10232020pia

PR články, komerčné, Levice

10 najčastejších omylov pri PZP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

V dnešnej dobe máme prístup k akýmkoľvek informáciám. To má svoje výhody, ale aj nevýhody. Jednou z hlavných nevýhod je, že sa často šíria neúplné či nepravdivé informácie. Výnimkou nie je ani problematika povinného zmluvného poistenia. Preto vám prinášame zoznam 10 omylov pri PZP, ktorým niektorí klienti stále veria.

10 najčastejších omylov pri PZP

1. PZP kryje rovnaké riziká ako havarijné poistenie

Mnohí vodiči nepoznajú rozdiel medzi zákonným poistením a havarijnou poistkou. PZP je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte inému vodičovi. Havarijné poistenie chráni priamo vaše auto pred rôznymi rizikami. Vo všeobecnosti sa pre komplexnú ochranu vášho vozidla odporúča kombinácia týchto dvoch poistení. Ak máte staršie vozidlo, havarijnú poistku môžete nahradiť pripoisteniami v rámci zákonného poistenia.

2. Alkohol za volantom poisťovni nevadí

Ak spôsobíte nehodu pod vplyvom alkoholu, nielen, že ste sa dopustili trestného činu, ale rovnako sa môžete rozlúčiť s nárokom na náhradu škody. Alkohol patrí medzi výluky v každom type poistenia. V praxi to znamená toľko, že ak si sadnete za volant aj s pár stotinami promile a spôsobíte škodu inému vodičovi, vaša poisťovňa vám poistné plnenie zamietne. To isté platí aj pri ostatných návykových látkach a tiež pri niektorých typoch liekov.

3. Zákonné poistenie možno zrušiť kedykoľvek

Najčastejším a najbežnejším spôsobom je vypovedanie poistenia pred koncom poistného obdobia, pričom výpoveď PZP musí byť podaná najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistnej doby. Ak chcete vaše poistenie auta zrušiť predčasne, musíte sa riadiť podľa Občianskeho zákonníka, ktorý definuje dva spôsoby. Prvým je vypovedanie zákonnej poistky bez udania dôvodu do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Druhým spôsobom je neuhradenie poistného v lehote do jedného mesiaca od dátumu splatnosti alebo doručenia výzvy na zaplatenie poistného. V takom prípade je poisťovňa povinná zmluvu vypovedať. Táto lehota môže byť na základe poistnej zmluvy alebo poistných podmienok predĺžená na maximálne 3 mesiace. Preto sa pri uzatváraní poistenia dôsledne oboznámte s podmienkami podania výpovede.

4. Iba osobné a nákladné vozidlá musia byť poistené

Platné PZP musí mať každé vozidlo, ktoré je na dopravnom inšpektoráte prihlásené do evidencie a má pridelené evidenčné číslo. Okrem osobných a nákladných motorových vozidiel musia byť poistené aj motocykle, prívesné vozíky, traktory a všetky ostatné vozidlá, ktoré majú vlastnú ŠPZ.

5. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na škody, ktoré spôsobím rodinným príslušníkom

Jednou z výluk, ktorá je prekvapujúca pre mnohých klientov, je situácia, keď spôsobíte škodu osobe, ktorá s vami žije v spoločnej domácnosti. Ak vám auto ťuknú vaše deti alebo narazíte do vozidla vašej zákonnej polovičky, s náhradou škody od poisťovne rátať nemôžete.

6. Nepotrebujem pri sebe žiadne doklady

Pri cestnej kontrole od vás budú policajti požadovať aj potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. Na to slúži zelená karta, ktorá je v súčasností platná v dvoch variantoch – v čiernobielom prevedení a tiež aj v zelenom formáte. Od júla budúceho roka sa bude vydávať iba čiernobiela. V minulosti platilo, že vodič pri sebe musel mať aj potvrdenie o uhradení poistného, v súčasnosti však stačí predložiť iba zelenú kartu.

7. Poisťovňa preplatí akúkoľvek škodu

Keď inému vodičovi nechtiac spôsobíte škodu, dajte si pozor na to, čo mu sľúbite. Poisťovňa totižto nemusí preplatiť takú škodu, ktorú poistník buď uhradil alebo prisľúbil poškodenému uhradiť nad rámec predpisov. Platí to aj v prípade, keď vinník zaplatí viac, než mu nariadil súd. V takýchto prípadoch platí zásada, že poisťovňa veľkorysosť vinníka nepripustí na svoj vlastný úkor, pretože zaplatí iba tú škodu, ktorú vyčíslila.

8. Poistenie auta kryje aj prirodzené opotrebovanie

Čím viac sa vozidlo používa, tým skôr sa opotrebuje. Preto sa oplatí vedieť, že ani to najvýhodnejšie PZP nie je zámienkou na to, aby ste svojmu autu nedopriali pravidelnú a kvalitnú údržbu. Poistenie auta totižto nekryje tie škody, ktoré vznikli v dôsledku prirodzeného opotrebovania. Preto svoje vozidlo nezabudnite pravidelne kontrolovať.

9. Som chránený aj v prípade neodborných zásahov na mojom vozidle

Niektorí chcú ušetriť, kde sa len dá, preto návštevu najbližšieho autoservisu radšej odloženia a namiesto toho sa do opravy alebo údržby svojho auta pustia sami. Nie je nič výnimočné, ak v takomto prípade vznikne viac škody než úžitku. Neodborné zásahy môžu na vašom aute napáchať veľké škody. A presne to je typ poškodenia, na ktoré sa vaše zákonné poistenie ani havarijné poistenie nevzťahuje. Preto v prípade akejkoľvek poruchy zverte vaše auto odborníkom.

10. Poistenie auta kryje aj škody vzniknuté pri legálnych pretekoch

Ak vaše vozidlo budete mať zaparkované na ceste a práve vtedy sa poškodí pri legálnych a schválených pretekoch, s náhradou škody od vašej poisťovne rátať nemôžete. V takomto prípade nesie zodpovednosť organizátor pretekov, ktorý by mal mať poistenie pre takéto prípady. PZP tiež nekryje škody vtedy, keď sa zúčastníte legálnych automobilových pretekov a vaše auto sa poškodí.

Zdroj obrázka: pexels.com

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre