Mestské podujatia

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 5. októbra 2016 - V dňoch 23.9. - 25.9.2016 bolo Mesto Levice a jeho mestské časti poctené organizáciou 1.ročníka medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4!

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

V rámci neho sa predstavili štyri spevácke zbory - Cantemus Gyermekkórus z Maďarska, Podkarpacki Chór Meski z Poľska, Chorus Ostrava z Českej republiky a Spevácky zbor slovenských učiteľov zo Slovenska.

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

Reštaurácia FOR YOU, Ludanská 14, Levice - denné menu.Koncerty sa konali v levickej synagóge, v CK Junior, v OC Dituria, v kostoloch viacerých cirkví v meste Levice, na Námestí hrdinov a v mestských častiach Kalinčiakovo a Čankov. V piatok 23.9.2016 odspieval Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) aj výchovný koncert pre študentov levických stredných škôl a dokonca si zaspieval aj na svadobnej oslave!

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

Organizátormi tejto mimoriadnej udalosti boli RNDR. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice a Mgr. Peter Benček, poslanec MsZ v Leviciach, ktorý je súčasne členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov a súčasne manažérom Festivalu zborového umenia krajín V4. Práve s Petrom Benčekom sme sa porozprávali už po ukončení festivalu, aké sú z jeho organizácie dojmy.

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

Aké sú pocity už po skončení festivalu z jeho organizácie a priebehu?

Neopísateľné! Veľký, obrovský pocit šťastia! Veril som - samozrejme - v úspech festivalu, ale že všetko dopadne tak fantasticky, som dúfal len v mojich najkrajších snoch! Viacerí speváci zo speváckych zborov, dirigenti aj odborníci, účastní na koncertoch, sa o našom festivale vyjadrovali ako o veľmi vydarenom, organizovanom vo veľmi vhodnom termíne. Stále dostávam maily, telefonáty a poďakovania za to, že sa mohli takejto vysoko organizačne zabezpečenej kultúrnej akcie zúčastniť. Pán Dénes Szabó sa vyjadril v tom zmysle, že má dojem, ako by to bol 10 ročník festivalu, pretože nevidel žiadne organizačné pochybenia. Snáď sa raz i toho desiateho ročníka dožijeme :)

Bistro Miloš na 2. podlaží Dituria SC, Levice ponúka domácu kuchyňu, chutné denné menu a najkrajší výhľad na Levice!

Prevládajú z jeho organizácie a priebehu pozitívne skúsenosti, príp. máte aj nejakú negatívnu skúsenosť?

Prevládajú len samé pozitívne pocity a emócie. Skúsenosti, ktoré som - ako tajomník SZSU - mal z iných festivalov a súťaží na Slovensku a po Európe a samozrejme - najmä skúsenosti odborných garantov festivalu - pánov Pazúrika a Sedlického - sme pretavili do podmienok a požiadaviek mesta Levice, k tomu sa pridali dlhoročné skúsenosti a schopnosti riaditeľa festivalu - pána viceprimátora Krtíka a celého realizačného a prípravného tímu a úspech sa už dostaviť musel. Vyzdvihujem profesionalitu, ústretovosť, zanietenosť a pripravenosť všetkých zainteresovaných - zamestnancov MsÚ, MsKS, ZUš, poslanca NSK - pána Zaujeca, poslancov MsZ a predsedov komisií mestských častí Čankov a Kalinčiakovo - pána Bačíka a Salinku, ďalej pána Tolnaia, Édera, atď. Veľkú podporu sme mali aj v regionálnych médiách - v tlači, v levickej televízii a na vašom portáli - leviceonline. Ďakujem sponzorom (NSK, Šebo Trans, Camfill, caffe - dolce, VEGO marketing) Pozitívne hodnotím aj spoluprácu mesta s predstaviteľmi cirkví v Leviciach, pretože jeden piatkový a všetky nedeľné koncerty odzneli práve v chrámoch - na nedeľných pobožnostiach a po nich. Taktiež aj touto cestou ďakujem riaditeľom všetkých stredných škôl v meste, ktorých študenti sa zúčastnili piatkového výchovného koncertu, ktorí poskytli priestory svojich internátov na ubytovanie a stravovanie zborov, dokonca vybraní študenti niektorých škôl počas celého festivalu pracovali ako sprievodcovia a tlmočníci a zvládli to bravúrne :)

Andrej Budai photo - fotografické a video služby - svadby, oslavy, stužkové, promócie, plesy, rodinné a firemné stretnutia, akcie, podujatia, spoločenské, športové...

