skoro pred rokom a prvá etapa sa dostala do praxe už 1.1.2013, teraz od 1.10.2013 na ňu nadviazala druhá etapa a čakajú nás ďalšie. Ja osobne sa preto domnievam, že celá reforma prinesie určitú úsporu v štátnych financiách a zjednotí špecializovanú miestnu štátnu správu do jedného celku štátnej správy (okresného úradu). Je to prínosom aj pre občana, aby sa vedel jednoduchšie zorientovať v úradoch, pri vybavovaní si svojich záležitostí. Konkrétne vyhodnocovať prínosy a výhody je ešte predčasné, nakoľko neuplynul ešte ani účtovný rok a hlavne integrácia špecializovanej štátnej správy začala len teraz, preto ešte žiadny efekt nie je viditeľný. V tejto oblasti však do budúcna predpokladám prínos a výhody hlavne v tom, že pre občana tu bude len jeden úrad, v ktorom by mal vybaviť všetky záležitosti týkajúce sa štátnej správy.  

Jazyková škola Chantal Levice Kvalitné výživové doplnky značky FITapak na chudnutie, ktoré sú vyrobené na Slovensku.

Prebehol prechod všetkých úradov bez problémov?

K 1.10.2013 sa do okresného úradu integrovali nasledovné špecializované úrady miestnej štátnej správy: obvodný pozemkový úrad, obvodný lesný úrad, obvodný úrad cestnej dopravy a pozemných komunikácií, obvodný úrad životného prostredia a správa katastra. Tieto úrady sa začlenili do okresného úradu ako odbory, pričom z obvodného pozemkového úradu a obvodného lesného úradu sa stal len jeden pozemkový a lesný odbor. Integrácia zatiaľ prebehla bez závažných problémov, nakoľko stále prebiehajú delimitácie majetku a spisovej agendy. Všetci zamestnanci z jednotlivých úradov prešli personálne do služobného úradu Ministerstva vnútra SR a zostali zaradení na svojich funkciách. Táto etapa zatiaľ nerieši ani sťahovanie úradov, nakoľko sa najskôr musí doriešiť majetkové vysporiadanie jednotlivých nehnuteľností (sídiel úradov) a až potom sa rozhodne, kde budú jednotlivé úrady presťahované. Záverom by som to zhrnul asi tak, že všetko sa rieši postupne a občan bude o jednotlivých krokoch včas informovaný.  

Podarilo sa zabezpečiť všetko na chod okresného úradu?

Okresný úrad Levice funguje po integrácii úradov špecializovanej štátnej správy bez problémov so všetkým, čo k fungovaniu potrebuje. Najdôležitejšie bolo vymeniť k 1.10.2013 všetky pečiatky, aby nebol chod úradu ohrozený, čo sa  nám tiež podarilo zabezpečiť bez problémov. Menšie nedostatky sa postupne odstraňujú, resp. riešia za súčinnosti jednotlivých vedúcich novovzniknutých odborov, resp. bývalých vedúcich jednotlivých úradov. Ak sa vrátim do minulosti, tak nejdeme do niečoho nového, lebo takéto okresné úrady sme tu mali pred viac ako 10-tymi rokmi a vtedy boli funkčné a pre občanov prehľadnejšie. Dúfam, že to bude tak aj po tejto reforme a okresné úrady uľahčia občanovi vybavovanie, ale vyžaduje si to samozrejme trpezlivosť a pochopenie, kým sa to celé nestabilizuje.

V rámci reformy vznikla jednotná podateľňa, tzv. KAMO. Ako si predstavujete jej fungovanie?

Tzv. „KAMO“ je názov kontaktného administratívneho miesta občana a nie je to len podateľňa. Tu by mal občan vybaviť na počkanie všetky jednoduché podania. Samozrejme, tie zložitejšie podania si úrad prevezme a postúpi na priame vybavenie vecne a miestne príslušnému odboru. Po vybavení podania bude občan informovaný, že si môže prísť prevziať rozhodnutie, resp. mu bude zaslané na adresu, ktorú uvedie pri podaní.
Žiaľ musím konštatovať, že Okresný úrad Levice bude mať KAMO zriadené až v priebehu budúceho roka, nakoľko je potrebné doriešiť priestory, kde sa bude nachádzať. Zatiaľ nemáme vlastnú budovu, preto je to zložitejšie. Predbežne sa uvažuje so zriadením KAMO v priestoroch bývalej jedálne a kuchyne v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach. Najbližšie KAMO už funguje na Okresnom úrade Nitra, kde bolo zriadené ako pilotný projekt.   

Budú sa na KAMO striedať jednotliví zamestnanci dotknutých spojených úradov, alebo tam budú nastálo zabezpečení zamestnanci, ktorí budu špeciálne vyškolení pre túto podateľňu?

Keďže KAMO v Leviciach ešte nie je zriadené a nemáme ani projekt, čo všetko bude zahŕňať, tak neviem povedať, ako sa tam budú zamestnanci striedať, resp. budú zaradení na stálo. Pilotný projekt v Nitre nám odhalí nedostatky, resp. prínosy a potom sa budeme vedieť lepšie pripraviť na zriadenie kontaktného miesta v Leviciach.

Vidíte v tejto reforme aj nejaké negatíva?

Nebol by som objektívny, keby som povedal, že táto reforma má len samé pozitíva, ale ako prednosta okresného úradu musím urobiť všetko preto, aby sa negatíva čo najskôr odstránili a občan ich nepocítil. Určite nám reforma prinesie viac pozitívneho ako negatívneho, ale to budeme vedieť hodnotiť po určitom období. Zatiaľ by to boli len domnienky.

Ako sa táto reforma dotkne konktrétne občanov okresu Levice?

Nedá sa povedať, že reforma sa bude dotýkať konkrétnych občanov v okrese, obci resp. cudzincov. Hlavným cieľom tejto druhej etapy procesu integrácie je vytvorenie jednotnej a prehľadnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy sústredením pôsobností vybraných orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu na miestnej úrovni, ktorý bude vykonávať pôsobnosť na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy. To znamená priblížiť štátnu správu bližšie k občanovi a uľahčiť mu styk s úradmi, aby mal občan štátny úrad čo najbližšie k svojmu bydlisku a to by mali riešiť tzv. KAMO. V našom okrese sa uvažuje so zriadením KAMO okrem Levíc aj v Šahách a Želiezovciach, ale až v ďalších etapách (rok 2015 – 2016). Veľkým pozitívom je to, že občan už bude môcť KAMO navštíviť kdekoľvek na Slovensku a nebude tak musieť cestovať v prípade vybavovania úradných záležitostí vždy len do svojho okresu, ale bude môcť KAMO navštíviť aj v mieste jeho práce, pokiaľ pracuje mimo svojho trvalého pobytu.

Viac k reforme sa dozviete aj tu: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/284299-kalinak-reforma-eso-usetri-este-viac/

zdroj: www.leviceonline.sk, foto: archív JUDr. Jána Janáča

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

PhDr. Soňa Kosorinová, klinický psychológ a psychoterapeut, Levice

Hľadaj v Leviciach a v okolí

Montáž a servis poplašných a zabezpečovacích systémov Levice a okolie - Mont Servis MaR elektro Tibor Budai
 Služby24 - Upratovacie práce - tepovanie áut

Ardox, reklamná agentúra.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre