PR články, komerčné, Levice

Strategický partner miest a obcí

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 5. júla 2012 - Mestám a obciam dlhodobo chýbajú financie. Pri reštriktívnom hospodárení zo strany štátu to tak v najbližších rokoch pravdepodobne aj zostane. Preto tí, čo budú potrebovať finančné zdroje nad rámec rozpočtových peňazí, budú sa musieť spoliehať predovšetkým na vlastné sily alebo hľadať partnerov v bankách, prípadne sa o ne uchádzať v eurofondoch.

Vďaka Slovenskej sporiteľni boli zateplené mnohé základné a materské školy

Vďaka Slovenskej sporiteľni boli zateplené mnohé základné
a materské školy a pribudli detské a multifunkčné ihriská.

Stále bližšie k mestám a obciam na Slovensku má Slovenská sporiteľňa. Za posledné obdobie sa počet jej klientov z tohto segmentu zdvojnásobil, čím narástol jej trhový podiel na financovaní komunálneho a verejného sektora na pätinu a len za uplynulý rok sa objem aktív a pasív pri obsluhe tohto sektora takmer zdvojnásobil. Navyše, banka je už druhý rok strategickým partnerom Združenia miest a obcí Slovenska. Spolupracovať chcú pri zvyšovaní odbornosti miestnej a územnej samosprávy vo finančno-ekonomickej aj právnej oblasti.

V ponuke aj špeciality

Okrem financovania bežných aj kapitálových výdavkov prostredníctvom kontokorentných, investičných a preklenovacích úverov Slovenská sporiteľňa pomáha realizovať rozvojové programy regiónov a vidieka, programy bývania a ochrany životného prostredia. Zaujímavou alternatívou štandardného financovania je odkup pohľadávok miest a obcí, ktorý umožňuje zvládnuť kapitálové investície bez zvýšenia priamej úverovej angažovanosti samosprávy. Banka ako jediná na Slovensku ponúka financovanie energeticky úsporných projektov z grantovej schémy EBRD. Uľahčiť mestám a obciam komunikáciu s bankou sa podarilo tým, že má špecialistov na financovanie verejného sektora priamo v regiónoch, aktuálne v Bratislave, Košiciach, Žiline a v Banskej Bystrici.

Nie je to len o biznise

V uplynulých rokoch venovala Slovenská sporiteľňa prostredníctvom svojej nadácie státisíce eur najmä na rozvoj športu, školstva a kultúry vo všetkých regiónoch Slovenska. Aj naďalej chce skvalitňovať život ľudí a zlepšovať životné prostredie tým, že časť zisku venuje na podporu komunálnych aj celoplošných verejno-prospešných projektov zameraných na rozvoj mládežníckeho športu, kultúry, vzdelávania, vedy, športu, tvorby a ochrany životného prostredia.

Sme tu aj pre vás

Za stovkami miest a obcí, ktoré sú dnes spokojnými klientmi najväčšej banky na Slovensku, treba hľadať predovšetkým ľudí. Tí nielenže majú radi svoju prácu, ale záleží im na tom, aby sa životné podmienky obyvateľov miest a obcí na Slovensku nelíšili od zvyšku vyspelej Európy. Jednou z nich je na strednom Slovensku aj Eva Petrániová, špecialistka pre financovanie verejného sektora. Nájdete ju na Regionálnom riaditeľstve Slovenskej sporiteľne na Ul. 29. augusta 34 v Banskej Bystrici. Osobné stretnutie si môžete dohodnúť telefonicky na číslach 048/43 14 343, 0910 685 443 alebo e-mailom na adrese .

Strategický partner miest a obcí Strategický partner miest a obcí Strategický partner miest a obcí