05252020pon

PR články, komerčné, Levice

Stres na pracovisku a produktivita práce: Ako tieto dve veci spolu súvisia?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Stres na pracovisku sa čoraz viac spája s výkonom práce a produktivitou. Tento negatívny stav sa definuje ako škodlivý emocionálny a fyzický prejav tela vyplývajúci z práce, ktorá nezodpovedá schopnostiam, zdrojom alebo potrebám zamestnancov. Podľa súčasných odhadov až 75 % zamestnancov vníma svoju prácu ako stresovú a až 25 % ako najsilnejší stresový faktor v ich živote.

Ovplyvňuje to niekoľko vecí, ktoré je nutné zmeniť, pretože z dlhodobého hľadiska sa takto fungovať nedá. Nehovoriac o fyzicky náročnej práci so špeciálnymi zdvižnými plošinami, pri ktorých obsluhe je nutné venovať pozornosť najmä bezpečnosti a nie sa zaťažovať ďalšími negatívnymi prejavmi stresu!

Negatívne vplyvy, ktoré nás ničia

Nedávne štúdie ukázali, že stres súvisiaci s prácou vedie k prudkému nárastu chorôb, ako je zúženie tepien, no aj mnohé duševné a fyzické poruchy. Počas viacerých rokov skúmania účinkov stresu na zamestnancov v práci boli získané aj údaje naznačujúce vzťah medzi neschopnosťou zamestnancov vnímať pracovný tok a pravdepodobnosť ich kardiovaskulárnych ochorení.

Niektorí tvrdia, že by zamestnancom pomohli lepšie pracovné pomôcky, kvalitné pracovné topánky a odev, inde si myslia, že väčšia pozornosť by sa mala venovať navrhovaniu pracovného prostredia, ktoré je dobrým a dôležitým prostriedkom na zníženie zdravotných problémov.

Je zrejmé, že akékoľvek z týchto porušení alebo ich kombinácie môže viesť k zlej kvalite práce a v dôsledku toho k poklesu produktivity, čo si ale žiadny zamestnávateľ nemôže v dnešnej dobe dovoliť.

Ako znížiť negatívne dopady práce a zvýšiť produktivitu?

Musia sa podniknúť kroky na zabránenie alebo zmiernenie skutočných alebo potenciálnych stresových faktorov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výkon a produktivitu. Preto, aby sa zistili všetky stresory na pracovisku a ich vplyv na zamestnancov, by sa mala vykonať dôkladná analýza.

Mal by to byť proces s vysokým stupňom spolupráce všetkých zúčastnených, podporovaný jedným alebo viacerými jednotlivcami s primeraným vzdelaním a skúsenosťami.

Podľa najnovších zistení ale môžu organizácie vo veľkej miere predchádzať alebo znižovať stres na pracovisku aj tým, že:

  • optimálne rozdelia pracovné úlohy medzi všetkých;
  • podporujú zdravý životný štýl zamestnancov;
  • pravidelne vykonávajú stresový audit;
  • používajú stratégie na vyrovnanie alebo zníženie stresu.
Po vytvorení potrebných nástrojov a organizačnej diagnózy týkajúcej sa stresu, je potrebné podniknúť kroky na zníženie stresu a rozvoj zručností zamestnancov tak, aby sa prekonali všetky prekážky. Konkrétne kroky, ktoré by sa mali prijať, samozrejme závisia od výsledku stresového auditu, ktorý by mali mať na starosti ľudské zdroje. Netreba ale podceňovať naozaj nič, pretože práceneschopní ľudia produktivitu spoločnosti nezvýšia.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre