Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 5. septembra 2016 – Mesto Levice a jeho mestské časti čaká veľká kultúrna pocta, v dňoch 23.9. - 25.9.2016 bude totiž hostiť 1.ročník medzinárodného Festivalu zborového umenia krajín V4! Levice teda na tri dni ožijú zborovým spevom.

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

Koncerty sa budú konať v levickej synagóge, v DK Junior, v kostoloch viacerých cirkví v meste Levice, na Námestí hrdinov a v mestských častiach Kalinčiakovo a Čankov. V piatok 23.9.2016 doobeda odspieva Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) aj výchovný koncert pre študentov levických stredných škôl.

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

SZSU panoráma.

Organizátormi tejto mimoriadnej udalosti sú RNDR. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice a Mgr. Peter Benček, poslanec MsZ v Leviciach, ktorý je súčasne členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov a súčasne manažérom Festivalu zborového umenia krajín V4. Práve s pánom Benčekom sme sa porozprávali o tomto podujatí ale prezradil nám aj niečo z histórie Speváckeho zboru slovenských učiteľov, dosiahnutých úspechov a cieľov do budúcnosti.

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

Slov.rozhlas SZSU 2016.

Academia Olé - zápis detí, maturantov a dospelých na kurz anglického, španielskeho či ruského jazyka.Predstavíte nám históriu zboru?

Spevácky zbor slovenských učiteľov je reprezentačným mužským speváckym zborom na Slovensku. Celé desaťročia patrí vo svojej kategórii k domácej a zahraničnej špičke. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a trvalým sídlom je od roku 1933 Domov SZSU (www.dszsu.sk) v Trenčianskych Tepliciach.
SZSU vznikol v marci 1921 v Trenčíne. Zakladajúcim dirigentom bol prof. Miloš Ruppeldt, ktorý dirigoval zbor v rokoch 1921 – 1943. Repertoár SZSU založil na novej tvorbe slovenskej klasiky. Podnietil známe osobnosti slovenskej hudby k novej zborovej tvorbe (M. Moyzes, J. Levoslav Bella, V. Figuš-Bystrý, M. Schneider-Trnavský). Na čele SZSU sa vystriedali viacerí dirigenti - významné osobnosti slovenského, hudobného života: Profesor Ján Strelec - uznávaný hlasový pedagóg, prof. Dr. Juraj Haluzický - vedúci odboru zborového dirigovania na VŠMU, profesor Peter Hradil - vysokoškolský pedagóg na VŠMU a predseda Asociácie speváckych zborov Slovenska, ktorý viedol SZSU do roku 2002.
Náš spevácky zbor v tomto roku oslávil 95.výročie svojho vzniku a je nutné pripomenúť, že fungoval nepretržite (aj počas II. svetovej vojny). Počas svojej existencie zavítal niekoľko krát takmer do všetkých štátov Európy, zúčastnil sa však svetových súťaží a turné aj vo viacerých štátoch bývalého Sovietskeho zväzu, Kanade, USA a v Japonsku.
V súčasnosti v SZSU spieva až sedem spevákov z Levíc a okolia, takže v zbore má náš región najsilnejšie zastúpenie.

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

Levičania zo SZSU v Kacvíne júl 2016.

Aká je Vaša funkcia v zbore, kedy ste sa doň dostali a ako?

Do SZSU som vstúpil na podnet kolegov - učiteľov, spevákov levického, učiteľského zboru DOMOVINA, kde tiež pôsobím. Bolo to pred 12 rokmi a už takmer osem rokov v ňom - okrem spievania - zastávam aj funkciu manažéra zboru. Od začiatku som bol uchvátený priestormi Domova SZSU, prístupom spevákov, taktiež komisie, u ktorej som absolvoval prijímací pohovor a hlasové skúšky. Okamžite som vedel, že "som tu správne" :) Roky strávené v zbore ma len utvrdili v tom, že pokračovať a aktívne sa venovať zborovému spevu, bol dobrý krok. Je to niečo, čo ma napĺňa, obohacuje a "otvára mi dvere do sveta". Spievať v Benátkach, vo Viedni - svetovom meste hudby, v Prahe, v Belehrade, v Barcelone, v Krakove, v Rige, tiež v Dóme sv. Martina - v Bratislave atď., atď. - to sú silné emocionálne zážitky, na ktoré sa nezabúda!

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

Zlatá medaila z Rigy.

Aké sú najväčšie úspechy zboru?

Okrem spomínanej svetovej súťaže v Kanadskom Powell River v r. 1996, z ktorej si SZSU priniesol zlato, sú to úspechy z ďalších významných súťaží a festivalov na Slovensku a v Európe. Spomeniem len niektoré najvýznamnejšie z posledných desaťročí: r. 1991 - Llangolen (Anglicko) - 2.miesto, 1992 - Atény (Grécko) - 2.miesto, 1995 - Litomyšl (ČR) - 1.miesto, 2007 - Gorízia (Taliansko) - Sonderpreis, 2010 - Neuchâtel - Preis der Jury. Za úspechy zboru považujem i spoluprácu s významnými svetovými zbormi, hudobníkmi a dirigentmi. Sú to rôzne festivaly, nesúťažné vystúpenia, výchovné koncerty a turné, nahrávky viacerých CD a aktivity, ktoré nás posúvajú ďalej, dávajú zmysel našej práci a prispievajú k zviditeľňovaniu našej vlasti v Európe a vo svete.
Naším najväčším a najvýznamnejším úspechom však zostáva zlatá medaila zo Svetovej zborovej olympiády v lotyšskej Rige z júla 2014. Zúčastnilo sa jej 270 speváckych zborov (takmer 30 tisíc spevákov) z celého sveta a SZSU si v kategórii "Mužské spevácke zbory" vyspieval zlato, čím významne zviditeľnil Slovensko na medzinárodnej úrovni a reprezentoval slovenskú kultúru v zahraničí. Na základe tohto úspechu náš zbor dostal pozvanie účinkovať v roku 2016 na ďalšej olympiáde - v ruskom meste SOČI, kde sme sa však nezúčastnili pre nedostatok financií a pre množstvo povinností v jubilejnom roku u nás doma - na Slovensku.
Zbor je tiež držiteľom viacerých štátnych a rezortných vyznamenaní.

Bistro Miloš na 2. podlaží Dituria SC, Levice ponúka domácu kuchyňu, chutné denné menu a najkrajší výhľad na Levice!

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

Po úspešnom koncerte Levice 2013.

Koľko členov má v súčasnosti zbor?

SZSU má v súčasnosti 52 členov, no toto číslo sa neustále mení, pretože nepretržite robíme nábor nových členov (učiteľov a nepedagogických pracovníkov v školstve, ktorých k nám aj týmto srdečne pozývam) a tiež starší členovia sa so zborom - po rokoch strávených zborovým spevom - lúčia.

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

Riga - SZSU po zisku zlata.

Kto je súčasným dirigentom SZSU?

doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
Je vysokoškolský pedagóg, od r.2008 je docentom na FMU AU v Banskej Bystrici, kde učí dirigovanie zboru. Ako zbormajster a dirigent pravidelne spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline a Trnavským komorným orchestrom. Pravidelne pracuje ako lektor na školeniach a kurzoch pre zbormajstrov a tiež ako porotca na súťažiach doma i v zahraničí.
V Speváckom zbore slovenských učiteľov je hlavným dirigentom od roku 2002. Jeho príchodom sa začala piata, významná, umelecká epocha v histórii SZSU. Dramaturgia zboru pod jeho vedením je výrazne zameraná na súčasnú zborovú tvorbu, ktorá vychádza z veľmi dobrých osobných umeleckých kontaktov s hudobnými skladateľmi doma i v zahraničí.
SZSU dirigoval na festivaloch a koncertoch v Českej republike, Ukrajine, Poľsku, Španielsku, Taliansku, Švajčiarsku, Maďarsku, Francúzsku a Lotyšsku. Na VIII. svetovej olympiáde speváckych zborov v lotyšskej RIGE v roku 2014 získal s nami spomínanú zlatú medailu.

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

Mgr. Peter Benček s dirigentom Štefanom Sedlickým Riga 2014.

Aké sú ciele zboru do najbližšej budúcnosti?

Ciele sú jasné. V tomto - jubilejnom roku nás ešte čaká niekoľko koncertov a festivalov na Slovensku, z nich najvýznamnejší a mne srdcu najbližší :) je septembrový, medzinárodný Festival zborového umenia krajín V4 - 1.ročník, ktorý sa uskutoční v našom meste v dňoch 23.9. - 25.9.2016.
Levice vtedy na tri dni ožijú zborovým spevom. Koncerty budú v synagóge, v DK Junior, v kostoloch viacerých cirkví v meste, na námestí, v mestských častiach Kalinčiakovo a Čankov. V piatok doobeda odspievame aj výchovný koncert pre študentov levických stredných škôl. Občania nášho mesta budú o celom priebehu festivalu informovaní prostredníctvom levickej televízie, MsKS, vášho portálu, v regionálnej tlači i plagátmi v meste. Všetci sú srdečne pozvaní!

Andrej Budai photo - fotografické a video služby - svadby, oslavy, stužkové, promócie, plesy, rodinné a firemné stretnutia, akcie, podujatia, spoločenské, športové...

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

Spoločné vystúpenie s Detským spevzborom v Terchovej.

Ďakujem NSK, mestu Levice, pánovi primátorovi a viceprimátorovi - riaditeľovi festivalu, sponzorom, mediálnym partnerom, všetkým organizáciám, realizačnému a prípravnému tímu a všetkým, ktorí sa podieľajú na tom, aby sa prvý ročník festivalu vydaril. Ďakujem im za ústretovosť, pomoc a spoluprácu. V posledný septembrový víkend si držme palce, aby sa dobrá vec podarila.

V spolupráci s Mgr.. Petrom Benčekom Vám budeme postupne predstavovať jednotlivé zbory, ktoré vystúpia v rámci Festivalu zborového umenia krajín V4, ktorý sa bude konať v Leviciach v dňoch 23.9. - 25.9.2016.

zdroj: www.leviceonline.sk, fotografie: Mgr. Peter Benček

Levice sa dočkajú 3-dňového maratónu zborového umenia krajín V4

SZSU pri práve odhalenej pamätnej tabuli prof. Jána Strelca v jeho rodnom Kacvíne.