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania
Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

Čo z jeho organizácie/priebehu bolo najnáročnejšie?

Všetko :) Kvantum vecí, ktoré by nás pred tým ani nenapadli - bol to rok príprav, niekoľkých pracovných stretnutí na MsÚ a MsKS, vo farnostiach, v ZUŠ, so sponzormi, atď. Ako manažér festivalu som si pokladal za povinnosť, mať pod kontrolou každú jednu záležitosť. A že ich bolo veľmi veľa, to som sa presvedčil v posledných dňoch, týždňoch a mesiacoch pred festivalom. Samozrejme - nebyť vysokého pracovného nasadenia, ochoty, profesionality a zanietenia všetkých zainteresovaných kolegov a kolegýň - nehovorili by sme dnes v takýchto superlatívoch.

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania
Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

Nejaké pikošky? :)

Jedna veľmi príjemná a originálna: Po sobotnom galakoncerte mi zavolal môj kolega poslanec MsZ - Ervín Szalma, ktorý bol v hoteli Atóm na svadbe a poprosil ma o prekvapenie pre mladomanželov. Tak sme po všetkých oficiálnych záležitostiach a pokoncertných príhovoroch prišli 18-ti speváci v smokingoch a motýlikoch o 23.00 hod. priamo na svadobnú veselicu a darovali sme všetkým prítomným malý, súkromný koncert. :) Mladomanželom aj touto cestou prajem šťastný manželský život :)

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania
Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

Ako vnímali jednotlivé zbory, jednotliví členovia zborov tieto tri dni strávených v Leviciach?

Veľmi kladne. Na základe mnohých osobných rozhovorov, správ a telefonátov som nadobudol presvedčenie, že sa im v Leviciach veľmi páčilo. Bola to pre nich - ako aj pre nás nová skúsenosť. Všetci kvitovali vysokú úroveň organizácie festivalu.

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania
Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

Ako ste spokojný s návštevnosťou jednotlivých koncertov?

Som spokojný. Na to, že tento ročník bol prvý a občania predsa len na takéto veľké podujatia v tak špecifickej hudobnej oblasti zborového spevu doteraz neboli zvyknutí, môžem pokladať návštevnosť na koncertoch za dostatočnú. Spokojný som hlavne s vysokou diváckou účasťou v synagóge, tiež v Juniore - na výchovnom koncerte a na sobotnom galakoncerte, taktiež na nedeľných bohoslužbách.

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania
Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

Dostali ste aj od návštevníkov nejaké reakcie z koncertov? Aké boli väčšinou?

Neviem, či to už nebude znieť ako prehnaná samochvála, ale iné ako kladné ohlasy, reakcie a ďakovania som naozaj nepočul. Môžu to potvrdiť všetci, ktorí sa na koncertoch zúčastnili a ostatných pozývam v budúcnosti na náš ďalší ročník :)

Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania
Prvý ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4 dopadol nad očakávania

Takže sa môžeme tešiť aj na druhý ročník tohto festivalu?

Určite. Už pri zrode tohto festivalu sme plánovali organizovať ho v dvojročných cykloch. Keďže vydarený prvý ročník, divácky a poslucháčsky záujem, vysoká účasť na koncertoch a kladné ohlasy laickej aj odbornej verejnosti nás veľmi povzbudili, som presvedčený a dúfam, že sa dožijeme aj ďalších ročníkov.

Ešte raz zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa o úspech nášho kultúrno - spoločenského podujatia zaslúžili a aj takouto cestou prispeli k úspešným oslavám 860 výročia v meste.

fotografie: Mesto Levice

POZRITE SI TIEŽ: