04172024str

Levice - kultúra, správy a aktuality z kultúry v levickom okrese

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Tekovského múzea v Leviciach

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

NITRA / LEVICE 15. septembra 2020 - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Tekovského múzea v Leviciach. Ako informuje NSK, prihlášku na zaradenie do výberového konania môžu záujemcovia spolu s požadovanými dokladmi predkladať do podateľne Úradu NSK, prípadne zasielať poštou s termínom doručenia do 25.9.2020 do 14.00 hod.

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Tekovského múzea v Leviciach

Kvalifikačnými predpokladmi pre záujemcov je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, päť rokov praxe v oblasti kultúry alebo tri roky riadiacej praxe. "Inými požiadavkami sú bezúhonnosť, znalosť predpisov v oblasti kultúry, organizačné a riadiace schopnosti, štruktúrovaný dokument obsahujúci najmä, nie však výlučne prezentáciu ekonomického, personálneho a programového rozvoja organizácie na najbližšie tri roky (predpokladané príjmy, výdavky, plánované akcie, podujatia, prípadné personálne opatrenia a iné), ďalej len prezentácia „projektu rozvoja organizácie“ a znalosť štátneho jazyka," približuje NSK.

Hygiena pre Vašu firmu - papierové utierky, mydlá, dávkovače, čistiace prostriedky a dezinfekcia

Áčko-hygiena.sk - Hygiena a dezinfekcia

Medzi požadovanými dokladmi, ktoré NSK požaduje od záujemcov, je prihláška do výberového konania, profesijný životopis, úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o odbornej praxi, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a projekt rozvoja organizácie.

Doplňujúce informácie NSK pre uchádzačov:
- Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, funkčný plat bude stanovený vo výške min. 1100 €;
- Uchádzač, ktorý spĺňa vyššie uvedené predpoklady (požiadavky) a predloží požadované doklady, bude pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania;
- Prihlášku je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „výberové konanie + názov kultúrnej organizácie“.

Prihlášku záujemcovia musia zaslať v uvedenom termíne na adresu:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PaM
Rázusova 2A
949 01 Nitra

zdroj: NSK, foto: Leviceonline.sk

VÝHODNÁ REKLAMA NA LEVICEONLINE.SK a TVTEKOVHONT TU. TERAZ AKCIA! Objednajte si u nás reklamu na určité obdobie a získate ju na 2x dlhšie!

Výhodná reklama na Leviceonline.sk a TVTEKOVHONT

Podporte projekt celoregionálnej internetovej televízie TVTEKOVHONT

Pozrite si videoreportáže TVTEKOVHONT tu: https://www.youtube.com/tvtekovhont

Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie

Prečítajte si:

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre