06152024sob

Na SOŠ, Ul. sv. Michala 36, Levice sa vzdeláva moderne a zaujímavo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Čím viac praktikuješ to, čo sa učíš, tým rýchlejšie sa stávaš v danom odbore kompetentným a tým väčšie sú tvoje schopnosti.“ Dan Miller

Na SOŠ, Ul. sv. Michala 36, Levice sa vzdeláva moderne a zaujímavo

Výchovné a kariérne poradenstvo.

Slávnostné prestieranie

Skúsenosti zamestnávateľov poukazujú na to, že absolventi stredných škôl majú problém s uplatnením na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, nezvládajú základné kľúčové kompetencie a potrebujú skvalitnenie výstupov vzdelávania v prepojení na potreby praxe a regiónu. Tie sa dajú získať len používaním a zvládnutím moderných technológií a zariadení. Preto je potrebná reforma školy, vynútená dnešnou dobou a pôsobením trhového mechanizmu.

Vo februári 2014 začala Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice realizovať projekt ESF „Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo“, zameraný na cieľové skupiny žiakov a pedagogických zamestnancov. Projektom získava škola nové IT technológie, stroje, zariadenia, demonštračné panely, študijné materiály, didaktické prostriedky, čím má šancu zmeniť doterajší spôsob výučby, spojiť teóriu s praxou a akceptovať tak požiadavky na absolventa modernej školy.
Práca žiakov - výmena umývadla
Projekt sa bude realizovať 18 mesiacov. Po nákupe výpočtovej techniky, didaktických prostriedkov, strojov a zariadení sa vyškolí skupina učiteľov a vyučujúcich odbornej výchovy pre prácu s ňou, ako aj pre metodiku vytvárania inovatívnych učebných materiálov pre žiakov. Každý zo zapojených učiteľov a vyučujúcich odbornej výchovy odprezentuje na workshopoch a konferencii výsledky práce pre ostatných zamestnancov. Aktivity sa budú realizovať paralelne v dotknutých profesiách, vyžadujú spracovanie odborných informácií, podkladov, nákup materiálu, zvládnutie techniky spracovania videa, publikovania na webe. Poslednou aktivitou sa zabezpečí postupné zaškolenie pedagogických zamestnancov na zvýšenie ich kompetencií pri práci s modernými technológiami a poskytne pomoc pri riešení konfliktov so žiakmi s poruchami správania.

Informačný portál výchovného a kariérneho poradenstva na webovej stránke školy pomôže žiakom pri riešení rôznych životných situácií. Charakter aktivít úzko nadväzuje na cieľ projektu uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na škole.

Na Strednej odbornej škole, Ul. sv. Michala 36, Levice sa doteraz realizovali viaceré projekty a odborná kvalifikácia a nadšenie učiteľov, aj vedenia školy, sú zárukou reálneho využitia výsledkov tohto projektu. Snahou školy je skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu, zvýšenie jeho efektivity, atraktivity a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Vyučovanie odtrhnuté od praxe a potrieb trhu práce totiž znižuje uplatnenie absolventov a ich adaptabilitu na trhu práce.

Projekt „Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo“ je spolufinancovaný zo zdrojov ESF v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
 
EÚ a Európsky sociálny fond Operačný program vzdelávanie

zdroj a fotografie: Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre