Štyri vychýrené spevácke zbory v Leviciach a jeho mestských častiach!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 20. septembra 2016 – V dňoch 23.9. - 25.9.2016 budú Mesto Levice a jeho mestské časti budú poctené organizáciou 1.ročníka medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4!

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

V rámci neho sa predstavia štyri vychýrené spevácke zbory - Cantemus Gyermekkórus z Maďarska, Podkarpacki Chór Meski z Poľska, Chorus Ostrava z Českej republiky a Spevácky zbor slovenských učiteľov zo Slovenska.
Koncerty sa budú konať v levickej synagóge, v levickom DK Junior, v kostoloch viacerých cirkví v meste Levice, na Námestí hrdinov a v mestských častiach Kalinčiakovo a Čankov. V piatok 23.9.2016 doobeda odspieva Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) aj výchovný koncert pre študentov levických stredných škôl.

Organizátormi tejto mimoriadnej udalosti sú RNDR. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice a Mgr. Peter Benček, poslanec MsZ v Leviciach, ktorý je súčasne členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov a súčasne manažérom Festivalu zborového umenia krajín V4.

Štyri vychýrené spevácke zbory v Leviciach a jeho mestských častiach!

Mimoriadnu iniciatívu a podporu tomuto skvelému podujatiu od začiatku venoval práve RNDR. Ján Krtík, ktorého sme vyspovedali niekoľkými otázkami.

Prikladáme aj oficiálny príhovor RNDR. Ján Krtík k organizácii 1.ročníka medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4:

"Vážení priatelia,

Mesto Levice si v roku 2016 pripomína 860. výročie prvej písomnej zmienky. Hudba a spev mali a majú v bohatom kultúrnom živote mesta vždy svoje dôstojné miesto. 1. ročník festivalu zborového umenia je novinkou a zároveň jedným zo sprievodných podujatí, ktoré mesto pripravilo pre svojich občanov a návštevníkov pri príležitosti spomínaného výročia.
Vážime si, že naše pozvanie na úvodný ročník prijali špičkové spevácke zbory, ktoré sú zárukou hlbokého umeleckého zážitku. Medzinárodný charakter festivalu považujeme za samozrejmosť.
Hudba je jazyk a notový záznam myšlienka, ktoré nepotrebujú preklad.
Našou ambíciou je organizovať tento festival v dvojročnom cykle a budovať jeho pozíciu tak, aby naše mesto okrem iných prívlastkov, ktorými sa hrdí, získalo aj prívlastok Mesto zborového spevu."

Ako a kedy vznikol nápad zrealizovať takýto festival?

Predstava o festivale sa tvorila postupne v minulom roku. Na začiatku sme uvažovali o koncerte Speváckeho zboru slovenských učiteľov, potom nás napadlo, rozšíriť podujatie na prehliadku speváckych zborov aj zo susedných krajín. Prvé stretnutie sa uskutočnilo vlani na jeseň a od samého začiatku nám veľmi výrazne a nezištne pomáhali p. prof. Pazúrik a p. doc. Sedlický zo spomínaného zboru. Festival by sa mal konať každé dva roky minimálne s účasťou zborov z krajín V4. Koncerty sme už od prvého ročníka chceli priniesť aj obyvateľom mestských častí, v tomto roku sa uskutočnia v Kalinčiakove a v Čankove.

Bolo náročné tento festival organizovať a čo všetko tomu predchádzalo?

Pre väčšinu z nás je to úplne nová skúsenosť. Či to bolo náročné, o tom by najlepšie vedeli hovoriť kolegyne a kolegovia z prípravného a organizačného výboru. Koncept festivalu, výber zborov a permanentný kontakt s nimi, organizačné zabezpečenie zahŕňajú množstvo aktivít, nerád by som niektorú vynechal. Samotný festival znamená nielen zabezpečiť vystúpenia pozvaných zborov, sú to aj sprievodné podujatia, propagácia nášho mesta.

Ako by ste opísali spoluprácu s p. Benčekom pri organizácii tohto festivalu?

Pán Benček ako manažér speváckeho zboru má bohaté skúsenosti s takýmito podujatiami, preto veľká časť organizačných povinností zostala na ňom. Ak mám spoluprácu zhodnotiť jedným slovom, tak vynikajúca. Rovnako by som tiež vysoko ocenil aktivitu p. riaditeľky a pracovníkov MsKS Levice, kolegýň z útvaru primátora a oddelenia služieb občanom a organizáciám mestského úradu, podporu riaditeľov stredných škôl i veľmi ústretový prístup cirkví v našom meste.

Bistro Miloš na 2. podlaží Dituria SC, Levice ponúka domácu kuchyňu, chutné denné menu a najkrajší výhľad na Levice!

K organizácii tohto podujatia ste mali veľkú podporu a ústretovosť a aj zámer. Aké boli k tomu Vaše pohnútky?

Naše mesto žije bohatým kultúrnym životom, takéto podujatie sme tu však doteraz nemali. Tento festival je jedným z ťažiskových podujatí jesennej časti aktivít k 860. výročiu prvej písomnej zmienky o našom meste. Chceli sme našim občanom pripraviť špičkový kultúrny zážitok a založiť tradíciu kvalitného kultúrneho podujatia, ktoré presiahne hranice mesta. Chceme budovať jeho pozíciu tak, aby naše mesto okrem iných prívlastkov, ktorými sa hrdí, získalo aj prívlastok - Mesto zborového spevu.

Predstavujeme spevácke zbory, ktoré na festivale vystúpia:

CHORUS OSTRAVA

Zmiešaný spevácky zbor CHORUS OSTRAVA bol založený v roku 2008 pri Ekonomickej fakulte Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava. Jeho zakladajúci členovia však majú za sebou bohatú hudobnú činnosť. Väčšina z nich tvorila jadro Vysokoškolského speváckeho zboru Ostravskej univerzity, ktorý vyše 40 rokov pôsobil na ostravskej hudobnej scéne pod vedením svojho zakladateľa prof. Lumíra Pivovarského.
V súčasnej dobe je zbormajsterkou a umeleckou vedúcou zboru CHORUS OSTRAVA Mgr. Petra Rašíková – jedna z najtalentovanejších študentiek pána prof. Pivovarského, ikony českého zborového spevu.

Štyri vychýrené spevácke zbory v Leviciach a jeho mestských častiach!

CHORUS OSTRAVA často vystupuje na slávnostných akciách Technickej univerzity Ostrava a koncertuje nielen v Moravskosliezskom kraji a v Českej republike, ale takisto aj v zahraničí. História zboru zahŕňa množstvo úspešných koncertných vystúpení na zborových festivaloch a súťažiach na Slovensku, vo Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Španielsku a Rusku. V roku 2012 bol CHORUS OSTRAVA ocenený striebornou medailou na Medzinárodnej súťaži Franza Schuberta vo Viedni. V roku 2014 si CHORUS OSTRAVA odviezol z III. Gdańského medzinárodného festivalu speváckych zborov zlatú medailu a absolútne víťazstvo,strieborné pásmo získal na tradičnom adventnom festivale v poľskom Krakowe. V auguste 2015 sa zbor zúčastnil medzinárodného festivalu ,,The Singing World“ v ruskom Petrohrade, kde mu porota v konkurencii kvalitných zborov z celého sveta udelila zlaté pásmo.

Štyri vychýrené spevácke zbory v Leviciach a jeho mestských častiach!

V decembri 2015 si zbor priniesol zlato a zvláštne ocenenie za dramaturgiu z Medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej hudby v Bratislave. CHORUS OSTRAVA spolupracuje s Janáčkovou filharmóniou Ostrava a Komorným orchestrom Janáčkovho konzervatória v Ostrave. Repertoár zboru zahŕňa takmer všetky žánre zborového spevu, od vokálnej polyfónie, cez spirituály a úpravy ľudových piesní až k dielam súčasných autorov. Ku zvyšovaniu umeleckej úrovne telesa prispieva tiež to, že niektorí členovia CHORUS OSTRAVA prešli vynikajúcou školou zbormajstrovstva u pána prof. Pivovarského a venujú sa riadeniu vlastných speváckych zborov.

Štyri vychýrené spevácke zbory v Leviciach a jeho mestských častiach!

Mgr. PETRA RAŠÍKOVÁ, 1981

Petra Rašíková absolvovala v roku 2005 Pedagogickú fakultu Ostravskej univerzity, odbor hudobná výchova pre tretí stupeň vzdelávania a zbormajstrovstvo pod vedením Prof. Lumíra Pivovarského. Zbormajstrovskú prípravu získala v Zborovom štúdiu Permoník, vo Vysokoškolskom speváckom zbore Ostravskej univerzity a Speváckom zbore ostravských učiteliek. V súčasnosti je umeleckou vedúcou a dirigentkou Zmiešaného speváckeho zboru gymnázia v Orlovej, s ktorým dosahuje nemalé úspechy doma i v zahraničí (Mexiko, Švajčiarsko, Taliansko). Zároveň pracuje ako zástupkyňa riaditeľa na Základnej umeleckej škole v Ostrave Zábřehu, kde vyučuje sólový spev.
O septembra 2013 sa stala zbormajsterkou a umeleckou vedúcou zboru CHORUS OSTRAVA, ktoré pôsobí pri Ekonomickej fakulte Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava. Medzi jej najväčšie osobné úspechy patrí zlaté pásmo zo zbormajstrovskej súťaže pedagogických fakúlt v Prahe v roku 2002. Je rovnako držiteľkou niekoľkých ocenení za mimoriadny dirigentský výkon. V roku 2010 jej Únia českých speváckych zborov udelila cenu
Zbormajster – junior. Je členkou odbornej rady pre stredoškolský zborový spev Nipos Artama Praha. Ako porotkyňa zasadá v krajských a celoštátnych súťažiach.

CANTEMUS GYERMEKKÓRUS - CANTEMUS DETSKÝ ZBOR NYÍREGYHÁZA

Detský spevácky zbor – Nyíragyházi Cantemus Kórus (založený v roku 1975 Szabó Dénesom) je detský zbor pri Základnej škole Zoltána Kodálya v meste Nýiregyháza, v Maďarsku, ktorý je niekoľkonásobným držiteľom významných ocenení. Od svojho založenia v roku 1975 zbor dosahoval najvyššie štandardy v zborovom vystúpení a veľa cestoval pri príležitosti koncertov, súťaží, a podieľal sa na festivaloch v krajinách po celej Európe a zvyšku sveta - vrátane Austrálie, Kanady, Japonska, Kórey, Južnej Ameriky a Spojených štátov amerických.
Úspechy zboru sú založené na princípoch Kodályovej metódy hudobnej výučby realizovaných pod vedením Szabó Dénesa, ktorý vyučuje hudbu, vedie a riadi zbor a je riaditeľom Cantemus zborového inštitútu.

Štyri vychýrené spevácke zbory v Leviciach a jeho mestských častiach!

Zbor má rozsiahly repertoár, ktorý je zameraný na krásu zborového spevu - od gregoriánskeho chorálu cez renesanciu a romantizmus, až po súčasnú tvorbu. Niektoré skladby maďarského repertoáru vychádzajú z tradičnej ľudovej hudby - vrátane diel Bartóka a Kodálya - a niektoré boli písané poprednými súčasnými maďarskými skladateľmi. A tak sa zbor stal štandardným nosičom tradičnej i súčasnej maďarskej hudby.
Viac informácií o zbore získate na: www.cantemus.hu

Štyri vychýrené spevácke zbory v Leviciach a jeho mestských častiach!

DÉNES SZABÓ

Dénes Szabó (1947) je významnou osobnosťou maďarského i medzinárodného zborového života. Študoval hudbu v Szegede, Miskolci a Budapešti. Založil Cantemus detský zbor v meste Nyíregyháza v roku 1974, po tom, ako sa včlenil do zborového inštitútu a začal pracovať ako nezávislá umelecká organizácia pod jeho vedením v roku 2003 s troma zbory - za Cantemus detský zbor, Pre Musica dievčenský zbor a Cantemus Zmiešaný spevácky zbor. Všetky tieto zbory vystúpujú na svetovej úrovni. Je veľmi často vyhľadávaný ako zborový dirigent a lektor hudobnej výchovy na medzinárodných festivaloch, majstrovstvách a konferenciách. Bol tiež členom poroty vo viacerých popredných medzinárodných zborových súťažiach.
Ako poďakovanie za jeho umelecké výkony bol ocenený cenou Ferenca Liszta - cena v roku 1985, cenou Béla Bartók-Ditta Pásztory - v roku 1985, cenou Kossuth - v roku 2000 a cenou Maďarského kultúrneho dedičstv v roku 2004. V roku 2014 mu bol udelený titul Maďarskej akadémie umenia "Umelec národa".

Andrej Budai photo - fotografické a video služby - svadby, oslavy, stužkové, promócie, plesy, rodinné a firemné stretnutia, akcie, podujatia, spoločenské, športové...

PODKARPACKI CHÓR MĘSKI

Podkarpatský mužský zbor začal svoje prvé nácviky v apríli v roku 2014. Základy tohto zoskupenia tvoria speváci z Komorného zboru v Strzyzowe a zboru Belfersingers z Gorlic, doplnený jednotlivcami z rôznymi zborovými skúsenosťami. Veľa z nich pochádza z Akademického zboru pôsobiaceho na Jagelovskej univerzite v Krakove ako mužský zbor od roku 1878.Myšlienka interpretovania repertoáru pre mužský zbor sa zrodila v v“protivnejšej” časti Komorného zboru v Strzyzowe a tento pokus sa prezentoval na príležitostných stretnutiach členov zboru. Návrh na doplnenie mužského tímu z radov spriatelených zborov z Gorlic sa stretol s nadšením,čo sa dá sledovať na každom spoločnom nácviku.Na túto náročnú úlohu zlučovania do homogénneho telesa sa podujal Grzegorz Oliwa.

Štyri vychýrené spevácke zbory v Leviciach a jeho mestských častiach!

Prvý koncert zbor absolvoval v roku 2014 na 18. ročníku medzinárodného festivalu sakrálnej huby “Cantate Deo” v Rzešove,kde vyhral prvé miesto. Ďalšie prvé miesto zbor vyhral na 4. Národnom festivale zborovej hudby Sacra Ecclesiae Cantio v Tarnowe (2014). V roku 2015 Podkarpatský mužský zbor nahral premiérové nahrávky “Religious Songs” (nábožné piesne) napísané autorom Ottonom Mieczyslawom Zukowski,a absolvoval svoj prvý zahraničný koncert v Slovinsku. Zbor funguje pod záštitou Miestneho domu kultúry v Rzešove.

Štyri vychýrené spevácke zbory v Leviciach a jeho mestských častiach!

GRZEGORZ OLIWA

V roku 1997 absolvoval Hudobnú akadémiu v Krakove.V roku 1998 začal pracovať na katedre hudby na Univerzite v Rzešowe,kde momentálne pracuje ako profesor a prodekan. Vedie hodiny dirigovania,vokálne zoskupenia a zbor. Od roku 1999 je riaditeľom hudobnej školy Zygmunta Mycielskeho v Strzyzowe. Je tiež predsedom Poľského združenia zborov a orchestrov,oddelenie Rzeszow a regionálny koordinátor programu pre rozvoj školských zborov “Singing Poland” (spevajúce Poľsko).V rokoch 1999 - 2004 viedol vokálne zoskupenie “Fiat Singers,” s ktorým nahral CD s názvom “The joy of a sound” (radosť zo zvuku),a od roku 1994 je dirigentom Komorného zboru v Strzyzove v miestom kultúrnom dome “Sokol” v Strzyzowe. Od roku 2014 je dirigentom Podkarpatského mužského zboru. Spolu so zbormi sa zúčastňuje na mnohých festivaloch a súťažiach kde vyhrávajú mnoho cien. Spolupracujú s poprednými poľskými umelcami pri spievaní klasickej i populárnej hudby. S Komorným orchestrom v Rzešove, nahral veľa skladieb z múzejnej knižnice na hrade v Lancut - “Hudobný poklad z Lancut” a “Hudobný poklad z Lancut - koncerty.” Dlhodobo spolupracuje s Podkarpatským filharmonickým orchestrom v Rzešove.Vedie veľa kurzov pre dirigentov a býva členom mnohých porôt na rôznych zborových festivaloch.V roku 2003 sa stal jedným z oficiálnych odborníkov (expertov) pre Ministra kultúry a národného dedičstva.

Súťaž pre maturitné ročníky o zľavu na realizáciu videa zo stužkovej slávnosti.

SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) je najznámejším amatérskym mužským speváckym zborom na Slovensku. Celé desaťročia patrí vo svojej kategórii k domácej a európskej špičke. SZSU vznikol 3.marca 1921 v Trenčíne. Od roku 1933 je sídlom zboru známe kúpeľne mestečko Trenčianske Teplice. Tu sa schádzajú speváci z celého územia Slovenska na pracovné sústredenia. Zakladajúcim dirigentom bol prof. Miloš Ruppeldt, riaditeľ prvej hudobnej školy pre Slovensko (dnešné Konzervatórium) v Bratislave. Jeho nástupcom bol prof. Ján Strelec, uznávaný hlasový pedagóg. Jeho prioritou bol najmä kultivovaný hlasový prejav zboru. Neskôr pracoval so zborom prof. Dr. Juraj Haluzický. Bol žiakom J. Strelca a vedúcim odboru zborového dirigovania na VŠMU. Mal zmysel pre vrcholnú disciplínu, najmä v oblastí intonácie a rytmu. Tradície svojich predchodcov od roku 1977 úspešne rozvíjal ďalší dirigent – prof. Peter Hradil. Ako vysokoškolský pedagóg na VŠMU a predseda Asociácie speváckych zborov Slovenska mal mimoriadne umelecké a pedagogické znalosti, čo preukázal najmä v oblasti majstrovskej dramaturgie zboru. Naštudoval a premiérovo uviedol viacero skladieb skladateľov 20. storočia. Zbor počas svojej existencie koncertoval doma aj v zahraničí. Popri mnohých úspechoch na domácich festivaloch a súťažiach získal SZSU významné ocenenia i na súťažiach v zahraničí. Doterajším vrcholom medzinárodných ambícii SZSU bol v júli 2001 zájazd do Tokia (Japonsko),kde bol zbor pozvaný hosťovať na troch významných festivaloch v prefektúre Chiba. Od januára 2002 bol do funkcie dirigenta a umeleckého vedúceho SZSU ustanovený žiak prof. Petra Hradila – doc. Štefan Sedlický. Jeho príchodom začína piata významná umelecká etapa zboru. Svoje umelecké predstavy naznačil doc. Sedlický už na začiatku spolupráce so zborom zaradením viacerých skladieb autorov 20. storočia. Aktuálne sú v repertoári zboru skladby starých majstrov vokálnej polyfónie, ale najmä slovenských skladateľov.
Zo súčasnej tvorby zbor prezentuje skladby mladých slovenských autorov Lukáša Borzíka, Petra Špiláka, či poľských skladateľov. SZSU je držiteľom štátnych a rezortných vyznamenaní. Domáci aj zahraniční kritici vyzdvihujú hlavne jeho vyspelú spevácku kultúru, plnosť zvuku, čistotu intonácie, špičkovú zladenosť, hĺbku precítenia interpretovaných skladieb, ale aj spoločenský šarm a srdečnosť kolektívu.

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

Riga - SZSU po zisku zlata.

ŠTEFAN SEDILICKÝ

Študoval klavír na VŠMU V Bratislave (1990 – prof. Starosta ) a neskôr aj zborové dirigovanie (1994 - prof. Hradil).Od roku 2008 je docentom na FMU AU v Banskej Bystrici, kde učí dirigovanie zboru. Je dirigentom viacerých popredných speváckych zborov Slovenska, s ktorými dosiahol mnohé úspechy doma i v zahraničí: Žilinský miešaný zbor – od r. 1989, Komorný zbor Cantica Collegium Musicum v Martine – od r. 1994 . V rokoch 1998 - 2008 dirigoval Akademický spevácky zbor Jána Cikkera pri FHV UMB v Banskej Bystrici. V roku 2002 prevzal po prof. Hradilovi vedenie a postšéfdirigenta Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Od roku 2009 diriguje Miešaný zbor Cansona Neosolium pri FMU AU v Banskej Bystrici. Spolupracuje aj so speváckym zborom na Konzervatóriu v Žiline.

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

Mgr. Peter Benček s dirigentom Štefanom Sedlickým Riga 2014.


So svojimi zbormi nahral viacero CD nosičov a v roku 2011 zrealizoval CD „Zborová tvorba Jána Cikkera“. Ako dirigent koncertoval nielen v mnohých štátoch Európy (Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Španielsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Grécko, Bulharsko...), ale aj v Thajsku a Mexiku.
Ako zbormajster a dirigent pravidelne spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline a Trnavským komorným orchestrom pri uvádzaní veľkých vokálno-inštrumentálnych diel nielen svetových autorov,ale premiérovo uvádza takéto skladby aj z pera slovenských skladateľov (Iršai, Krška, Špilák a iní). Pravidelne pracuje ako lektor na školeniach a kurzoch pre zbormajstrov a tiež ako porotca na súťažiach doma i v zahraničí.

zdroj: Peter Benček, fotografie: internet

POZRITE SI TIEŽ: